Abonament RTV w 2020. Sprawdź, ile musisz zapłacić. Cennik abonamentu RTV opublikowała PocztaPolska. Jakie będą kary za niepłacenie?

maw

Wideo

Zobacz galerię (6 zdjęć)
Abonament RTV 2020. NOWE STAWKI. Poczta Polska podała już nowy cennik abonamentu RTV na 2020 rok. Czy coś zmieni się w płatnościach? Ile zapłacimy za abonament RTV od stycznia? Jakie są zniżki na abonament RTV? Kto jest zwolniony z opłaty za abonament radiowo-telewizyjny? To wszystko warto wiedzieć!

Abonament RTV 2020 – sprawdź cennik

Abonament RTV w Polsce musi płacić ten, kto ma w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła już stawki abonamentu RTV na 2020 rok . Jak będą się przedstawiać ?

Jeśli chcemy płacić [b]abonament RTV co miesiąc, wtedy należy uiszczać następujące opłaty:

 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł).
 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł).
 • Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2020 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Czytaj także

Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

abonament RTV, abonament RTV 2020, cennik abonament RTV
Abonament RTV 2020 miał zostać zlikwidowany. Takie były plany. Okazuje się jednak, że nadal będzie obowiązek opłat abonamentu RTV. Podano także nowe stawki na 2020 rok. unsplash.com/zdjęcie symboliczne

Nowy abonament RTV 2020 - ile trzeba będzie zapłacić? CENNIK

Abonament RTV 2020. Stawki za radioodbiornik [/b]

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

 • 2 miesiące - 13,60 złotych
 • 3 miesiące - 20,15 złotych
 • 4 miesiące - 27,15 złotych
 • 5 miesięcy - 33,75 złotych
 • 6 miesięcy - 39,90 złotych
 • 7 miesięcy - 46,90 złotych
 • 8 miesięcy - 53,50 złotych
 • 9 miesięcy - 60,05 złotych
 • 10 miesięcy - 67,05 złotych
 • 11 miesięcy - 73,65 złotych
 • 12 miesięcy (rok) - 75,60 złotych

Nowy abonament RTV. Stawki za telewizję w 2020 roku:[/b]
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

abonament RTV, abonament RTV 2020, cennik abonament RTV
Abonament RTV 2020 miał zostać zlikwidowany. Takie były plany. Okazuje się jednak, że nadal będzie obowiązek opłat abonamentu RTV. Podano także nowe stawki na 2020 rok. unsplash.com/zdjęcie symboliczne
 • 2 miesiące - 44,05 złotych
 • 3 miesiące - 65,35 złotych
 • 4 miesiące - 88,05 złotych
 • 5 miesięcy - 109,40 złotych
 • 6 miesięcy - 129,40 złotych
 • 7 miesięcy - 152,10 złotych
 • 8 miesięcy - 173,45 złotych
 • 9 miesięcy - 194,75 złotych
 • 10 miesięcy - 217,45 złotych
 • 11 miesięcy - 238,80 złotych
 • 12 miesięcy - 245,15 złotych

Abonament RTV 2020 - rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:

 • wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
 • wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
 • przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Zobacz również:

Abonament RTV 2020 - jak zapłacić za abonament

W celu dokonania opłaty abonamentowej niezbędna jest znajomość 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, nadanego podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego można go ustalić:

 • w każdej placówce pocztowej
 • na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. podając 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta:
 • Ustal nrb po indywidualnym numerze identyfikacyjnym
 • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)
 • drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl
 • w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,

Gdzie płacimy za abonament RTV?

 • a) placówka pocztowa:
 • b) Platforma Płatności (w celu dokonania opłaty należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie)
 • c) e-przelew
abonament RTV, abonament RTV 2020,
Nowy cennik abonamentu RTV obowiązuje od stycznia 2020 roku. pixabay.com

Abonament RTV 2020: Kto nie musi płacić?

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV? Przypominamy:

 • osoby, które skończyły 75 lat
 • osoby posiadające I grupę inwalidzką
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
 • kombatanci wojenni
 • bezrobotni
 • osoby pobierające zasiłek przedemerytalny
 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe

WAŻNE: Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Abonament RTV 2020 - ZNIŻKI. Co zrobić, aby płacić mniej?

Oczywiście jeśli chodzi o zniżki na abonament RTV w 2020 roku, będą nadal obowiązywać. Liczyć mogą na nie ci, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry za więcej niż jeden miesiąc.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV 2020

W przypadku nieuregulowania opłat abonamentowych egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. W przypadku posiadania odbiornika radiowego, kara wynosi 210 złotych.

Jeśli chodzi o telewizor, jest to kwota 681 złotych. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego**pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej** obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Abonament RTV. Kto może cię skontrolować?

Kontroli dokonują specjalnie upoważnieni do tego pracownicy Poczty Polskiej, którzy legitymują się odpowiednim dokumentem. Prawdą jest, że taki urzędnik może odwiedzić każde mieszkanie oraz zweryfikować czy dane gospodarstwo domowe posiada taki, czy inny odbiornik.

W Polsce abonament RTV płacić muszą osoby, które posiadają w domu odbiornik radiowy czy telewizyjny

Abonament RTV 2020. Nie płacisz - będzie kontrola!

Wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają rejestracji, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Wyjątek stanowią odbiorniki wymienione w art. 5 ust.2 ustawy wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów, służące wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania oraz przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A.Jak podkreśla Poczta Polska, pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. - Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Poczta Polska S.A. jest uprawniona do wykonywania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

WIDEO: Gorzów. Pan Damian spłacił zaległy abonament RTV, ale ściągnęła go także skarbówka

Trwa głosowanie...

Abonament RTV. Czy powinien zostać zlikwidowany?

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 34

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
28 listopada 2019, 10:38, Gość:

Za taki badziew jaki proponuje nam telewizja publiczna to powinni nam dopłacać za oglądanie tego chłamu. Podobnie telewizje komercyjne - to są telewizje reklamowe - niech biorą albo abonament albo niech sprzedają reklamy. Dlaczego mam płacić za niechciane reklamy ?

Brawo

L
Lena

Cześć! Nazywam się Lena, mam 27 lat. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej, oto moja strona - http://loveto.one/lena92

G
Gość

Złodzieje!

G
Gość

Nie oglądam tvpis! NIE DOSTANĄ ANI ZŁOTÓWKI

G
Gość

Partia rządząca oszukala emerytów. Jak ma wystarczyć trzynastka i czternastka na te wszystkie podwyżki. Trzeba było ogłosić to przed wyborami.

G
Gość

Ja tam radzę aby reżimowa PISoBOLSZEWICKA szczujnia się zakodowała i wtedy będzie po sprawie.

N
Nowy

Dlaczego mam płacić abonament RTV jak tam nic ciekawego niema tylko jakies durne seriale nie mam zaniaru dokladac do imprez pana prezesa

G
Gość
31 grudnia 2019, 18:04, Gość:

za Qrwizję płacić może pisDOWATY widz , on już ma tak łeb zryty przez tv Ciulskiego że hohoho

👍

G
Gość

kto nigdy nie płacił jest bezkarny dzisiaj w każdym mieszkaniu jest telewizor a ten uczciwy co płacił i przestał od razu jest namierzony a niepłacący się śmieją.

G
Gość

MAJA PO 3 TELEWIZORY I NIE PLACA...ZADNEJ KONTROLI...

G
Gość
3 stycznia, 10:13, Gość:

Poczta polska nie radzi sobie płacą tylko ci którzy się wystraszyli i swoje odbiorniki zarejestrowali a ci odważniejsi się śmieją z poczty i mają 22,70 zł miesięcznie w kieszeni. Kontrole poczty to jakaś kpina przecież wiadomo że jakiś odbiornik ma każdy choćby radio w samochodzie. Moim zdaniem te kontrole to tylko straszenie .

Szkoda bo co 10 polak naiwny płaci , reszta się śmieje, a rząd nie może znaleźć rozwiązania ( powinno być albo wszyscy , albo nikt)

G
Gość

Poczta polska nie radzi sobie płacą tylko ci którzy się wystraszyli i swoje odbiorniki zarejestrowali a ci odważniejsi się śmieją z poczty i mają 22,70 zł miesięcznie w kieszeni. Kontrole poczty to jakaś kpina przecież wiadomo że jakiś odbiornik ma każdy choćby radio w samochodzie. Moim zdaniem te kontrole to tylko straszenie .

g
gosc

macie przegrane wybory pisiory za ten rty klamcy

P
Polak
28 grudnia, 12:06, Gość:

Nie życzę aby moje pieniądze z abonamentu były przeznaczane na benefisy artystów typu Zenek Martyniuk i innych promocję niech robią za swoje pieniądze.

28 grudnia 2019, 15:09, Gość:

Zgadzam się z opinią artyści typu Zenek benefity niech finansują sami i to w 100%

Ja nie oglądam tvp ani rydzykowe trwam to za co mam płacić

G
Gosc tvp

Telewizja toruńska jest za darmo czy płatna dosyć utrzymywania prezesów rydzykow

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3