300 plus wyprawka dla dziecka. Kto otrzyma zapowiedziany przez premiera dodatek 300 zł dla dziecka w wieku szkolnym? [ZASADY, 1.08.2018]

MAW

Wideo

Udostępnij:
300 plus wyprawka dla dziecka to nowy program wsparcia dla rodzin. Zapowiedział go premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Na czym dokładnie polega program 300 plus? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące programu "Dobry Start. Wyprawka 300+" dla uczniów. Jakie są warunki przyznawania świadczenia dla uczniów i od kiedy zaczną się wypłaty. Od 1 lipca internetowo złożysz już wniosek o 300 PLUS.

300 plus wyprawka dla dziecka w wieku szkolnym - dla kogo pieniądze?

Nowy program "Wyprawka 300 plus, dobry start" otrzyma każde dziecko, które uczy się w szkole, a nie ukończyło 18. roku życia. 300 plus będzie dla każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. 300 złotych jest to stawka roczna.

Przeczytaj też: 300 plus, czyli program "Dobry start". Gdzie i kiedy można składać wnioski o 300 zł wyprawki dla każdego ucznia [WIDEO]

Środki te będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców.

Oznacza to, że dochody przy staraniu się o świadczenie nie brane byłyby pod uwagę. Tak, jak ma to miejsce teraz w przypadku programu 500 plus.

Czytaj także: Wakacje 2018 będą jednymi z najdłuższych. Kiedy zakończenie roku szkolnego. Ile będzie dni wolnych? Sprawdźcie!

DOBRY START. Wyprawka 300 plus - kiedy uruchomiony zostanie program?

1 czerwca premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie ws. wyprawek szkolnych - programu 300 PLUS. Ministerstwo Edukacji uruchomiło już kampanię informacyjną. W szkołach pojawiły się plakaty, z których rodzice mogli dowiedzieć się, jak i gdzie należy złożyć wniosek o wyprawkę szkolną - 300 PLUS.

Przeczytaj też: Zmiany w programie 500 Plus. Kto może dostać więcej pieniędzy, a kto mniej?

- Program będzie powszechny. To rodzice będą decydować, na co wydać te pieniądze. My ufamy polskim rodzinom i wiemy, że to one najlepiej znają swoje potrzeby - przyznaje Mateusz Morawiecki.

300 plus: WARUNKI I WNIOSKI. Jakie trzeba spełniać warunki, aby otrzymać wyprawkę 300 plus dla dziecka?

Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Pamiętajcie, że dochody przy staraniu się o świadczenie 300 plus nie będą brane pod uwagę, tak jak ma to miejsce w przypadku 500 plus.
Świadczenie dobry start będzie wypłacane na wniosek:

 • rodzica
 • opiekuna prawnego
 • opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego
  o przysposobienie dziecka),
 • rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • osobie uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącą się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Dobry Start: 300 plus i darmowe podręczniki

Wyprawka dla dziecka do szkoły to koszt około kilkuset złotych. Nowy tornister, przybory, zeszyty. To tylko kilka z podstawowych elementów zestawu dla ucznia. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy może pomóc wielu osobom. Program "Wyprawka 300 plus" zakłada, że co roku w sierpniu, na każde uczące się dziecko, rodzice dostaną 300 zł na wyprawkę. Świadczenie wypłacane będzie jednorazowo, czyli raz w roku. Pojawiły się informacje, że skoro rząd chce wprowadzić nowy program, zrezygnuje z darmowych podręczników. Nie jest to jednak prawda. Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej "uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu państwa. W 2018 r. z budżetu przeznaczono na ten cel 404 mln zł".

Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko (od 7. do 18. roku życia) rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Program będzie powszechny. To rodzice zdecydują, na co wydać te pieniądze. Jednym słowem darmowe podręczniki plus 300 zł na każde dziecko w szkole.

Przypomnijmy:
- wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

SONDA: Czy uważasz, że 300 zł wystarczy na wyprawkę dla dziecka?

300 plus: WNIOSKI - gdzie je składać?

Tak, jak w przypadku programu 500 plus, wnioski o dodatek do wyprawki szkolnej 300 plus będzie można składać na 2 sposoby.
Drogą elektroniczną, albo drogą tradycyjną.
Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu [email protected] Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaś od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową).

- Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby ubiegające się o powyższe świadczenia na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy, podczas jednej wizyty w tym samym organie właściwym złożą także prosty wniosek o świadczenie dobry start - czytamy na stronie ministerstwa.

Jak informuje ministerstwo, wniosek o 300 plus zawierać będzie odpowiednio:

 • nazwę i adres organu właściwego
 • dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca wnosi o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 • informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

300 plus: TERMINY - do kiedy można składać wnioski o wyprawkę dla dziecka?

Termin składania wniosków 300 plus jest jeden. Będzie upływał 30 listopada danego roku. Nie ważne, czy złożymy wniosek elektronicznie czy tradycyjnie. Świadczenia mają zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku.

 • Wnioski 300 plus przyjmowane będą tradycyjnie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku
 • Wnioski 300 plus składane drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

300 plus: Kiedy otrzymamy pieniądze na wyprawkę dla dziecka?

Jak informuje ministerstwo, "ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września".

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku, dzięki czemu rodziny otrzymają wsparcie w terminie jak najbliższym terminowi rozpoczęcia roku szkolnego, nawet przed 1 września. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

POLECAMY TAKŻE:
Wyprawka dla noworodka 2018: Na jakie wsparcie możemy liczyć? Becikowe, kosiniakowe, 500 plus. Ile wynosi wyprawka dla noworodka

Polskie rodziny nieprawnie pobierały "500 plus". Jak się okazuje kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyniosła 47,3 mln zł. W Lubuskiej na ostatni dzień 2017 roku, było to ponad 491 tys. zł. Najwięcej takich sytuacji odnotowano w Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie i Gorzowie Wlkp. Teraz każdy, kto pobrał 500 plus, a nie miał do tego prawa, musi je zwrócić. Niektórzy 500 zł, ale są też i tacy, którzy winni są kilkadziesiąt tysięcy. Co zrobić, aby nie być w takiej sytuacji. Jakich błędów nie popełnić? Kiedy trzeba zwrócić "500 plus". Sprawdźcie na kolejnych slajdach>>>Czytaj także: Pobrali 500 plus i będą musieli oddać. Jak sytuacja wygląda w Lubuskiem?WIDEO: Polskie rodziny mają prawie 50 milionów zł do zwrotu z programu 500+źródło: x-news

Uważaj! Popełnisz te błędy i stracisz 500 plus. Kto musi zwr...

300 plus: Kto nie dostanie 300 zł na wyprawkę dla dziecka?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
 • jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

*dane: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WIDEO: Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: 500 plus. Ten program to miał być instrument, który miał spowodować, że rodziny będą się powiększały

Polskie rodziny nieprawnie pobierały "500 plus". Jak się okazuje kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyniosła 47,3 mln zł. W Lubuskiej na ostatni dzień 2017 roku, było to ponad 491 tys. zł. Najwięcej takich sytuacji odnotowano w Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie i Gorzowie Wlkp. Teraz każdy, kto pobrał 500 plus, a nie miał do tego prawa, musi je zwrócić. Niektórzy 500 zł, ale są też i tacy, którzy winni są kilkadziesiąt tysięcy. Co zrobić, aby nie być w takiej sytuacji. Jakich błędów nie popełnić? Kiedy trzeba zwrócić "500 plus". Sprawdźcie na kolejnych slajdach>>>Czytaj także: Pobrali 500 plus i będą musieli oddać. Jak sytuacja wygląda w Lubuskiem?WIDEO: Polskie rodziny mają prawie 50 milionów zł do zwrotu z programu 500+źródło: x-news

Uważaj! Popełnisz te błędy i stracisz 500 plus. Kto musi zwr...

Komentarze 11

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
2018-04-30T16:13:42 02:00, Gliba:

Pytanie, czy będzie doliczany do dochodu tak jak chcą zrobić (zrobili) ze zwrotem z podatku, w związku z czym traci się 500 na pierwsze dziecko.

Dwa grzybki w barszcz ? Toż to jest rozpusta.

G
Gość
Pytanie. Czy będzie też wypłacane 300 zaległe z przed 30 lat ? Chyba mi się też należy ?
K
Katarzyna
Chcialam zapytac ile czekacie na wyplate 300+
G
Gość
Brawo PiS, rząd Morawieckiego ! Czas zadbać o Polskę, a nie zbrodnicze niemcy i brudną francję !
G
Gliba

Pytanie, czy będzie doliczany do dochodu tak jak chcą zrobić (zrobili) ze zwrotem z podatku, w związku z czym traci się 500+ na pierwsze dziecko.

G
Gość

Dla niepełnosprawnych nie mają, a dla tych co robią dzieci na potęgę nawet i dodatkowe 300 zł się znajdzie.

S
Sonia
W ogóle nie powinno go być. To zwykłe rozdawnictwo, tak samo jak 500+. I znów niezależnie od dochodów? Czy może jak przy 500+ milionerzy z dwójką dzieci dostaną, a samotna pracująca matka z jednym dzieckiem nie? Żenada i przekupstwo wyborców
G
Gość
Monika...wal się na r.j głupia c.po
M
Monika

Ten dodatek powinien być tylko dla tych którzy nie otrzymują 500+ 

N
Non
i znowu beda balowac producenci dziecikilka dni dluzej bo bedzie teraz 800+a i tak dzieciaki nie beda mialy do szkoly tego co potrzeba i znowu beda akcje zbierania dla dzieci art. do szkoly
y
y

tak , spowoduje to wzrost liczby dzieci, niech pracują na moją emeryturę.

za granicą jest to norma , u nas nowość. pozdr

Dodaj ogłoszenie