reklama

Abonament RTV 2019/2020. Jak nie płacić? Zniżki, kary, kontrole. Wszystko o abonamencie RTV [PORADNIK] 8.11.2019

(red.)Zaktualizowano 

Wideo

Zobacz galerię (8 zdjęć)
Abonament RTV trzeba płacić. Dobitnie przekonały się o tym osoby, które zapłaciły kary z tytułu niepłacenia i niezarejestrowania odbiornika. W ciągu jedynie ośmiu miesięcy (styczeń-sierpień 2019), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Poczta Polska namierzyły ponad 9,5 tysiąca osób, nie opłacały abonamentu RTV. Nie wszyscy jednak podlegają równym opłatom. Niektóre osoby, mają zniżki, a inne całkowicie zwolnione są z konieczności opłacania abonamentu.

Abonament RTV w 2019 złapano 9,5 tys. osób

Według ustaleń serwisu Money.pl nie były to osoby, które zaprzestały płacenia abonamentu RTV tylko takie, które do tej pory z KRRiTV nie mieli nic wspólnego. Nie zarejestrowały swoich urządzeń w urzędzie. Na podstawie wyliczeń, wysokość kar nałożonych na te osoby z tytułu niepłacenia obowiązkowego abonamentu wyniosła około 6,5 mln złotych.

Trwa głosowanie...

Opłacasz abonament RTV?

Nie płacisz abonamentu? Zapłacisz 30 abonamentów

Z wyliczeń wynika, że do tej pory kontrolerzy mogli namierzyć nawet 9,5 tysiąca osób niepłacących abonamentu RTV. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby wykryte przez Pocztę Polską oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji musiały liczyć się z karą, która wynosi równowartość 30 abonamentów, czyli 681 złotych. Z tej kwoty połowa wędruje do Poczty a połowa na konto KRRiTV.

W 2019 kary za niepłacenie wyniosą nawet 9-10 mln zł

Wiele wskazuje na to, że rok 2019 może być rekordowym, jeśli chodzi o namierzanie osób posiadających niezarejestrowane odbiorniki. Przez trzy miesiące (styczeń-marzec) nałożono blisko 3,5 tys. kar. Wraz z końcem sierpnia mogła ona wynieść wspomniane już nawet 9,5 tys. osób, co wiązałoby się kwotą rzędu 6,5 mln zł. Jeśli wzrost nakładania kar zostanie utrzymany to z końcem roku łączna suma zainkasowanych opłat może sięgnąć nawet około 9-10 mln złotych. Wiąże się to z obowiązkiem zapłaty dla blisko 14. tys. osób. Może się okazać, że będzie to najwyższy od 15 lat wskaźnik złapania telepajęczarzy. Dla przykładu w 2018 roku na niepłaceniu i niezarejestrowaniu telewizora złapano ponad 8 tys. osób i nałożono kary rzędy 5,7 mln złotych.

Abonament RTV 2019. Gdzie nałożono najwięcej kar?

Najwięcej kar na osoby, które nie zarejestrowały i nie opłacały odbiornika nałożono w woj. pomorskim - 1953 osoby, woj. śląskim - 1738 osób, woj. zachodniopomorskim - 1148 osób. Najmniejszą ilość kar zapłacili osoby z woj. lubuskiego, gdzie w wyniku kontroli złapano tylko 19 pajęczarzy.

Obecnie sporo mówi się o tym, że abonament RTV ma iść do likwidacji. Doszło nawet do tego, że Polacy zaczęli bojkotować opłaty.

Trwa głosowanie...

Masz zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny?

Likwidacja abonamentu RTV 2019/2020

Likwidacja abonamentu RTV wiązałaby się z tym, że pensja listonosza byłaby mniejsza o około 50 zł. Przypomnijmy, że Poczta Polska aktualnie pobiera 6 proc. opłat z tytułu opłacania przez nas radia i telewizji. Dokładnie ten sam procent pobierany raz w przypadku odsetek za zwłokę w płaceniu abonamentu RTV. Połowa kar finansowych inkasowana jest przez PP w przypadku odkrycia posiadania niezarejestrowanego odbiornika.

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2018 roku Poczta Polska z tytułu abonamentu RTV odnotowała zysk na poziomie 792,4 mln złotych. Dzięki temu placówka uzyskała 50 mln zł. Podobne kwoty udało się zgromadzić na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Koniec abonamentu RTV w 2020 roku?

Koniec abonamentu RTV wydaje się być przesądzony. Dąży do tego nie tylko PiS ale także opozycja. Sam temat opłat jest bardzo kontrowersyjny. Doszło do tego, że Polacy zaczęli bojkotować opłaty abonamentowe. Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego telewizor ma 96,4 proc. z 13,6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Zarejestrowanych odbiorników jednak jest zaledwie 6,6 mln. Połowa z tego, czyli około 3 mln to odbiorniki należące do osób, które są ustawowo zwolnione z płacenia abonamenty RTV. Generalnie efekt tego jest taki, że inni sami się zwalniają z obowiązku płacenia abonamentu i finalnie opłat dokonuje jedynie 990 tys. gospodarstw domowych oraz firm.

Abonament RTV 2019/2020. Kiedy przestaniemy płacić?

W przyszłej kadencji rząd ma w planach wprowadzić rozwiązania, które zapewnią finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa.

POLECAMY RÓWNIEŻ PAŃSTWA UWADZE:

Abonament RTV 2019/2020. Koniec opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Kiedy przestaniemy płacić?

Abonament RTV 2019/2020: wysokie kary za niepłacenie

Przypomnijmy jednak, że zanim dojdzie do likwidacji abonamentu RTV obowiązujące kary za jego niepłacenie są bardzo wysokie. Oczywiście nie wszyscy zgadzają się z egzekwowaniem opłat. Sam fakt, że urzędnik może przyjść i skontrolować czy posiadamy odbiornik radiowy, telewizyjny lub radiowo-telewizyjny w domu już powoduje u nas podwyższone ciśnienie. Jakie prawa nam przysługują? Kto nie musi płacić abonamentu? To musisz wiedzieć o abonamencie RTV!

Trwa głosowanie...

Czy Twoim zdaniem abonament RTV powinien zostać zlikwidowany?

Abonament RTV 2019/2020 - ile to kosztuje miesięcznie?

Opłata za 1 miesiąc w przypadku radioodbiornika wynosi 7 złotych (za 12 miesięcy jest to koszt 84 zł).
Opłata za 1 miesiąc w przypadku telewizora wynosi 22,70 zł (za okres 12 jest to koszt 272,40 zł).

Na tych, którzy do 25 stycznia opłacą abonament RTV za cały rok czeka 10-procentowa zniżka. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej.

Abonament RTV 2019/2020. Opłaty za radioodbiornik:

 • 2 miesiące - 13,60 złotych
 • 3 miesiące - 20,15 złotych
 • 4 miesiące - 27,15 złotych
 • 5 miesięcy - 33,75 złotych
 • 6 miesięcy - 39,90 złotych
 • 7 miesięcy - 46,90 złotych
 • 8 miesięcy - 53,50 złotych
 • 9 miesięcy - 60,05 złotych
 • 10 miesięcy - 67,05 złotych
 • 11 miesięcy - 73,65 złotych
 • 12 miesięcy (rok) - 75,60 złotych

Abonament RTV 2019/2020. Opłaty za telewizję:

 • 2 miesiące - 44,05 złotych
 • 3 miesiące - 65,35 złotych
 • 4 miesiące - 88,05 złotych
 • 5 miesięcy - 109,40 złotych
 • 6 miesięcy - 129,40 złotych
 • 7 miesięcy - 152,10 złotych
 • 8 miesięcy - 173,45 złotych
 • 9 miesięcy - 194,75 złotych
 • 10 miesięcy - 217,45 złotych
 • 11 miesięcy - 238,80 złotych
 • 12 miesięcy - 245,15 złotych

Abonament RTV 2019/2020. Kto nie musi płacić?

 • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Aby zostać zwolnionym z płacenia abonamentu RTV trzeba uzyskać specjalne zaświadczenie. Te można dostać na podstawie przedstawienia na poczcie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia z abonamentu.

Abonament RTV 2019/2020 - jak opłacić?

Aby zapłacić za abonament RTV trzeba mieć numeru rachunku bankowego abonenta, który został nadany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. W przypadku nieznajomości numeru można go ustalić na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. podając 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta:

 • Ustal nrb po indywidualnym numerze identyfikacyjnym
 • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)

Zobacz również:

Gdzie płacić za abonament RTV?

Opłaty za abonament RTV można dokonać we wszystkich placówkach pocztowych lub poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. bez ponoszenia dodatkowych opłat. Można to zrobić również korzystając z bankowości.

Abonament RTV do likwidacji. Ile musimy płacić za radio i telewizję?

 • Przypominamy, że wpłat z tytułu abonamentu rtv należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.
 • Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny.
 • Osoby fizyczne uiszczają jedną opłatę abonamentową (radiową, telewizyjną lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Abonament RTV 2019/2020: Kary za niepłacenie

W przypadku nieuregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Abonament RTV 2019/2020. Kto może cię skontrolować?

Kontroli dokonują specjalnie upoważnieni do tego pracownicy Poczty Polskiej, którzy legitymują się odpowiednim dokumentem. Prawdą jest, że taki urzędnik może odwiedzić każde mieszkanie oraz zweryfikować czy dane gospodarstwo domowe posiada taki czy inny odbiornik.

Zobacz również: Gorzów. Pan Damian spłacił zaległy abonament RTV, ale ściągnęła go także skarbówka

Czy muszę wpuścić kontrolera Poczty Polskiej do domu?

Oczywiście nie. Niezależnie od tego, jakim dokumentem się posługuje nie ma obowiązku wpuszczenia go do domu i nie jest to też specjalnie egzekwowane przez prawo. Jeśli jednak dojdzie do ustalenia, że posiadamy odbiornik radiowy czy telewizyjny to może dojść do tak zwanej egzekucji administracyjnej, za którą odpowiedzialni są urzędnicy skarbówki. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do wpuszczenia poborcy podatkowego, który przeprowadzi odpowiednie czynności.

Mam telewizor, ale oglądam. Płacę abonament RTV?

Posiadanie, ale nie oglądanie takiego odbiornika nie jest wymówką. Chodzi tutaj o zasadę domniemania, że jeśli telewizor jest podłączony do anteny, to oznacza to, że teoretycznie jest w nim odbierany sygnał telewizyjny. Można próbować się bronić jeśli telewizor jest odłączony od prądy i nie ma podłączonej anteny. Nie wiadomo też jak traktowane są odbiorniki, które służą za monitor do komputera czy konsol.

Płacę rachunki za telewizję cyfrową. Czy muszę opłacać abonament RTV?

Tak, bowiem jest informacja, że posiadamy i korzystamy z odbiornika.

Abonament RTV 2019/2020. Do kiedy opłacić?

Opłata za abonament RTV uiszczana jest do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Istoty jest tutaj termin dokonania wpłaty, a nie zaksięgowania przelewu.

Abonament RTV 2019/2020. Kara za niepłacenie

W przypadku posiadania odbiornika radiowego, kara wynosi 210 złotych. Jeśli chodzi o telewizor jest to kwota 681 złotych. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego**pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej** obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Koniec abonamentu RTV. Co go zastąpi?

W planach jest całkowite zniesienie abonamenty RTV. Ma go jednak zastąpić opłata w wysokości około 15 złotych do każdego rachunku za energię elektryczną.

Czytaj także

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 42

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
1 listopada, 10:58, Gosc:

Biora kase z budzetu to nie bedzie placenia abonamentu. Niech przestana straszyc ludzi kontrolami. Dranstwo

Nie z budżetu tylko od podatników rzad nie miał kasy i nie będzie miał za wszystko płacą podatnicy

M
Mateusz

Nie wolno karać człowieka który nie będzie płacił szkody i w dupie pieniędzy ty kretynie nie dostaniesz od ręki odpierdalaj ty chamskie bydle ty ścierwo

M
Mateusz Tatarczyk

Przykro mi ale nie będzie płacenia abonamentu bo wy [wulgaryzm] robicie kary bo i tak nie zapłacimy a ciszą ma [wulgaryzm] ma być

C
Czytelnik
1 listopada, 10:58, Gosc:

Biora kase z budzetu to nie bedzie placenia abonamentu. Niech przestana straszyc ludzi kontrolami. Dranstwo

NAJLEPIEJ NIECH ZLIKWIDUJA TELEWIZJE,,JA I TAK ICH NIE OGLADAM

A
Astra
1 listopada, 21:39, Gość:

No tobw końcu co mamy robić, płacić czy czekać na inne rozwiązania w 2020 r? Kurde,co roku to samo- bezradność rządzących..

NIE ROZWIĄZANA SPRAWA ,,PEWNIE NIE MA KTO SIE TYM ZAJĄĆ,MOŻE MY IM POMOŻEMY JAK TO ZROBIĆ

L
Luk

Doliczą do rachunku za prąd. Hmmm a jak nie mam rachunków za prąd bo mam swój własny? :)

T
TV- Sram

a czy te Q-w-t z PiSiej TVP zawarły z kimkolwiek Umowe

jeżeli nie to [wulgaryzm]ć -Tuba Prpagandowa J. Kłamczyńskiego

i jego Hordy

D
Dido
1 listopada, 21:39, Gość:

No tobw końcu co mamy robić, płacić czy czekać na inne rozwiązania w 2020 r? Kurde,co roku to samo- bezradność rządzących..

MIELI ZASTOSOWAĆ ABOLICJE,I DODAĆ JAKO RACHUNEK DO PRĄDU,,

G
Gość

No tobw końcu co mamy robić, płacić czy czekać na inne rozwiązania w 2020 r? Kurde,co roku to samo- bezradność rządzących..

G
Gosc

Biora kase z budzetu to nie bedzie placenia abonamentu. Niech przestana straszyc ludzi kontrolami. Dranstwo

S
Sinki

Oby tak dalej 9,5 tysiąca głosów mniej na wybory prezydenckie.

S
Sem
27 października, 8:09, ghost1981@interia.pl:

nie zapłacę ani grosza niech zakodują to gówno

Ni chu.a też nie dam ani grosza nie oglądam i tak polusów

S
Sem
27 października, 20:45, Gość:

Czy przetrzepali już wszystkie plebanie?

Najpierw przetrzepią łajzy w koloratkach

G
Gość

Czy przetrzepali już wszystkie plebanie?

g
ghost1981@interia.pl

nie zapłacę ani grosza niech zakodują to gówno

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3