Choroby przewlekłe w polisie na życie – jak to działa?

Materiał informacyjny rankingubezpieczennazycie.pl
pexels.com
Choroby przewlekłe to obecnie najczęstsza przyczyna zgonów. Część z nich ma związek z niehigienicznym trybem życia, niewłaściwym odżywianiem i stosowaniem używek. Niektóre wynikają z postępu medycyny – obecnie wiele chorób śmiertelnych jest leczonych, dlatego zmieniły status na chroniczny. Chcesz wykupić polisę na życie, ale chorujesz przewlekle? Dowiedz się, jak Twoja sytuacja wpływa na dostępne oferty.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo rygorystycznie oceniają ryzyko objęcia ochroną klientów. Przed podpisaniem umowy należy uzupełnić szczegółową ankietę medyczną, która zawiera pytania o wiek, styl życia, sposób odżywiania, a także choroby przewlekłe. Trudna sytuacja zdrowotna znacząco wpływa na ryzyko śmierci ubezpieczonego, a co za tym idzie – na kształt polisy.

Choroba przewlekła a polisa na życie

Ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę finansową na okoliczność wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mają związek z życiem i zdrowiem. Podstawowy zakres polisy obejmuje zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciele w wyłączeniach odpowiedzialności, oprócz stosowania środków psychoaktywnych i uprawiania niebezpiecznych sportów, zamieszczają także choroby przewlekłe.

Jak podkreśla specjalista serwisu rankingubezpieczennazycie.pl: Ochrona osoby o słabym zdrowiu to duże ryzyko. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w wyniku zaostrzenia się dolegliwości ubezpieczony będzie często hospitalizowany lub np. spowoduje wypadek, a TU będzie zmuszone do wypłaty świadczenia. Nie każdy ubezpieczyciel odmawia ochrony na wypadek choroby przewlekłej, ale część firm ogranicza jej zakres.

Możesz wyszukać ofertę, która zapewni Ci wsparcie, kiedy zachorujesz na jedno, wybrane schorzenie lub skorzystać z opcji rozszerzenia ochrony i zabezpieczyć się na kilka przypadłości.

Jakie ubezpieczenie od chorób przewlekłych w polisie na życie wybrać?

Choroby przewlekłe w polisie na życie to najczęściej nowotwory, cukrzyca, osteoporoza, epilepsja, HIV/AIDS, otyłość oraz choroby autoimmunologiczne, serca, nerek oraz układu oddechowego. Problemy zdrowotne o charakterze chronicznym trwają dłużej niż 3 miesiące, nasilają się wraz z wiekiem, mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie i są nieuleczalne, a wprowadzony sposób terapii działa tylko na objawy i zmniejsza wyłącznie dolegliwości. Aby wybrać odpowiednią polisę w tak trudnej sytuacji zdrowotnej:

  • sprawdź, czy Twoje schorzenie znajduje się na liście ryzyk, które są objęte ochroną – dokładne informacje znajdziesz w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia,
  • porównaj oferty dostępne na rynku – polisa ma zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa, a Twoim bliskim wsparcie w trudnej sytuacji,
  • zwróć uwagę na wysokość składki – ochrona osób, które chorują przewlekle, to duże ryzyko, dlatego cena polisy może wzrosnąć dwu-, trzy-, a nawet czterokrotnie!
  • sumę gwarantowaną – zastanów się, ile pieniędzy rodzina może potrzebować, jeśli trafisz do szpitala lub utracisz zdolność do wykonywania zawodu.

Choroba przewlekła nie pozbawia Cię możliwości ochrony na wypadek nawrotu dolegliwości, zaostrzenia objawów lub hospitalizacji. Dokładnie przeanalizuj oferty i zadbaj o swoich bliskich w razie trudnej sytuacji. Sprawdź już dziś!

Dodaj ogłoszenie