ASF w Lubuskiem. Zakaz wstępu do lasów,a niektórzy go lekceważą. Grozi za to mandat! Znasz wszystkie zasady, jakie obowiązują w lesie?

maw

Wideo

Zobacz galerię (6 zdjęć)
ASF w Lubuskiem. - Postawili wielkie tabliczki z napisem "Zakaz wstępu do lasu". Powód też podali, ale chyba niektórzy nic sobie z tego nie robią. Czy za nieprzestrzeganie takich zakazów, grozi mandat? - napisała do nas Czytelniczka w Zielonej Góry.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

 • obszar zagrożenia
 • obszar objęty ograniczeniami
 • obszar ochronny

Na aktualizowanej mapie przygotowywanej przez Główny Inspektorat Weterynarii województwo lubuskie zaznaczone ma dwa kolory. Czerwony - czyli obszar objęty ograniczeniami i żółty - obszar ochronny. W miejscach, gdzie ogłoszono zakaz wstępu do lasów, pojawiają się od razu wielkie tablice informacyjne.

ASF w Lubuskiem. Zakaz wstępu do lasów,a niektórzy go lekceważą. Grozi za to mandat! Znasz wszystkie zasady, jakie obowiązują w lesie?
GIW

W Lubuskiem zakaz wstępu do lasów obowiązuje m.in. w:

 • Zielonej Górze
 • Kożuchowie
 • Czerwieńsku
 • Żarach
 • Żaganiu
 • Szprotawie
 • Nowej Soli
 • Otyniu
 • Kargowej
 • Sulechowie
 • Babimoście
 • Czerwieńsku
 • Bytomiu Odrzańskim

Obecnie walka z ASF odbywa się na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.

Czytaj także

Aby dowiedzieć się, gdzie aktualnie obowiązuje zakaz wstępu do lasu, zachęcamy do przeglądu map, dostępnych na stronie Banku Danych o Lasach. Możliwe jest także pobranie na telefon lub tablet z systemem Android aplikacji mBDL umożliwiającej dostęp do map.

Czytaj także

ASF w Lubuskiem: zakaz wstępu do lasów - czy jest przestrzegany?

Nie wszyscy dostosowują się do zakazu. Ostatnio napisała do naszej redakcji Czytelniczka: - Postawili wielkie tabliczki z napisem "Zakaz wstępu do lasu". Powód też podali, ale chyba niektórzy nic sobie z tego nie robią. Czy za nieprzestrzeganie takich zakazów, nie grozi przypadkiem mandat?

Przypominamy. Jeśli jesteś w lesie, zwracaj uwagę na ostrzeżenia, oznakowania, tabliczki informacyjne. Pamięta, że za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu, możesz dostać mandat w wysokości 500 zł!

Art. 157. § 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

ASF w Lubuskiem. Zakaz wstępu do lasów,a niektórzy go lekceważą. Grozi za to mandat! Znasz wszystkie zasady, jakie obowiązują w lesie?
Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

WIDEO: Na początku grudnia w Zielonej Górze wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów

źródło: TVN/x-news

ASF w Lubuskiem: Nie wchodź tam, gdzie są zakazy

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

ZOBACZ TEŻ:
ASF w Zielonej Górze. Zebrał się sztab kryzysowy. Wprowadzono całkowity zakaz wstępu do lasów

Kiedy nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu? Zgodnie z ustawą o lasach wprowadza go, jeśli:

 • drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;
 • występuje duże zagrożenie pożarowe
 • aby człowiek nie wywołał w lesie pożaru;
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi).

ASF w Lubuskiem - 57 przypadków w Lubuskiem

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż na podstawie wyników badań uzyskanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, w okresie od 14 listopada do 20 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie 64 przypadków ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym stwierdzono:

 • 57 przypadków w województwie lubuskim
 • 2 przypadki w województwie dolnośląskim
 • 5 przypadków w województwie wielkopolskim

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia - Główny Inspektorat Weterynarii

W obszarze, określonym przez Wojewodę Lubuskiego, prowadzone są stałe przeszukiwania padłych dzików i ich części. - W ramach współpracy z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii i zaangażowanymi pracownikami Zakładów Usług Leśnych oraz myśliwymi z miejscowych kół łowieckich, leśnicy wspierają stałe poszukiwania oraz czynności częściowo ograniczające migrację zwierzyny. Do akcji włączyły się także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i wojska. Działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF w województwie lubuskim będą trwały do odwołania - informują Lasy Państwowe w Zielonej Górze.

Zakaz wstępu do lasów obowiązuje do odwołania! Możliwość wstępu do lasu tylko za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściwego ze względu na obszar objęty ochroną.

ASF w LUBUSKIEM - będą strzelać do dzików

Z rąk myśliwych ma zginąć 2177 dzików. W ten sposób chce się u nas walczyć z Afrykańskim Pomorem Świń. Ostrzał odbędzie się 15 i 31 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie w tej sprawie podpisał wicewojewoda Wojciech Perczak. Ma ono związek ze stwierdzeniem w naszym województwie występowania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń u padłych dzików.

Oto plan odstrzałów:

 • powiat gorzowski – 200 dzików
 • powiat krośnieński – 191 dzików
 • powiat międzyrzecki – 310 dzików
 • powiat słubicki – 213 dzików
 • powiat strzelecko-drezdenecki – 274 dziki
 • powiat sulęciński – 145 dzików
 • powiat świebodziński – 180 dzików
 • powiat wschowski – 62 dziki
 • powiat zielonogórski – 120 dzików
 • powiat żagański – 280 dzików
 • powiat żarski – 202 dziki.

Próbki zabitych dzików zostaną przebadane pod kątem ASF. Te, u których wirus zostanie stwierdzony, trafią do utylizacji. Pozostałe zostaną „zagospodarowane” przez myśliwych.

WIDEO:Niemcy postawili elektryczny płot na granicy z Polską. Ma chronić przed ASF

źródło: TVN24/x-news

ASF w Lubuskiem:

 • · 14 listopada 2019 roku w Powiecie Wschowskim potwierdzono pierwszy przypadek ASF-u.
 • · 15 listopada 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi procedurami, rozporządzeniem wojewody została określona czerwona strefa skażenia i żółta strefa zagrożona.
 • · W obu strefach obowiązuje zakaz wstępu do lasu
 • · 18 listopada strefa czerwona została ogrodzona 36 km płotem
 • · Granica województwa lubuskiego i wielkopolskiego została rozgrodzona 78 km płotu
 • · W najbliższych dniach odbędzie się odstrzał sanitarny dzików.
 • · Wojewoda Lubuski wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji w monitorowaniu zagrożeń.
 • · Wojewoda Lubuski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o zamknięcie przejść dla zwierząt na drogach A2 i S3.
 • · Osoby zajmujące się hodowlą świń są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.
 • · Choroba ASF nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

*źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

Czytaj także

Co robić, jeśli znajdziesz padłego dzika? Radzi Główny Inspektorat Weterynarii

 • Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia.
 • Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
 • Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.
 • W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

Należy pamiętać, że osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF:
po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF,
w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Na obszarze skażonym obowiązuje szereg zakazów

Gmina Bytom Odrzański przypomniała je swoim mieszkańcom na portalu miejskim. Warto się z nimi zapoznać.

 1. Przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli;
 2. Wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
 3. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
 4. Wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
 5. Prowadzenia: targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych oraz skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami;
 6. Wstępu do lasu;
 7. Czasowo organizowania polowań.
 8. Na obszarze skażonym nakazuje się:
  posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne;
  przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
  skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
 9. Zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowej Soli każdego upadku świń;
 10. Stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 11. Zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych dały wynik pozytywny;
 12. Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowej Soli;
 13. Wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych;
 14. Przeszukiwanie obszaru w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;
 15. Odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;
 16. Niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli;
 17. Przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 21

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Najpierw grubas musi mnie dogonić żeby wlepic mandat powodzenia

G
Gość
28 grudnia 2019, 9:29, Ogórek:

A kiedy miasto do spółki z leśnikami i weterynarią ogrodzi osiedla.

Dziś w nocy dziki znowu były na Pomorskim.

Ten zakaz ma jednak sens. Chodzi o to aby nie zawlec ASF z miasta do lasu.

Doprawdy...Dotarło wreszcie do mnie w czym istota sprawy !! QURROSAWA, ja to sobie nawet zapiszę......Dzięki za informację, pozdrawiam!!

G
Gość
30 grudnia 2019, 10:59, Belzebub:

Ciekawe, że ogniska choroby są na wschodzie i na zachodzie Polski, jak to możliwe, że nie ma ich w centrum. To wyjaśnia teorię latających zamrożonych dzików spadających na określone tereny.

Bo tam z obszarami leśnymi jest wybitnie krucho...

J
Jarpako

Doszedłem do wniosku, że zakaz wstępu do lasu nie dotyczy miast, a więc i miasta Zielona Góra w nowych granicach. Teren miasta nie jest lasem i tyle. Więc niech emerytowany strażak wystawi pachołków miejskich na granicach miasta i pilnuje zakazu wstępu dzikom itp.

B
Belzebub

Ciekawe, że ogniska choroby są na wschodzie i na zachodzie Polski, jak to możliwe, że nie ma ich w centrum. To wyjaśnia teorię latających zamrożonych dzików spadających na określone tereny.

M
Melchior

ASF wywołane w Polsce przez duńskie i niemieckie koncerny (fabryki świń) mające na celu zniszczenie polskiego pogłowia tych zwierząt (obecnie około 7 milionów szt., 10 lat temu 2 razy tyle). Polecam na youtube "dzik na drzewie" to rozwieje wasze wątpliwości o co tu naprawdę chodzi.

G
Gość
28 grudnia, 9:29, Ogórek:

A kiedy miasto do spółki z leśnikami i weterynarią ogrodzi osiedla.

Dziś w nocy dziki znowu były na Pomorskim.

Ten zakaz ma jednak sens. Chodzi o to aby nie zawlec ASF z miasta do lasu.

Jak zakaz to zakaz dziki też obowiązuje i gdzieś się muszą podziać 😂

J
Jarpako
28 grudnia, 9:29, Ogórek:

A kiedy miasto do spółki z leśnikami i weterynarią ogrodzi osiedla.

Dziś w nocy dziki znowu były na Pomorskim.

Ten zakaz ma jednak sens. Chodzi o to aby nie zawlec ASF z miasta do lasu.

A powiedz jeszcze gdzie znaleziono zarażone dziki? Koło ratusza? Czy w lesie? Niech ci odpowie scharfurehr michalowski i jego pachołki miejskie.

O
Ogórek

A kiedy miasto do spółki z leśnikami i weterynarią ogrodzi osiedla.

Dziś w nocy dziki znowu były na Pomorskim.

Ten zakaz ma jednak sens. Chodzi o to aby nie zawlec ASF z miasta do lasu.

G
Gość
28 grudnia, 8:14, Niekapuję:

Czy czytelniczka kapuś ma prawo przesyłać czyjeś zdjęcie do gazety bez jego zgody? Co na to Rodo?!

nie powinna ,ale jednak ...złośliwość ludzka nie zna granic niestety

G
Gość
27 grudnia, 19:28, Gość:

donosicielka -kapuś -kabel ...

zgadza się .

J
Jarpako
27 grudnia, 16:20, Gość:

Las jest własnością Państwa rządzony poprzez Nadleśnictwa ale Państwo to też my i nie mamy prawa wchodzić do lasu.Musimy to uszanować,bo te zakazy to w słusznej sprawie jakim jest walka z Asf.W zimie nie ma generalnie po co wchodzić do lasu ale jak przyjdzie wiosna to co innego.Latem tym bardziej rekreacja ,ścieżki rowerowe itp.Zakazy mogą potrwać długo nawet pół roku i więcej ,a jak znajdą kolejnego padłego dzika z potwierdzonym Asf do w nieskończoność.Szkoda ludzi którzy lubią las i przyrodę ale dziki są ważniejsze.

Dla mnie jedynym sensownym własnie odpoczynkiem są spacery do lasu. Dlaczego służby miejskie nieudaczne są w tym temacie razem z przemądrzałymi leśnikami i pseudoekologami. Powinni wyznaczyć conajmniej cztery miejsca po kilka hektarów, odgrodzić je zabezpieczyć (np. maty ze środkiem dezynfekującym) i udostępnić mieszkańcom do spacerów, a biegaczom do biegów. Czy te tzw. pachołki miejskie już nie myślą, przecież zwierzęta wchodzą do miasta, ptaki przylatują, a oni czepili się tylko ludzi. Niech przyjedzie ktoś z Warszawy np. komisarz i coś sensownego zrobi bo w Zielonce same głąby.

N
Niekapuję

Czy czytelniczka kapuś ma prawo przesyłać czyjeś zdjęcie do gazety bez jego zgody? Co na to Rodo?!

G
Gość

donosicielka -kapuś -kabel ...

G
Gość

Ktoś -uczciwy -porządny obywatel tego miasta uczciwie donosi- ''władzy ''że ....ludzie łamią zakaz ...zrobił((a) fote i zadowolony(a) ...

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3