500 PLUS na pierwsze dziecko – rząd zaakceptował projekt?

We wtorek (16 kwietnia) premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu Rodzina 500 PLUS. Zakłada on, że prawo do otrzymania świadczenia 500 PLUS będą teraz miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

Czytaj także: 500 PLUS na każde dziecko - to już pewne. Rząd przyjął projekt. Znika kryterium dochodowe 500 Plus. 6,8 mln dzieci otrzyma 500 plus.

500 PLUS - najważniejsze zmiany

Rząd planuje jeszcze kilka innych ważnych zmian w programie 500 PLUS. Oto one:

  • Rodzice będą mieli trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie 500 PLUS, a i tak dostaną świadczenie za cały ten czas. Teraz świadczenie wychowawcze przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
  • Zniesienie wymogu ustalenia alimentów. W tym momencie samotne matki i ojcowie, którzy nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica, nie dostają świadczenia 500 PLUS.
  • Rezygnacja z kryterium dochodowego ma, według rządu, zdecydowanie skrócić i uprościć proces przyznawania świadczenia 500 PLUS.
  • Wprowadzenie ciągłości 500 PLUS drugiemu rodzicowi dziecka. Świadczenie będzie przyznawane nawet w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. W takim przypadku 500 PLUS przejdzie na drugiego rodzica.
  • Świadczenie 500 PLUS zacznie być przyznawane jako dodatek wychowawczy dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  • Rezygnacja z decyzji administracyjnej - odpowiedź o przyznaniu świadczenia 500 PLUS będzie przesyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej. W przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Jej nieodebranie nie wstrzyma wypłaty świadczenia.
  • Przesunięcie okresu "świadczeniowego" oraz składania wniosków. Do tej pory rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (wychowawcze, Dobry start, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie. Od 2021 r. składanie wniosków zostanie przesunięte z lipca na luty, a okres "świadczeniowy" z październik-wrzesień na czerwiec-maj.

To najważniejsze działanie przez ostatnie 30 lat, żeby zmienić niż demograficzny.
Mateusz Morawiecki

500 PLUS, 500 PLUS NA PIERWSZE DZIECKO, ZMIANY W 500 PLUS
Zniesienie wymogu ustalenia alimentów. W tym momencie samotne matki i ojcowie, którzy nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica, nie dostają świadczenia 500 PLUS.
pixabay.com

500 PLUS każde dziecko – kiedy pierwsza wypłata?

Zgodnie z zapowiedzią premiera, świadczenie 500 PLUS na każde dziecko zacznie obowiązywać już od lipca 2019 r. Jednak trzeba zaznaczyć, że termin lipcowy to termin wejścia w życie zmian. Wypłata pieniędzy z programu 500 PLUS także na pierwsze dziecko ma ruszyć we wrześniu - z trzymiesięcznym wyrównaniem. Rodzice otrzymają więc we wrześniu aż trzykrotność świadczenia, czyli 1500 złotych.

Przeczytaj też: 500 PLUS na pierwsze dziecko i 13. emerytura dla emerytów. Znamy już konkretne terminy wypłaty świadczeń

500 PLUS na pierwsze dziecko - WNIOSKI

Formularze wniosków o 500 PLUS na pierwsze dziecko i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Wypełniony wniosek o 500 PLUS można złożyć osobiście lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

500 PLUS – tak jest teraz

Przypomnijmy. Obecnie świadczenie 500 PLUS wypłacane jest co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Pieniądze wypłacane są bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. 500 PLUS otrzymują także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

500 PLUS – taki jest koszt programu

Koszt rozszerzonego programu 500 PLUS w 2019 r. to ok. 31 mld złotych, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł - podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

"Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci" - dodano w komunikacie.

Zobacz też: Co białostoczanie sądzą o programie Rodzina 500 plus?