Adresy i telefony wszystkich lubuskich urzędów i instytucji

Redakcja
HERBY. Górny rząd od lewej: woj lubuskiego, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, pow. gorzowskiego i pow. zielonogórskiego. Środkowy rząd od lewej: pow. krośnieńskiego, pow. międzyrzeckiego, pow. nowosolskiego, pow. słubickiego i pow. strzelecko-drezdeneckiego. Dolny rząd od lewej: pow. sulęcińskiego, pow. świebodzińskiego, pow. wschowskiego, pow. żagańskiego i pow. żarskiego.
HERBY. Górny rząd od lewej: woj lubuskiego, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, pow. gorzowskiego i pow. zielonogórskiego. Środkowy rząd od lewej: pow. krośnieńskiego, pow. międzyrzeckiego, pow. nowosolskiego, pow. słubickiego i pow. strzelecko-drezdeneckiego. Dolny rząd od lewej: pow. sulęcińskiego, pow. świebodzińskiego, pow. wschowskiego, pow. żagańskiego i pow. żarskiego.
Udostępnij:
Kto, zarządza poszczególnymi departamentami w Urzędzie Marszałkowskim, a kto w Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze? Jakie są dokładne adresy różnych urzędów? Kim są przewodniczący rady poszczególnych powiatów? Wszystkiego dowiesz się z naszego Informatora Obywatelskiego.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

www.lubuskie.pl

* 65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 7
tel. 68 456 54 81,
faks 68 456 54 61
e-mail: [email protected]

* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Łokietka 22
tel. /faks 95 739 03 71
dyrektor biura
Katarzyna Jurczak

przewodniczący
Tomasz Możejko

wiceprzewodniczący
Tadeusz Ardelli
Zdzisław Paduszyński
Tomasz Wontor

RADNI:

KLUB PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
Roman Dziduch, Ireneusz Ganczar, Jarosław Kropski, Mirosław Marcinkiewicz, Tomasz Możejko, Tadeusz Pająk, Elżbieta Polak, Bożena Osińska, Grażyna Stawowczyk, Leszek Stanisław Turczyniak, Zaborowski Bogusław

KLUB PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
Tadeusz Ardelli, Grzegorz Grabarek, Zbigniew Kościk, Robert Paluch, Elżbieta Teresa Płonka

KLUB POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
Czesław Fiedorowicz, Zbigniew Kołodziej, Barbara Kucharska, Zdzisław Franciszek Paduszyński, Stanisław Tomczyszyn

KLUB SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Bogusław Albin Andrzejczak, Józef Bartkowiak, Edward Jan Fedko, Lidia Gryko, Kazimierz Pańtak , Paweł Witold Tymszan, Mirosława Weronika Winnicka, Tomasz Paweł Wontor, Marek Zaręba

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

* 65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 7
tel. centrali 68 456 52 00
faks 68 456 52 96
e-mail: [email protected]
czynny:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

* wydział zamiejscowy urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Łokietka 22
tel./faks 95 739 03 71
e-mail: [email protected]
kierownik wydziału
Aleksandra Sibińska-Strzelecka

marszałek
Elżbieta Polak
tel. 68 456 52 74, 68 456 52 64
faks 68 456 53 86
e-mail: [email protected]

wicemarszałek
Jacek Hoffmann
tel. 68 456 52 79, 68 456 52 80
faks 68 456 52 81
e-mail: [email protected]

wicemarszałek
Maciej Szykuła
tel. 68 456 52 82, 68 456 53 78
faks 68 325 33 99
e-mail: [email protected]

członek zarządu
Romuald Kreń
tel. 68 456 52 10, 68 456 55 08
faks 68 325 50 62
e-mail: [email protected]

członek zarządu
Stanisław Tomczyszyn
tel. 68 45 65 580, 68 325 53 50
fax 68 45 65 571
[email protected]

skarbnik województwa lubuskiego
Józefa Chalecka
tel. 68 456 53 85
faks 68 456 55 09
e-mail: [email protected]

sekretarz województwa lubuskiego
Teresa Sekuła
tel. 68 456 55 00, 68 456 52 71
faks 68 325 36 12
e-mail: [email protected]

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY
tel. 68 456 52 71, 68 456 55 00
faks 68 325 36 12
e-mail: [email protected]
p.o. dyrektora
Teresa Sekuła

DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
tel. 68 456 53 77, 68 456 55 51
faks 68 456 52 30
[email protected]
dyrektor
Sylwia Wojtasik

GABINET ZARZĄDU
tel. 68 456 53 88, 68 456 52 50, 68 456 55 05
e-mail: [email protected]
dyrektor
Agnieszka Siarkiewicz

Biuro Prasowe
tel. 68 456 55 67
tel. 693 400 782
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
p.o. kierownika
Tatiana Mikułko-Kozłowska

Rzecznik Prasowy Zarządu
tel. 662 146 899
e-mail: [email protected]
Irena Billewicz-Wysocka

DEPARTAMENT FINANSÓW
tel. 68 456 53 85
faks 68 456 55 09
e-mail: [email protected]
dyrektor
Józefa Chalecka

DEPARTAMENT LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
ul. Św. Jadwigi 1
tel. 68 456 51 00, 68 456 51 06
faks 68 456 51 01
e-mail: [email protected]
dyrektor
Paweł Sługocki

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
ul. Braci Gierymskich 99 a
tel. 68 456 53 14
faks 68 456 53 50
e-mail: [email protected]
dyrektor
Marek Kamiński

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
tel. 68 456 55 46, 68 456 52 89,
faks 68 327 14 29
e-mail: [email protected]
dyrektor
Katarzyna Drożak

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI
tel. 68 456 55 24,
faks 68 325 50 38
e-mail: [email protected]
dyrektor
Grzegorz Jankowski

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
tel. 68 456 55 10, 68 456 55 62,
faks 68 325 50 69
e-mail [email protected]
dyrektor
Mirosław Glaz

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA
tel. i faks 68 456 55 03
e-mail [email protected]
dyrektor
Łucja Wojewódzka

DEPARTAMENT ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I ROZWOJU WSI
ul. Piaskowa 2 a,
tel. 68 323 89 04, 68 456 54 48,
faks 68 456 54 14
e-mail: [email protected]
dyrektor
Marek Żeromski

DEPARTAMENT GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
tel. 68 456 53 23,
faks 68 456 53 42
e-mail: [email protected]
dyrektor
Roman Bąk

Wydział Planowania Przestrzennego
tel. 68 456 54 90,
faks 68 456 55 36
e-mail: [email protected]

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ul. Sulechowska 28 a,
tel. 68 456 52 25, 68 456 53 82,
faks 68 456 52 29
e-mail: [email protected]
dyrektor
Józef Giemza

BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
tel. 68 456 53 01
e-mail: [email protected]
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Piotr Cichocki

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
tel. 68 456 53 99
e-mail: [email protected]
audytor wewnętrzny
Wojciech Filipczak

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Powierzchnia - 85,7 km kw.
Mieszkańcy - 125,4 tys.

Urząd Miasta
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 55 00
faks 95 735 56 70
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

zastępcy przewodniczącego Rady Miasta
Jan Kaczanowski
Mirosław Rawa

prezydent
Tadeusz Jędrzejczak

wiceprezydenci
Alina Nowak
Ewa Piekarz
Stefan Sejwa

Komenda Miejska Policji
ul. Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 738 20 02
faks 95 738 20 15
e-mail: [email protected]
komendant:
nadkom. Jarosław Pasterski
zastępcy komendanta
podinsp. Jarosław Kowalski
podkom. Dariusz Najdek

Straż Miejska
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Przemysłowa 53
tel. 95 735 58 38
e-mail: [email protected]
komendant
Czesław Matuszak
zastępca komendanta
Andrzej Jasiński

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Dąbrowskiego 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 84 00
faks 95 733 84 60
e-mail: [email protected]
komendant
mł. bryg. Hubert Harasimowicz
zastępca komendanta
mł. bryg. Krzysztof Strzyżykowski

Prokuratura Rejonowa
ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 0 95 739 22 09
faks 0 95 739 22 05
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowa
Halina Mikołajczuk
zastępca prokuratora rejonowego
Agnieszka Hornicka - Mielcarek
Dorota Kędra Kosmowska

Sąd Rejonowy
ul. Chopina 52, blok 10 i 15
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 725 64 00
prezes
Ewa Wieczór
wiceprezes
Artur Baniowski

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 736 06 40
faks 95 736 06 69
e-mail: [email protected]
dyrektor
Izabela Jankowska
zastępcy dyrektora
Roman Rutkowski

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Borowskiego 29
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. i faks 95 722 89 86
e-mail: [email protected]
dyrektor
Edward Andrusyszyn
zastępca dyrektora
Danuta Kozera

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Żwirowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 20 72
fax. 95 720 20 72
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Józef Jagódka
zastępca powiatowego lekarza weterynarii
Jerzy Doktor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 51 05
faks 95 722 61 05
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Adam Migdalczyk

Urząd Skarbowy
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 711 57 42
faks 95 711 59 05
naczelnik
Adam Andrzejewski
zastępcy naczelnika
Krzysztof Zabiełowicz
Agnieszka Liswton
Agnieszka Feszczak-Kasperkiewicz

Szpital Wojewódzki
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 12 00
faks 95 733 12 21
e-mail: [email protected]
dyrektor
Marek Twardowski

ZIELONA GÓRA

Powierzchnia - 58,3 km kw.
Mieszkańcy - 117,5 tys.

Urząd Miasta
65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22
tel. 68 456 41 00
faks 68 456 41 55
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Miasta
Adam Urbaniak

zastępcy przewodniczącego Rady Miasta
Jacek Budziński
Marek Kamiński

prezydent
Janusz Kubicki

zastępcy prezydenta
Wioleta Haręźlak
Krzysztof Kaliszuk
Dariusz Lesicki

Komenda Miejska Policji
65-332 Zielona Góra
ul. Partyzantów 40
tel.: 68 476 19 00
faks: 68 476 20 05
e-mail: [email protected]
komendant
insp. Sebastian Banaszak
zastępcy komendanta
mł. insp. Sławomir Tomal
mł. insp. Andrzej Zieniewicz

Straż Miejska
65-078 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)
tel. 68 415 20 20 wew. 3
e-mail: [email protected]
komendant
Sławomir Nowak
Zastępca komendanta
Henryk Martynowski

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
65-074 Zielona Góra
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68 45 75 600
faks 68 45 75 604
komendant
st. bryg. Waldemar Michałowski
zastępca komendanta
mł. bryg. Dariusz Mach

Prokuratura Rejonowa
65-950 Zielona Góra
ul. Partyzantów 42
tel. 68 329 18 08
faks 68 328 63 34
prokurator rejonowy
Robert Kmieciak
zastępca prokuratora rejonowego
Magdalena Kopciuch

Sąd Rejonowy
65-950 Zielona Góra
pl. Słowiański 2
tel. biura informacji 68 322 03 21,
faks 68 322 03 17
e-mail: [email protected]
prezes
Rafał Skrzypczak
wiceprezes
Oliwia Walkiewicz

Powiatowy Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
tel. 68 456 56 50
faks 68 45 20 666
e-mail: [email protected]
dyrektor
Irena Radziusz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
65-470 Zielona Góra
ul. Jasna 10
tel. 68 325 46 71 (do 75)
faks 68 325 50 70
e-mail: [email protected]
dyrektor
Tomasz Janik

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
65-849 Zielona Góra
ul. Browarna 4
tel. i faks 68 453 73 24
powiatowy lekarz weterynarii
Czesław Kochajkiewicz
Zastępca
Anna Starosta

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
65-034 Zielona Góra
ul. Boh. Westerplatte 11, pok. nr 133
tel. 68 322 19 12 (do 14)
faks 68 322 19 14
e-mail: [email protected]
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Edward Ujma

Pierwszy Urząd Skarbowy
65-054 Zielona Góra
ul. Dr. Pieniężnego 24
tel. 68 456 01 00
faks 68 456 01 01
e-mail: [email protected]
naczelnik
Zbigniew Przybycień
zastępcy naczelnika
Barbara Matkowska
Elżbieta Wytrykus-Zalewska

Drugi Urząd Skarbowy
65-054 Zielona Góra
ul. Dr. Pieniężnego 24
tel. 68 456 02 00 (01 i 02)
faks 68 456 02 01
e-mail: [email protected]
naczelnik
Andrzej Młodzianowski
zastępcy naczelnika
Barbara Paradowska
Ewa Wasilik

Szpital Wojewódzki
65-045 Zielona Góra
ul. Zyty 26
tel. 68 329 62 00
faks 68 327 02 21
e-mail: [email protected]
dyrektor
Waldemar Taborski
zastępcy dyrektora
Kazimiera Kucharska-Barczyk
Ryszard Mielcarek
Jarosław Sieracki

POWIAT GORZOWSKI

Powierzchnia - 1.213 km kw.
Mieszkańcy - 67,5 tys.
W tym:
Kostrzyn - 17,6 tys.
Witnica - 6,8 tys.

Starostwo Powiatowe
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
tel. 95 733 04 00
faks 95 733 04 01
e-mail: [email protected] [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Iliaszewicz

zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu
Jarosław Lewandowicz
Roman Koniec

starosta
Józef Kruczkowski

wicestarosta
Grzegorz Tomczak

Komenda Miejska Policji
ul. Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 738 20 02
faks 95 738 20 15
e-mail: [email protected]
komendant
nadkom. Jarosław Pasterski
zastępcy komendanta
podinsp. Jarosław Kowalski
podkom. Dariusz Najdek

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Dąbrowskiego 3
tel. 95 733 84 00
faks 95 733 84 24
e-mail: [email protected]
komendant
bryg. Hubert Harasimowicz
zastępca komendanta
mł. bryg. Krzysztof Strzyżkowski

Prokuratura Rejonowa
ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 0 95 739 22 09
faks 0 95 739 22 05
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowa
Halina Mikołajczuk
zastępca prokuratora rejonowego
Agnieszka Hornicka - Mielcarek
Dorota Kędra Kosmowska

Sąd Rejonowy
ul. Chopina 52, blok 10 i 15
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 725 64 00
prezes
Ewa Wieczór
wiceprezes
Artur Baniowski

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Borowskiego 29
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. i faks 95 722 89 86
e-mail: [email protected]
dyrektor
Edward Andrusyszyn
zastępca dyrektora
Danuta Kozera

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 736 06 40
faks 95 736 06 69
e-mail: [email protected]
dyrektor
Izabela Jankowska
zastępcy dyrektora
Roman Rutkowski

filie
* 66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 4
tel. i faks 95 752 21 88
e-mail: [email protected]
* 66-460 Witnica
ul. Kosynierów Mirosławskich 1
tel. i faks 95 751 50 32
e-mail: [email protected]

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Żwirowa 9
tel. 95 720 20 72
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Józef Jagódka
zastępca powiatowego lekarza weterynarii
Jerzy Doktor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
tel. 95 733 04 51
faks 95 733 04 52
e-mail: [email protected]
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Piotr Koczwara

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 106
tel. 95 720 38 58
faks 95 720 38 59
kierownik
Izabela Dwojak

Urząd Skarbowy
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 711 57 42
faks 95 711 59 05
naczelnik
Adam Andrzejewski
zastępcy naczelnika
Krzysztof Zabiełowicz
Agnieszka Liswton
Agnieszka Feszczak-Kasperkiewicz

Szpital Wojewódzki
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 12 00
faks 95 733 12 21
e-mail: [email protected]
dyrektor
Marek Twardowski

Nowy Szpital
66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Narutowicza 6
tel. 95 752 30 11
faks 95 752 30 15
e-mail: [email protected]
dyrektor
Katarzyna Lebiotkowska

Bogdaniec
Urząd Gminy
66-450 Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
tel. 95 751 02 10
faks 95 751 02 09
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Gminy
Janina Cytlak
wójt
Krystyna Pławska

Deszczno
Urząd Gminy
66-446 Deszczno 63
tel. 95 728 76 63
faks 95 728 76 51
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Koper
wójt
Jacek Wójcicki

Kłodawa
Urząd Gminy
66-415 Kłodawa
ul. Gorzowska 40
tel./fax 95 721 66 60
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
wójt
Anna Mołodciak

Kostrzyn nad Odrą
Urząd Miasta
66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
tel. 95 727 81 00
faks 95 727 81 02
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Łysiak
burmistrz
Andrzej Kunt

Lubiszyn
Urząd Gminy
66-433 Lubiszyn
Pl. Jedności Robotniczej 1
tel. 95 727 71 30
faks 95 727 71 36
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Artur Terlecki
wójt
Tadeusz Karwasz

Santok
Urząd Gminy
66-431 Santok
ul. Gorzowska 59
tel. 95 728 75 10
faks 95 728 75 11
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Honorata Brzytwa
wójt
Stanisław Chudzik

Witnica
Urząd Miasta i Gminy
66-460 Witnica
ul. Krajowej Rady Narodowej 6
tel. 95 721 64 40
faks 95 721 52 18
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Sikorska
burmistrz
Andrzej Zabłocki

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Powierzchnia
- 1.371 km kw.
Mieszkańcy
- 56,6 tys.
W tym:
Gubin - 16,6 tys.
Krosno Odrzańskie - 11,8 tys.

Starostwo Powiatowe
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Piastów 10b
tel. 68 383 02 18
faks 68 383 02 36
email: [email protected]

* delegatura - 66-620 Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20

przewodnicząca Rady Powiatu
Mirosław Glaz

Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu
Danuta Anioł
Roman Sikora

starosta
Robert Pawłowski

wicestarosta
Grzegorz Świtalski

Komenda Powiatowa Policji
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Świerczewskiego 17
tel. oficer dyżurny 68 383 31 11
sekretariat
tel. 68 383 31 00
e-mail: [email protected]
komendant
insp. Mirosław Kruszelnicki
zastępca komendanta
podinsp. Daniel Gotthardt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Sienkiewicza 2 a
tel. 68 383 50 76, 68 383 87 72
e-mail: [email protected]
komendant
bryg. Piotr Radny
zastępca komendanta
kpt. Marek Ławrecki

Prokuratura Rejonowa
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Piastów 10 l
tel. 68 383 87 66
faks 68 383 87 67
prokurator rejonowy
Danuta Monczyńska
zastępca prokuratura rejonowego
Renata Szara-Witczak

Sąd Rejonowy
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Piastów 10 l
tel. informacja 68 383 99 10
faks 68 383 04 55
e-mail: [email protected]
prezes
Maria Nowak
wiceprezes
Maciej Kęsy

Wydziały zamiejscowe:
* Wydział IV zamiejscowy karny w Gubinie
tel. 68 359 04 00
faks 68 359 04 04
e-mail: [email protected]
* Wydział VI zamiejscowy ksiąg wieczystych w Gubinie
tel. 68 359 04 12
faks 68 359 04 10
e-mail: [email protected]

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Świerczewskiego 24
tel. i faks 68 383 53 70, 68 383 80 77
e-mail: [email protected]
dyrektor
Janina Kwiatkowska

Powiatowy Urząd Pracy
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Piastów 10 b
tel. 68 383 03 13, 68 383 03 20
e-mail: [email protected]
dyrektor
Bolesława Zamorska-Puchta
zastępca dyrektora
Hanna Zaborowicz

filia
66-620 Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
tel. 68 455 82 11
faks 68 383 03 20
zastępca dyrektora
Piotr Puszkarski

Urząd Skarbowy
66-600 Krosno Odrzańskie
pl. Obrońców Stalingradu 3
tel. 68 383 53 17
faks 68 383 57 28
e-mail: [email protected]
naczelnik
Bartosz Zbaraszczuk
zastępca naczelnika
Andrzej Dmytruk

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Bolesława Prusa 4
tel. 68 383 40 90, 68 383 06 51

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Piastów 3
tel. 68 383 50 59, 39
faks 68 383 53 28
e-mail: [email protected]
* 66-620 Gubin
ul. Śląska 35
tel. 68 359 30 18, 68 359 32 16
dyrektor
Magdalena Stolińska

Bobrowice
Urząd Gminy
66-627 Bobrowice 131
tel. 68 391 92 00
faks 68 391 32 84
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Marcin Jagodziński
wójt
Marek Babul

Bytnica
Urząd Gminy
66-630 Bytnica 52
tel. 68 391 57 96
faks 68 391 58 88
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kotlarz
wójt
Leszek Olgrzymek

Dąbie
Urząd Gminy
66-615 Dąbie
ul. Szeroka 4
tel. 68 383 21 61
faks 68 383 21 48
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Marciniak
wójt
Krystyna Bryszewska

Gubin
Urząd Miejski
66-620 Gubin
ul. Piastowska 24
tel. 68 455 81 00
faks 68 455 81 02
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Ochotny
burmistrz
Bartłomiej Bartczak

Urząd Gminy
66-620 Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
tel. kom. 605 573 767
tel. i faks 68 359 16 40
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zygadło
wójt
Zbigniew Barski

Krosno Odrzańskie
Urząd Miejski
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
tel. 68 383 50 17
faks 68 383 51 22
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Tomasz Miechowicz
burmistrz
Marek Cebula

Maszewo
Urząd Gminy
66-614 Maszewo 71
tel. 68 383 13 21
faks 68 383 21 36
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Marzanna Zbierzak
wójt
Dariusz Jarociński

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Powierzchnia - 1.388 km kw.
Mieszkańcy - 58,3 tys.
w tym:
Międzyrzecz - 18,6 tys.
Skwierzyna - 10,1 tys.
Trzciel - 2,3 tys.

Starostwo Powiatowe
66-300 Międzyrzecz
ul. Przemysłowa 2
tel. 95 742 84 10
faks 95 742 84 11
e-mail: [email protected]

przewodnicząca Rady Powiatu
Lesław Hołownia

zastępcy przewodniczącej Rady Powiatu
Zofia Plewa
Jarosław Szałata

starosta
Grzegorz Gabryelski

wicestarosta
Remigiusz Lorenz

Komenda Powiatowa Policji
66-300 Międzyrzecz
ul. Świerczewskiego 42
tel. 95 742 60 11
faks 95 742 60 15
e-mail: [email protected]
komendant
podinsp. Radosław Mazur
zastępca komendanta
podinsp. Robert Konieczny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
66-300 Międzyrzecz
ul. Fabryczna 1
tel. 95 742 66 20, 95 742 66 21
faks 95 741 22 89
komendant
bryg. Marek Harkot

Prokuratura Rejonowa
66-300 Międzyrzecz
ul. Wojska Polskiego 13a
tel. 95 741 19 69, 95 741 27 85
faks 95 742 08 25
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowy
Małgorzata Przybysz
zastępca prokuratora rejonowego
Robert Trela

Sąd Rejonowy
66-300 Międzyrzecz
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 95 741 20 42, 95 741 20 43
faks 95 741 23 95
e-mail: [email protected]
prezes
Ola Ostrowska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
66-300 Międzyrzecz
os. Centrum 16a
tel. 95 741 22 27, 95 741 22 28
faks 95 741 27 87
email: [email protected]
dyrektor
Jarosław Marcela

Powiatowy Urząd Pracy
66-300 Międzyrzecz
pl. Powstańców Wielkopolskich 1
tel. 95 741 20 66
faks 95 741 20 66
e-mail: [email protected]
dyrektor
Hanna Bułach
zastępca dyrektora
Krystyna Januszewska

filia
66-440 Skwierzyna
Rynek 11
tel. 95 717 08 69
faks 95 717 08 69
kierownik
Wioletta Piechocka

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
66-300 Międzyrzecz
ul. Zakaszewskiego 2
tel. 95 741 22 38, 95 742 96 35
faks 95 741 22 38
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Małgorzata Matysek

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
66-300 Międzyrzecz
ul. Przemysłowa 2
tel. 95 742 84 78
tel. i faks 95 741 12 19
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Włodzimierz Siarkiewicz

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
66-300 Międzyrzecz
ul. Reymonta 5
tel. 95 742 97 82
tel. i faks 95 742 29 50
kierownik
Andrzej Hulnicki

Urząd Skarbowy
66-300 Międzyrzecz
Rynek 3
tel. 95 742 35 00, 95 741 20 02
faks 95 741 11 e-mail: [email protected]
naczelnik
Józef Spychała
zastępca naczelnika
Anna Ilczuk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - szpital
66-300 Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 35
tel. 95 742 82 00
faks 95 742 82 55
e-mail: [email protected]
dyrektor
Kamil Jakubowski

Nowy Szpital
66-440 Skwierzyna
ul. Szpitalna 5
tel. 95 717 00 39
faks 95 717 03 21
e-mail: [email protected]
dyrektor
Marzena Kucharska
zastępca dyrektora
Petra Śmigielska

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109
tel. izby przyjęć 95 742 87 07
faks 95 742 87 01
e-mail: [email protected]
dyrektor
Jacek Hudziak
zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Igor Grodziński

Bledzew
Urząd Gminy
66-350 Bledzew
ul. Kościuszki 16
tel. 95 743 66 10
faks 95 743 66 11
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Dawidowicz
wójt
Leszek Zimny

Międzyrzecz
Urząd Miejski
66-300 Międzyrzecz
Rynek 1
tel. 95 741 28 46
faks 95 742 02 28
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Maciej Rębacz
burmistrz
Tadeusz Dubicki

Przytoczna
Urząd Gminy
66-340 Przytoczna
ul. Rokitniańska 4
tel. 95 749 43 10
faks 95 749 43 11
e-mail: ug.przytoczna.pl
przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Barski
wójt
Bartłomiej Kucharyk

Pszczew
Urząd Gminy
66-330 Pszczew
Rynek 13
tel. 95 749 23 10
faks 95 749 23 12
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Konrad Kiona
wójt
Waldemar Górczyński

Skwierzyna
Urząd Miasta i Gminy
66-440 Skwierzyna
Rynek 1
tel. 95 721 65 10, 95 721 65 11
faks 95 721 65 39
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Zofia Zawłocka
burmistrz
Tomasz Watros

Trzciel
Urząd Miasta i Gminy
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. i faks 95 743 14 00
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Józef Pihan
burmistrz
Maria Górna-Bobrowska

POWIAT NOWOSOLSKI

Powierzchnia
- 770 km kw.
Mieszkańcy
- 86,8 tys.
W tym:
Bytom Odrzański - 4,4 tys.
Kożuchów - 9,5 tys.
Nowa Sól - 41 tys.
Nowe Miasteczko - 2,8 tys.

Starostwo Powiatowe
67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3
68 458 68 00
faks 68 458 68 31
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Suski
zastępca przewodniczącego Rady Powiatu
Romuald Fedorczak
zastępca przewodniczącego Rady Powiatu
Jan Fijoł

starosta
Józef Suszyński
wicestarosta
Barbara Wróblewska

Komenda Powiatowa Policji
67-100 Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 26
tel. 68 476 31 11
tel. zaufania 68 387 92 53
faks 68 476 31 15
komendant
insp. Andrzej Kostka
zastępca komendanta
mł. insp. Janusz Raszczuk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
67-100 Nowa Sól
ul. Gen. Grota Roweckiego 11/13
tel. 68 455 77 03
faks 68 455 77 05
e-mail: [email protected]
komendant
st. bryg. Tadeusz Rybnicki
zastępca komendanta
st. bryg. Tadeusz Ostrowski

Prokuratura Rejonowa
67-100 Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 38
tel. 68 387 03 05
faks 68 387 03 09
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowy
Łukasz Wojtasik

zastępca prokuratora rejonowego
Katarzyna Wojciechowska

Sąd Rejonowy
67-100 Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 24
tel. 0 68 356 97 00
faks 0 68 356 97 02
e-mail: [email protected]
prezes
Monika Dembowiak
wiceprezes
Daria Tyrakowska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 11
tel. i faks 68 387 24 61
tel. alarmowy 603 762 640
e-mail [email protected]
p.o. dyrektor
Józefa Meissner

Powiatowy Urząd Pracy
67-100 Nowa Sól
ul. Staszica 1 c
tel. i faks 68 387 32 42 do 44
e-mail: [email protected]
dyrektor
Elżbieta Ściopko-Moszkowicz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
67-100 Nowa Sól
ul. Kossaka 24
tel. 68 458 38 58
faks 68 458 38 59
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Józef Malski

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
67-100 Nowa Sól
ul. Kossaka 24
tel. 0 68 458 38 55
faks 0 68 458 38 57
e-mail: [email protected]
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Maciej Piosik

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
67-120 Kożuchów
ul. Szprotawska 10
tel. 0 68 355 50 77
faks 0 68 355 34 90
kierownik
Maciej Bugajski

Urząd Skarbowy
67-100 Nowa Sól
ul. Staszica 1
tel. 0 68 456 03 02
faks 0 68 456 03 01
e-mail: [email protected]
naczelnik
Iwona Słomska
zastępca naczelnika
Tomasz Piaskowski

Wielospecjalistyczny Szpital
67-100 Nowa Sól
ul. Chałubińskiego 7
tel. 0 68 388 21 00
faks 0 68 387 70 03
dyrektor
Bożena Osińska
zastępcy dyrektora
Mirosław Czyżak
Leszek Strep

Bytom Odrzański
67-115 Bytom Odrzański
Urząd Miejski
Rynek 1
tel. 0 68 388 40 22
faks 0 68 388 40 26
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski
burmistrz
Jacek Sauter

Kolsko
Urząd Gminy
67-415 Kolsko
ul. Piastowska 12
tel. 0 68 352 41 77
faks 0 68 352 43 55
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Liśkiewicz
wójt
Henryk Matysik

Kożuchów
Urząd Miejski
67-120 Kożuchów
Rynek 1 a
tel. 0 68 355 59 40
faks 0 68 355 28 68
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Medyński
burmistrz
Andrzej Ogrodnik

Nowa Sól
Urząd Miejski
67-100 Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 12
tel. 0 68 459 03 00
faks 0 68 459 03 58
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Szyszko
prezydent
Wadim Tyszkiewicz

Urząd Gminy
67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3 a
67-100 Nowa Sól
tel. 0 68 387 20 16
faks 0 68 387 32 77
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Ogrodniczuk
wójt
Jarosław Dykiel

Nowe Miasteczko
Urząd Miejski
67-124 Nowe Miasteczko
Rynek 2
tel. 0 68 388 81 54
faks 0 68 388 84 61
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Sikora
burmistrz
Wiesław Szkondziak

Otyń
Urząd Gminy
67-106 Otyń
Rynek 1
tel. 0 68 355 02 15
faks 0 68 355 02 14
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Januszkiewicz
wójt
Teresa Kaczmarek

Siedlisko
Urząd Gminy
67-112 Siedlisko
pl. Zamkowy 6
tel. 0 68 388 32 18
faks 0 68 388 32 11
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Gminy
Ryszard Kieczur
wójt
Dariusz Straus

POWIAT SŁUBICKI

Powierzchnia - 1.000 km kw.
Mieszkańcy - 46,6 tys.
W tym:
Cybinka - 2,7 tys.
Ośno Lubuskie - 3,2 tys.
Rzepin - 6,5 tys.
Słubice - 16,6 tys.

Starostwo Powiatowe
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10
faks 95 759 20 11
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Kazimiera Jakubowska

zastępcy przewodniczącej Rady Powiatu
Małgorzata Jodlińska-Puziuk
Marek Półtorak

starosta
Andrzej Bycka

wicestarosta
Leopold Owsiak

Komenda Powiatowa Policji
69-100 Słubice
ul. Słowackiego7
tel. 95 759 28 11
faks 95 759 28 35
komendant
mł. insp. Jerzy Głąbowski
zastępca komendanta
nadkom. Rafał Wawrzyniak

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
69-100 Słubice
ul. Konstytucji 3 Maja 79
tel. 95 750 76 00
faks 95 758 09 03
e-mail: [email protected]
komendant
st. kpt. Jacek Konsewicz
zastępca
Marek Koroluk

Prokuratura Rejonowa
69-100 Słubice
ul. Konstytucji 3 Maja 6
tel. 95 758 20 06
faks 95 758 43 53
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowy
Mariusz Nowak
zastępca prokuratora rejonowego
Wojciech Kwiek

Sąd Rejonowy
69-100 Słubice
ul. Bohaterów Warszawy 3B
tel. 95 750 70 24
faks 95 750 70 25
biuro podawcze 95 750 70 05
e-mail: [email protected]
prezes
Sebastian Popiołek
wiceprezes
Adriana Czarniecka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
69-100 Słubice
ul. Mickiewicza4
tel. 95 758 20 03
faks 95 758 32 79
e-mail: [email protected]
dyrektor
Jadwiga Caban-Korbas
zastępca dyrektora
Ryszard Mrukowicz

Powiatowy Urząd Pracy
69-100 Słubice
ul. Piłsudskiego19
tel. 95 758 36 08
faks 95 758 36 09
e-mail: [email protected]
kierownik
Genowefa Borowiak
zastępca kierownika
Robert Martyn

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
69-220 Ośno Lubuskie
ul. 3 Maja 34
tel. i faks 95 757 60 56
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Wiesław Sierszulski

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
69-100 Słubice
ul. Krótka7
tel. i faks 95 758 22 73
e-mail: [email protected]
kierownik
Jan Gielement

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
69-100 Słubice
ul. Transportowa 8
tel. 95 758 86 89
faks 95 758 93 87
e-mail: [email protected]
kierownik
Zygmunt Stoliński

Urząd Skarbowy
69-100 Słubice
ul. Wojska Polskiego 155
tel. 95 758 32 59
faks 95 758 26 62
e-mail: [email protected]
naczelnik
Michał Tokarczyk
zastępca naczelnika
Halina Gajewska

Szpital Powiatowy
69-100 Słubice
ul. Nadodrzańska 6
tel. 95 758 20 71
faks 95 758 22 03
e-mail: [email protected]
dyrektor
Zygmunt Baś

Cybinka
Urząd Miasta
69-108 Cybinka
ul. Szkolna 5
tel. 68 391 14 40
faks 68 391 13 63
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Walenczewski
burmistrz
Roman Siemiński

Górzyca
Urząd Gminy
69-113 Górzyca
ul. 1 Maja 1
tel. i faks 95 759 12 11
e-mail: [email protected]
wiceprzewodniczący Rady Gminy
Paweł Bańka
wójt
Robert Stolarski

Ośno Lubuskie
Urząd Miasta i Gminy
69-220 Ośno Lubuskie
Rynek 1
tel. i faks 95 757 60 29
e- mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko
burmistrz
Stanisław Kozłowski

Rzepin
Urząd Miasta i Gminy
69-110 Rzepin
pl. Ratuszowy 1
tel. 95 759 62 54
faks 95 759 64 78
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Miejskiej
Robert Łukaszewicz
burmistrz
Andrzej Skałuba

Słubice
Urząd Miejski
69-100 Słubice
ul. Akademicka 1
tel. 95 737 20 00
faks 95 758 28 80
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz
burmistrz
Tomasz Ciszewicz

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI

Powierzchnia - 1.248 km kw.
Mieszkańcy - 51 tys.
W tym:
Dobiegniew - 3,2 tys.
Drezdenko - 10,4 tys.
Strzelce Kraj. - 10,2 tys.

Starostwo Powiatowe
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Wyszyńskiego 7
tel. 95 763 23 80
faks 95 763 11 26
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Romuald Gawlik

zastępca przewodniczącego Rady Powiatu
Leszek Glezer

starosta
Andrzej Bajko

wicestarosta
Wiesław Pietruszak

Komenda Powiatowa Policji
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Brzozowa 1
tel. 95 763 08 00, 95 763 08 11
faks 95 763 08 15
e-mail: [email protected]
komendant
podinsp. Stanisław Panek
zastępca komendanta
nadkom. Przemysław Muszyński

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Wyzwolenia 7
tel. 95 763 96 50
faks 95 763 96 60 (70)
e-mail: [email protected]
komendant
mł. bryg. Jarosław Korzeniewski
zastępca komendanta
mł. bryg. Mariusz Plak

Prokuratura Rejonowa
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Gorzowska 38
tel. 95 763 11 97
faks 95 763 11 96
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowy
Małgorzata Czaplewska-Pacała
zastępca prokuratora rejonowego
Sebastian Tatul

Zamiejscowy Wydział Sądu Rejonowego w Gorzowie z siedzibą w Strzelcach Kraj.
66-500 Strzelce Krajeńskie
Rynek 2-3
tel. 95 725 64 00, 95 725 65 03
e-mail: [email protected]
prezes
Ewa Wieczór
wiceprezes
Artur Baniowski

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
66-530 Drezdenko
ul. Chrobrego 11
tel. 95 762 05 20
faks 95 762 08 99
e-mail: [email protected]
dyrektor
Marzena Zasuwik

Powiatowy Urząd Pracy
66-500 Strzelce Krajeńskie
al. Wolności 39
tel. 95 763 11 40
faks 95 763 72 16
e-mail: [email protected]
dyrektor
Marlena Płotecka
zastępca dyrektora
Tadeusz Kałuziak

filia
* 66-530 Drezdenko
al. Piastów 1c
ul. Kościuszki 42c/14
tel. 95 762 60 63, 95 762 23 54
faks 95 762 10 54
e-mail: [email protected]
kierownik
Arleta Jackowska
biuro zamiejscowe
* 66-520 Dobiegniew
ul. Mickiewicza 3
tel. 95 761 18 79
faks 95 717 34 63

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Wyszyńskiego 7
tel. 95 763 10 58
faks 95 763 10 58
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Krzysztof Węgrzyn

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
66-530 Drezdenko
ul. Kościuszki 31
tel. 95 762 20 42
faks 95 762 20 42
e-mail: [email protected]
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Teresa Stańko

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
66-500 Strzelce Krajeńskie
al. Piastów 13
tel. 95 763 11 72, 95 763 90 81
faks 95 763 11 72
e-mail: [email protected]
kierownik
Agnieszka Stocka-Jankowska

Urząd Skarbowy
66-530 Drezdenko
ul. Pierwszej Brygady 21
tel. 95 763 73 00
faks 95 763 73 02
e-mail: [email protected]
naczelnik
Jan Jeremicz
zastępca naczelnika
Agnieszka Wdowikowska

Szpital Powiatowy
66-530 Drezdenko
ul. Piłsudskiego 8
tel. 95 762 05 10
faks 95 762 02 18
e-mail: [email protected]
Prezes
Ryszard Hatała
zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Piotr Dębicki

Dobiegniew
Urząd Miejski
66-520 Dobiegniew
ul. Dembowskiego 2
tel. 95 761 10 01
faks 95 761 10 41
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Karpiński
burmistrz
Leszek Waloch

Drezdenko
Urząd Miasta i Gminy
66-530 Drezdenko
ul. Warszawska 1
tel. 95 762 02 02
faks 95 762 02 20
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Kołwzan
burmistrz
Maciej Pietruszak

Stare Kurowo
Urząd Gminy
66-540 Stare Kurowo
ul. Daszyńskiego 1
tel. 95 761 50 52, 95 761 50 84
faks 95 761 51 02
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sudoł
wójt
Wiesław Własak

Strzelce Krajeńskie
Urząd Miejski
66-500 Strzelce Krajeńskie
al. Wolności 48
tel. 95 763 11 30
faks 95 763 32 94
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Łabędź
burmistrz
Wiesław Sawicki

Zwierzyn
Urząd Gminy
66-542 Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego 8
tel. 95 761 75 80
faks 95 761 71 05
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Gminy
Stefania Sierocińska
wójt
Eugeniusz Krzyżanowski

POWIAT SULĘCIŃSKI

Powierzchnia - 1.177 km kw.
Mieszkańcy - 35,5 tys.
W tym:
Lubniewice - 1,9 tys.
Sulęcin - 10,1 tys.
Torzym 2,5 tys.

Starostwo Powiatowe
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 18
tel. 95 755 52 43 do 46
faks 95 755 55 57
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kuzyk

zastępca przewodniczącego Rady Powiatu
Patryk Lewicki
Lesław Widera

starosta
Dariusz Ejchart

wicestarosta
Tadeusz Dąbroś

Komenda Powiatowa Policji
69-200 Sulęcin
ul. Szpitalna 4
tel. do dyżurnego 95 755 0 611
tel. do sekretariatu 95 755 06 00
faks 95 755 06 15
e-mail: [email protected]
komendant
nadkom. Paweł Rynkiewicz
zastępca komendanta
kom. Emilian Pal

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
69-200 Sulęcin
ul. Emilii Plater 8
tel. 95 755 00 50
faks 95 755 00 57
e-mail: [email protected]
komendant
st. kpt. Bogdan Śnieżek
zastępca komendanta
kpt. Waldemar Konieczny

Prokuratura Rejonowa
69-200 Sulęcin
pl. Kościelny1
tel. i faks 95 755 48 86
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowy
Janusz Kodź
zastępca prokuratora rejonowego
Paulina Błaszkiewicz

Zamiejscowy Wydział Sądu Rejonowego
66-300 Międzyrzecz
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 95 741 23 95
faks 95 742 40 16
e-mail: [email protected]

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 14 b
tel. i faks 95 755 34 21
e-mail: [email protected]
dyrektor
Artur Krysik

Powiatowy Urząd Pracy
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 18 b
tel. 95 755 23 36
faks 95 755 36 44
e-mail: [email protected]
dyrektor
Iwona Kaszuba

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 27
tel. 95 755 00 40
faks 95 755 92 94
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Andrzej Gembka

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 27
tel. i faks 95 755 23 70
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Leszek Pawlak

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Lipowa 18 d
69-200 Sulęcin
tel. 95 755 36 81
faks 95 755 24 16
e-mail: [email protected]
kierownik
Wojciech Podbielski

Urząd Skarbowy
69-200 Sulęcin
ul. Ignacego Daszyńskiego 47
tel. 95 756 00 00
faks 95 755 22 24
e-mail: [email protected]
naczelnik
Dariusz Dembiński

Szpital Powiatowy
69-200 Sulęcin
ul. Wincentego Witosa 7
tel. 95 755 24 31
faks 95 755 21 57
e-mail: [email protected]
dyrektor
Agnieszka Łyczkowska
Zastępca dyrektora
Marek Zaręba

Krzeszyce
Urząd Gminy
66-435 Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
tel. 95 757 31 61
faks 95 757 30 86
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Jan Galoński
wójt
Czesław Symeryak

Lubniewice
Urząd Miejski
69-210 Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
tel. 95 755 70 52
faks 95 755 70 24
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
burmistrz
Tomasz Jaskuła

Słońsk
Urząd Gminy
66-436 Słońsk
ul. Władysława Sikorskiego 15
tel. 95 757 22 71
faks 95 757 22 68
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Gminy
Lilla Burkiewicz
wójt
Janusz Krzyśków

Sulęcin
Urząd Miejski
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 18
tel. 95 755 36 01
faks 95 755 21 22
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miasta
Leon Szczepański
burmistrz
Michał Deptuch

Torzym
Urząd Miejski
66-235 Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
tel. 68 341 30 12
faks 68 341 31 81
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Wołoncewicz
burmistrz
Ryszard Stanulewicz

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

Powierzchnia - 935 km kw.
Mieszkańcy - 56,2 tys.
w tym:
Świebodzin - 21,7 tys.
Zbąszynek - 5,1 tys.

Starostwo Powiatowe
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2
tel. 68 475 53 06
faks 68 475 53 05
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Jokiel

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Szymon Pyrcz

starosta
Zbigniew Szumski

wicestarosta
Jakub Jarecki

Komenda Powiatowa Policji
66-200 Świebodzin
ul. Zielona 2
66-200 Świebodzin
tel. 68 47 6 36 11 lub 12
faks 68 47 630 15
komendant
mł. inspektor Mariusz Ostapczuk
zastępca komendanta
podinsp. Eligiusz Lebedyński

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
66-200 Świebodzin
ul. Cegielniana 13
tel. 68 382 24 08
faks 68 382 24 09
e-mail: [email protected]
komendant
st. bryg. Zygmunt Rogowski
zastępca komendanta
mł. bryg. Dariusz Paczesny

Prokuratura Rejonowa
66-200 Świebodzin
ul. Poznańska 10
tel. 68 382 24 39
faks 68 382 28 86
e-mail: [email protected]
Prokurator rejonowy
Ewa Grześkowiak

Sąd Rejonowy
66-200 Świebodzin
park Chopina 3
66-200 Świebodzin
tel. 68 381 91 21
faks 68 381 91 20
prezes
Aneta Felka-Duszczak
wiceprezes
Piotr Lubryczyński

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
66-200 Świebodzin
ul. 1 Maja 22
tel. 68 382 07 47
fax. 68 382 n23 21
powiatowy inspektor sanitarny
Arleta Miśkiewicz

Powiatowy Urząd Pracy
66-200 Świebodzin
ul. Studencka 8
tel. 68 382 10 66
faks 68 382 10 67
e-mail: [email protected]
dyrektor
Małgorzata Grala
zastępca dyrektora
Elżbieta Jaworska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
66-200 Świebodzin
ul. Świerczewskiego 58
tel. i faks 68 38 238 75
powiatowy lekarz weterynarii
Elżbieta Zielińska-Bratkowska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
66-200 Świebodzin
ul. Wałowa 3
tel. i faks 68 475 46 90
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Władysław Rudowicz

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
66-200 Świebodzin
ul. Rynkowa 2
tel. 68 382 73 80
faks 68 382 40 76
e-mail [email protected]
kierownik
Tomasz Frąckowiak

Urząd Skarbowy
66-200 Świebodzin
ul. Sobieskiego 6
tel. 68 456 06 00
faks 68 456 06 01
e-mail: [email protected]
naczelnik
Zbigniew Cholewa
zastępca naczelnika
Agnieszka Jarmolińska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Nowy Szpital
66-200 Świebodzin
ul. Młyńska 6
tel. 68 456 40 26
faks. 68 456 40 27
email: [email protected]
prezes
Wiesława Cieplicka
zastępca prezesa
Lidia Czyż- Wieczorek

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny
66-200 Świebodzin
ul. Zamkowa 1
tel. 68 475 06 01
faks 68 475 06 03
e-mail: [email protected]
dyrektor
Elżbieta Kozak

Lubrza
Urząd Gminy
66-218 Lubrza
ul. Świebodzińska 68
tel. i faks 68 381 30 21 wew. 31
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
wójt
Ryszard Skonieczek

Łagów
Urząd Gminy
66-220 Łagów
ul. 1 Lutego 7
tel. 68 341 21 86
faks 68 341 22 62
e-mail [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Drob
wójt
Ryszard Oleszkiewicz

Skąpe
Urząd Gminy
66-213 Skąpe 65
tel. 68 341 92 12
faks 68 341 91 80
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Olczak
wójt
Zbigniew Woch

Szczaniec
Urząd Gminy
66-225 Szczaniec73
tel. i faks 68 341 03 79
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Józef Starzyński
wójt
Ryszard Walkowiak

Świebodzin
Urząd Miejski
66-200 Świebodzin
ul. Rynkowa 2
tel. 68 475 08 90
faks 68 38 230 07
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Olesiak
burmistrz
Dariusz Bekisz

Zbąszynek
Urząd Miejski
66-210 Zbąszynek
Rynek 1
tel. 68 384 91 40
faks 68 384 94 84
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur
burmistrz
Wiesław Czyczerski

POWIAT WSCHOWSKI

Powierzchnia
- 625 km kw.
Mieszkańcy
- 39,4 tys.
w tym:
Sława - 4,1 tys.
Szlichtyngowa - 1,4 tys.
Wschowa - 14,4 tys.

Starostwo Powiatowe
67-400 Wschowa
pl. Kosynierów 1c
tel. 65 540 48 00
faks 65 540 19 32
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Szumski

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Daniel Mika
Magdalena Strzałkowska

starosta
Marek Boryczka

wicestarosta
Zbigniew Semeniuk

Komenda Powiatowa Policji
67-400 Wschowa
ul. Kazimierza Wielkiego 12
tel. 65 540 82 11
faks 65 540 82 15
e-mail: [email protected]
komendant
nadkom. Tomasz Kłosowski
zastępca komendanta
nadkom. Maciej Olejniczak

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
67-400 Wschowa
ul. Kazimierza Wielkiego 6
67-400 Wschowa
tel. 65 540 22 53
faks 65 540 10 48
e-mail: [email protected]
komendant
mł. bryg. Przemysław Gliński
zastępca
bryg. Tomasz Sosnowski

Prokuratura Rejonowa
67-400 Wschowa
ul. Garbarska 11
tel. 65 540 79 95
faks 65 540 79 93
e-mail: [email protected]
prokurator rejonowy
Artur Dryjas
zastępca prokuratora rejonowego
Bartosz Jabłoński

Sąd Rejonowy w Nowej Soli, Zamiejscowy VII Karny we Wschowie
67-400 Wschowa
pl. Kosynierów 1 c
tel. i faks 65 540 15 23

Powiatowy Urząd Pracy
67-400 Wschowa
ul. Łazienna 2 a
tel. i faks 65 540 28 68
dyrektor
Aleksander Rogoziński
zastępca dyrektora
Grzegorz Kaczmarek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 11
tel. i faks 68 387 24 61
e-mail: [email protected]
dyrektor
Maria Małgorzata Szablowska
zastępca dyrektora
Józefa Meissner

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
67-410 Sława
ul. Ogrodowa 1
tel. i faks 68 356 51 05
e-mail: [email protected]
powiatowy lekarz weterynarii
Maciej Szubiak
Zastępca
Wiktor Chromy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
67-400 Wschowa
pl. Kosynierów 1 c
tel. 65 540 17 69
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Ryszard Jakubczak

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
67-400 Wschowa,
ul. Kazimierza Wielkiego 6
tel. 65 540 79 54
faks 65 540 11 55
e-mail: [email protected]
kierownik
Stanisław Domaszewicz

Urząd Skarbowy
67-400 Wschowa
ul. Zielony Rynek 7
tel. 65 540 80 60
faks 65 540 80 61
e-mail: [email protected]
naczelnik
Tomasz Lank

Muzeum Ziemi Wschowskiej
67-400 Wschowa
pl. Zamkowy 2
tel. 65 540 16 40
dyrektor
Leszek Marciniak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
67-400 Wschowa
ul. Kosynierów 2 c
tel. i faks 65 540 17 59
e-mail: [email protected]
kierownik
Katarzyna Ciepła-Nowak

Nowy Szpital
67-400 Wschowa
ul. Ks. Kostki 33
tel. 65 540 27 61
faks 65 540 27 63
dyrektor
Tomasz Karmiński
zastępca dyrektora
Marek Kaniuka

Sława
Urząd Miejski
67-410 Sława
ul. Henryka Pobożnego 10
tel. 68 355 83 10
faks 68 355 83 13
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Polański
burmistrz
Cezary Sadrakuła

Szlichtyngowa
Urząd Miasta i Gminy
67-407 Szlichtyngowa
Rynek 1
tel. 65 549 23 27
faks 65 549 23 41
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Jan Bartkowiak
burmistrz
Jan Wardecki

Wschowa
Urząd Miasta i Gminy
67-400 Wschowa
Rynek 1
tel. 65 540 24 26
faks 65 540 13 40
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Baśczyn
burmistrz
Krzysztof Grabka

POWIAT ŻAGAŃSKI

Powierzchnia
- 1.131 km kw.
Mieszkańcy
- 82,5 tys.

W tym:
Gozdnica - 3,4 tys.
Iłowa - 4,1 tys.
Małomice - 3,6 tys.
Szprotawa - 13 tys.
Żagań - 26,5 tys.

Starostwo Powiatowe
68-100 Żagań
ul. Dworcowa 39
tel. 68 477 79 01
faks 68 477 79 20
e-mail: [email protected], www.powiatzaganski.pl

przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Gancarz

zastępca przewodniczącej rady powiatu
wakat

starosta
Anna Michalczuk

wicestarosta
Henryk Janowicz

Komenda Powiatowa Policji
68-100 Żagań
ul. Nowogródzka 1
tel. 68 476 32 11
komendant
mł. insp. Piotr Fliegner
zastępca
kom. Mariusz Suchodolski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
68-100 Żagań
ul. Rybacka 38
tel. 68 377 22 22
komendant
mł. bryg. Stanisław Kowalik
zastępca
kpt. Krzysztof Kominek

Prokuratura Rejonowa
68-100 Żagań
ul. Dworcowa 57
tel. 68 377 21 48
faks 68 377 66 64
prokurator rejonowy
Anna Pierścionek
zastępca prokuratora rejonowego
Agnieszka Sobieszek

Sąd Rejonowy
68-100 Żagań
ul. Szprotawska 3
tel. 68 367 11 01
prezes
Paweł Jabłoński
wiceprezes
Małgorzata Łyszczyk

Powiatowa Stacja Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej
68-100 Żagań
ul. Szprotawska 45 a
tel. 68 477 66 00
dyrektor
Jacek Stępień

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
68-100 Żagań
ul. Jana Pawła II 9
tel. 68 478 74 96
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Paweł Krzaczkowski

Powiatowy Urząd Pracy
68-100 Żagań
ul. Dworcowa 9
tel. 68 477 78 39
dyrektor
Wioletta Tybiszewska
zastępca dyrektora
Krzysztof Sołtysiak
filia
67-300 Szprotawa
ul. Bronka Kozaka 4
tel. 68 376 26 54

Urząd Skarbowy
68-100 Żagań
ul. X-lecia 26
tel. 68 456 04 10, 68 456 04 02
naczelnik
Renata Pawłowicz
zastępca naczelnika
Jolanta Szymańska

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
67-300 Szprotawa
ul. Niepodległości 15
tel. 68 376 07 05
faks 68 376 10 77
kierownik
Agnieszka Dziewiatnik

105 Szpital Wojskowy z Przychodnia w Żarach
68-100 Żagań
ul. Żelazna 1
tel. 68 477 12 00
faks. 68 377 25 25
e-mail
dyrektor
Sławomir Gaik
zastępca dyrektora
Marek Femlak
Andrzej Sodkiewicz

Nowy Szpital
67-300 Szprotawa
ul. Henrykowska 1
tel. 68 376 22 05
e-mail www.nowyszpital.pl/szprotawa
dyrektor
Małgorzata Barańska

Brzeźnica
Urząd Gminy
68-113 Brzeźnica
ul. Zielonogórska 30
tel. i faks 68 377 13 01
przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śpiewak
wójt
Jerzy Adamowicz

Gozdnica
Urząd Miasta
68-130 Gozdnica
ul. Świerczewskiego 2
tel. i faks 68 360 10 76
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kazimir
burmistrz
Zdzisław Płaziak

Iłowa
Urząd Miasta i Gminy
68-120 Iłowa
ul. Żeromskiego 27
tel. 68 368 14 00
faks 68 368 14 01
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Józef Brzezicki
burmistrz
Adam Gliniak

Małomice
Urząd Miasta i Gminy
67-320 Małomice
pl. Konstytucji 3 Maja 1
tel. 68 376 90 27
faks 68 376 90 51
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Józef Chuchra
burmistrz
Małgorzata Sendecka

Niegosławice
Urząd Gminy
67-312 Niegosławice 55
tel. 68 378 10 38
faks 68 378 10 72
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kocik
wójt
Jan Kosiński

Szprotawa
Urząd Miasta i Gminy
67-300 Szprotawa
Rynek 45
tel. 68 376 38 11
faks 68 376 22 20
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Andrzej Skawiński
burmistrz
Józef Rubacha

Wymiarki
Urząd Gminy
68-131 Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
tel. 68 360 40 45
faks 68 360 40 62
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Piotr Adamek
wójt
Anita Staszkowian

Żagań
Urząd Miasta
68-100 Żagań
pl. Słowiański 17
tel. 68 477 10 40
faks 68 477 10 17
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miasta
wakat
burmistrz
wakat
obowiązki pełni sekretarz Magdalena Wiadomska-Łażewska

Urząd Gminy
68-100 Żagań
ul. Armii Krajowej 9
tel. 68 377 70 21
faks 68 377 23 36
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Bolesław Galent
wójt
Tomasz Niesłuchowski

POWIAT ŻARSKI

Powierzchnia
- 1.394 km kw.
Mieszkańcy
- 98,3 tys.

W tym:
Jasień - 4,4 tys.
Lubsko - 14,7 tys.
Łęknica - 2,6 tys.
Żary - 38,8 tys.

Starostwo Powiatowe
68-200 Żary
al. Jana Pawła II 5
tel. 68 479 06 00
faks 68 479 06 01
e-mail: [email protected]

przewodniczący Rady Powiatu
Janusz Dudojć

zastępca przewodniczącego Rady Powiatu
Roman Mazurkiewicz

starosta
Marek Cieślak

wicestarosta
Danuta Madej

Komenda Powiatowa Policji
68-200 Żary
ul. Legionistów 3
tel. 68 476 33 11
komendant
insp. Zdzisław Tomaszewicz
zastępca komendanta
kom. Jarosław Lis

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
68-200 Żary
ul. Serbska 58
tel. 68 363 07 00, 68 372 08 33
faks 68 363 07 08
komendant
bryg. Dariusz Łoś
zastępca komendanta
mł. bryg. Paweł Hryniewicz

Prokuratura Rejonowa
68-200 Żary
ul. Górnośląska 17
tel. 68 363 93 61
tel. i faks 68 363 93 60
prokurator rejonowy
Barbara Neneman-Szachnowska
zastępca prokuratora rejonowego
Robert Brzeziński

Sąd Rejonowy
68-200 Żary
ul. Podwale 2
tel. 68 363 63 08
prezes
Janina Krywińska
wiceprezes
Anna Tecław

Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna
68-200 Żary
ul. Podchorążych 23
tel. 68 470 62 58
dyrektor
Piotr Bogusławski
zastępca dyrektora
Dagmara Nerga

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
68-300 Lubsko
ul. XX-lecia 54
tel. i faks 68 372 04 46
powiatowy lekarz weterynarii
Krzysztof Hadzik

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
68-200 Żary
ul. Zwycięzców 3,
tel. 68 363 4416
tel./fax. 68 363 4415
e-mail: pinbza[email protected]
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
Krzysztof Jaworski

Powiatowy Urząd Pracy
68-200 Żary
ul. Mieszka I 15
tel. 68 479 13 56, 68 479 13 60
tel. i faks 68 479 13 66
e-mail: [email protected]
dyrektor
Józef Tarniowy
zastępca dyrektora
Maria Kozłowska
Oddział
68-300 Lubsko
ul. 3 Maja 1
tel. 68 457 23 66
faks 68 457 23 75
kierownik
Joanna Zielińska- Kmera

Urząd Skarbowy
68-200 Żary
ul. Osadników Wojskowych 3
tel. 68 456 05 00, 68 456 05 10
faks 68 456 05 01
naczelnik
Helena Jarosińska
zastępca naczelnika
Bogdan Mistoń

Szpital na Wyspie
68-200 Żary
ul. Pszenna 2
tel. 68 475 76 68
faks 68 475 77 00
prezes
Wiesław Olszański

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią
68-200 Żary
ul. Domańskiego 2
tel. 68 470 78 88
e-mail: [email protected]
dyrektor
Sławomir Gaik
zastępcy dyrektora
Marek Femlak
Andrzej Sodkiewicz

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
68-300 Lubsko
ul. XX-lecia PRL 3 b
tel. 68 372 33 43
faks 68 372 25 94
kierownik
Stanisław Siemion

Brody
Urząd Gminy
68-343 Brody
Rynek 2
tel. 68 371 21 55
faks 68 371 20 15
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Łanicka
wójt
Ryszard Kowalczuk

Jasień
Urząd Miejski
68-320 Jasień
ul. XX-lecia 20
tel. 68 457 88 72
faks 68 457 88 73
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Walczak
burmistrz
Helena Sagasz

Lipinki Łużyckie
Urząd Gminy
68-213 Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
tel. 68 362 62 30
faks 68 362 62 41
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Irena Lech
wójt
Michał Morżak

Lubsko
Urząd Miejski
68-300 Lubsko
pl. Wolności 1
tel. 68 457 61 01
faks 68 457 61 00
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz
burmistrz
Bogdan Bakalarz

Łęknica
Urząd Miejski
68-208 Łęknica
ul. Żurawska 1
tel. 68 362 47 00, 68 362 47 05
faks 68 362 47 01
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Andrzejewski
p.o. burmistrza
Piotr Kuliniak

Przewóz
Urząd Gminy
68-132 Przewóz
pl. Partyzantów 1
tel. i faks 68 362-32 87
e-mail: [email protected]
przewodnicząca Rady Gminy
Bronisława Graczyk
wójt
Ryszard Klisowski

Trzebiel
Urząd Gminy
68-212 Trzebiel
ul. Żarska 41
tel. 68 375 67 52, 68 375 68 22
faks 68 375 67 51
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Kubiak
wójt
Marek Iwlew

Tuplice
Urząd Gminy
68-219 Tuplice
ul. Mickiewicza 27
tel. 68 362 57 20
faks 68 362 57 21
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Mazurkiewicz
wójt
Tadeusz Rybak

Żary
Urząd Miejski
68-200 Żary
Rynek 1-5
tel. 68 470 83 55
faks 68 374 38 83
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Krasko
burmistrz
Wacław Maciuszonek

Urząd Gminy
68-200 Żary
al. Jana Pawła II 6
tel. 68 470 73 00
faks 68 470 73 03
e-mail: [email protected]
przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Ostrowski
wójt
Wiesław Polit

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.

[email protected]

* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
tel. 95 711 56 00
czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

telefon alarmowy czynny po godzinach pracy LUW w dni wolne od pracy i święta
Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 95 728 87 77
faks 95 728 87 78
www.lubuskie.uw.gov.pl

Delegatura Urzędu Wojewódzkiego
65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 7
tel. 68 452 71 00
e-mail: [email protected]
czynna od poniedziałku do piątku - godz. 7.30-15.30

wojewoda lubuski
Marcin Jabłoński
tel. +48 95 711 52 35, 95 711 51 10
faks +48 95 711 58 03
e-mail: [email protected]

wicewojewoda lubuski
Jan Świrepo
tel. 95 711 52 38
faks 95 711 58 02
email: [email protected] lubuskie.uw.gov.pl

dyrektor generalny
Wojciech Woropaj
tel. 95 711 53 37
faks 95 711 51 59
[email protected]

Biuro Wojewody
tel. 95 711 55 02
faks 95 711 55 60
e-mail: [email protected]
dyrektor
Lubomir Fajfer

Wydział Nadzoru i Kontroli
tel. 95 711 52 43
faks 95 711 52 80
e-mail: [email protected]
dyrektor
Teresa Kaczmarek

Zespół Radców Prawnych
tel. 95 711 55 64
e-mail: [email protected]
koordynator Zespołu Radców Prawnych
Aleksander Molas

Wydział Finansów i Budżetu
tel. 95 711 53 85
faks 95 711 53 73
e-mail: [email protected]
dyrektor
Barbara Ziółkowska

Biuro Logistyki
tel. 95 711 52 10
faks 95 711 53 80
e-mail: [email protected]
dyrektor
Sebastian Franas

Wydział Infrastruktury
tel. 95 711 55 83
faks 95 711 53 67
e-mail: [email protected]
dyrektor
Anna Maćkowiak

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 95 711 54 43
faks 95 711 53 60
e-mail: [email protected]
dyrektor
Grzegorz Dłubek

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. 95 711 52 49
tel. 95 715 52 49
fax 95 711 55 50
e-mail: [email protected]
dyrektor
Jarosław Śliwiński

Biuro do spraw ochrony informacji niejawnych
tel. 95 711 53 04
e-mail: [email protected]
pełnomocnik wojewody
Andrzej Szymczak

Wydział Polityki Społecznej
tel. 95 711 52 48
faks 95 711 53 74
e-mail: [email protected]
dyrektor
Małgorzata Krasowska-Marczyk

Wydział Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji
tel. 95 711 53 05
faks 95 711 53 28
e-mail: [email protected]
dyrektor
Paweł Klimczak

Oddział Paszportów
* Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 13
tel. 95 711 57 00, 95 711 55 71
faks. 95 722 80 27, 95 711 57 50
e-mail: [email protected]

* Zielona Góra
ul. Podgórna 7
tel. 68 452 71 42
e-mail: [email protected]

Oddział Cudzoziemców
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 13
tel. 95 711 57 09, 95 711 55 54
faks 95 771 53 61
e-mail: [email protected]

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel. 95 711 52 45
faks 95 711 53 01
e-mail: [email protected]
dyrektor
Sabina Ren

Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
tel. 95 711 56 04
faks 95 711 52 99
e-mail: [email protected]
dyrektor
Anna Maszkiewicz-Stawiarska

Biuro Organizacyjne i Kadr
tel. 95 711 52 08
faks 95 711 54 01
e-mail: [email protected]
dyrektor
Krystyna Kowałko

Pełnomocnicy wojewody lubuskiego:
Waldemar Kaak - pełnomocnik ds. wdrażania systemu powiadamiania ratunkowego, tel. 95 711 52 49
Bogdan Mucha - pełnomocnik ds. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, tel. 68 452 71 23
Krystyna Żuk - pełnomocnik ds. monitorowania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, tel. 95 711 53 57
Paweł Klimczak - pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych, tel. 95 711 53 05
Henryka Łukowiak - pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubuskiego, tel. 95 711 54 02
Tomasz Więckowski - pełnomocnik ds. Ratownictwa Medycznego, tel. 95 711 55 61

Zespół Audytu Wewnętrznego
tel. 95 711 52 56
e-mail: [email protected]
audytor wewnętrzny
Grzegorz Krzeski

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
tel. 95 711 55 03, 95 711 54 55
faks 95 711 55 03
e-mail: [email protected]
Aleksander Bońka

BIURA PARLAMENTARNE

Platforma Obywatelska

Bożenna Bukiewicz
* 65-064 Zielona Góra
ul. Kościelna 2
tel. i faks 68 324 00 79
e-mail: [email protected]
www.bukiewicz.pl

* 69-100 Słubice
ul. Żeromskiego 2

Stefan Niesiołowski
* 65-064 Zielona Góra
ul. Kościelna 2
tel. i faks 68 324 00 79
e-mail: [email protected]
www.stefan-niesiolowski.pl

* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Warszawska 6/104
tel. 95 781 99 03
faks 95 781 99 32

Witold Pahl
* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Warszawska 6/104
tel. 95 781 99 03
faks 95 781 99 32
e-mail: [email protected]
www.pahl.pl

Krystyna Sibińska
* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Warszawska 6/107
tel. 95 738 83 88
faks 95 738 83 88
e-mail: [email protected]
www.krystynasibinska.pl

Bożena Sławiak
* 69-200 Sulęcin
ul. Poznańska 1
tel. i faks 95 755 02 70
e-mail: [email protected]
www.bozenaslawiak.pl

Waldemar Sługocki
* 65-034 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 9
tel. 68 453 22 17
e-mail: [email protected]
www.waldemarslugocki.pl

* 66-620 Gubin
ul. Słowackiego 1
[email protected]

* 67-300 Szprotawa
ul. Krasińskiego 23
[email protected]

* 69-100 Słubice
ul. Żeromskiego 2
[email protected]

Prawo i Sprawiedliwość

Marek Ast
* 65-305 Zielona Góra
ul. Pl. Pocztowy 3/2
tel. 68 323 07 70
e-mail: [email protected], [email protected]
www.marekast.pl

* 67-400 Wschowa
ul. Kilińskiego 1
tel. 515 143 005

* 67-100 Nowa Sól
ul. Jaracza 1

Jerzy Materna
* 65-001 Zielona Góra
ul. Ciesielska 10/1
tel. i faks 68 320 24 62
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.jerzymaterna.pl

* 68-200 Żary
ul. Mysłowska 5

* 65-001 Żagań
ul. pl. Wolności 6
[email protected]

* 65-001 Świebodzin
ul. pl. Jana Pawła II 14
[email protected]

Elżbieta Rafalska
* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Hawelańska 5
tel. 95 735 20 50
faks 95 735 20 60
e-mail: [email protected]
www.rafalska.eu

Ruch Palikota

Maciej Mroczek

* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Borowskiego 31/35
tel. 516 131 408
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.maciejmroczek.eu

* 65-077 Zielona Góra
al. Wojska Polskiego 63/318
tel. 68 453 82 45

* 66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poznańska 9/216
tel. 881 722 233

* 69-100 Słubice
ul. Mickiewicza 6/108

Polskie Stronnictwo Ludowe

Józef Zych

* 65-042 Zielona Góra
al. Niepodległości 27
tel. i faks 68 320 25 23
e-mail: [email protected]

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Bogusław Wontor

* 65-048 Zielona Góra
ul. Al. Niepodległości 22
tel. 68 454 93 33
faks 68 454 90 01
e-mail: [email protected]

* 00-375 Warszawa
ul. Smolna 40

* 69-100 Słubice
ul. Żeromskiego 1

* 67-300 Szprotawa
ul. Krasińskiego 23

* 66-200 Świebodzin
ul. 1 Maja 22 m. 6

* 66-235 Torzym
ul. Wojska Polskiego 11 m. 1

SENATOROWIE

Platforma Obywatelska

Robert Dowhan

65-431 Zielona Góra
ul. H. Sienkiewicza 36
tel. 68 353 19 80
[email protected]
* 68 - 200 Żary
ul. Myśliwska 5
tel. 537 44 55 66
[email protected]

Helena Hatka

* 66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Krasińskiego 8/1
tel. i faks 95 738 30 08
e-mail: [email protected]

Stanisław Iwan

* 65-069 Zielona Góra
Plac Słowiański 13
Tel. i faks 68 470-90-99
tel. 605 200 847
[email protected]

* 66-620 Gubin
ul. Słowackiego 1
tel. 605 200 847

EUROPOSEŁ

Platforma Obywatelska

Artur Zasada

* 65-431 Zielona Góra
ul. Sienkiewicza 36
tel. 68 353 19 84
[email protected]

* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiełły 15
tel. 509 669 372
[email protected]

* 66-620 Gubin
ul. Słowackiego 1

ADMINISTRACJA ZESPOLONA Z WOJEWODĄ

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
tel. 95 721 19 00 (centrala)
tel. 95 738 11 11
faks 95 721 15 35
e-mail: [email protected]
komendant wojewódzki
insp. Ryszard Wiśniewski
zastępcy komendanta wojewódzkiego
insp. Waldemar Regulski
insp. Jarosław Sawicki
podinsp. Helena Michalak

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
* 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Wyszyńskiego 64
tel. 95 733 83 00
faks 95 733 83 05
e-mail: [email protected]
lubuski komendant wojewódzki
st. bryg. Stanisław Węsierski
zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego
st. bryg. mgr inż. Waldemar Michałowski
mł. bryg.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie