Ciepło systemowe – wygoda i czyste powietrze dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego

Artykuł sponsorowany PGE Energia Ciepła
Gorzowski oddział PGE Energia Ciepła już od 70 lat produkuje ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Dba przy tym o środowisko naturalne. Każdego roku do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączają się nowi odbiorcy, dzięki czemu realnie wpływają na jakość powietrza, którym oddychają.

70 lat Elektrociepłowni

Gorzowska elektrociepłownia to największy producent ciepła i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu w Gorzowie Wielkopolskim oraz jeden z największych zakładów energetycznych w regionie. W tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia. Dzięki wejściu w struktury Grupy PGE stale się rozwija i inwestuje w nowoczesne technologie. Oddział dba również o lokalne środowisko oraz angażuje się społecznie w wiele projektów, wspierając m.in. hospicjum, jednostki oświatowe, instytucje kultury, a także gorzowski sport.

Ciepło systemowe

Elektrociepłownia wytwarza ciepło przez cały rok. Produkcja trwa również latem na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz odbiorców ciepła w parze, np. dla Zakładu Energetycznego ENERGO-STIL i odbiorców zasilanych bezpośrednio ze źródła (Gospodarstwo Ogrodnicze). Dlatego też nie można mówić o granicznych datach sezonu grzewczego. Dostawy są uzależnione od mieszkańców – to klienci decydują o tym, w zależności od swoich preferencji i potrzeb. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Pracownicy Elektrociepłowni są na to przygotowani.

Zapewnienie komfortu cieplnego w mieszkaniu przez cały rok pozytywnie wpływa na stan techniczny budynku. Z punktu widzenia indywidualnych użytkowników, przy zapewnieniu wysokiego komfortu użytkowania, takie korzystanie z ciepła jest wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż indywidualne dogrzewanie się w chłodniejsze dni innymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi lub olejowym.

Wpływamy na ekologię
Od wielu lat gorzowski oddział PGE Energia Ciepła podejmuje działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wszystko po to, by zostały spełnione nawet najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe. Dzięki temu Gorzów Wielkopolski jest w czołówce polskich miast, w których mieszkańcy mogą się cieszyć czystym powietrzem.

Powodem tak dobrej jakości powietrza są prowadzone inwestycje proekologiczne, których nieustannie podejmuje się gorzowska elektrociepłownia. Strategiczną decyzją było wybudowanie bloków gazowo-parowych: pierwszego w Polsce w 1999 roku oraz jednego z najnowocześniejszych w kraju, oddanego do użytku na początku 2017 r. Dzięki temu niskoemisyjny węgiel został zastąpiony gazem z lokalnej kopalni położonej 40 km od Gorzowa.

Ogromny wpływ na jakość naszego powietrza miała również realizacja projektu KAWKA we współpracy z Miastem. W ramach tego programu do sieci ciepłowniczej podłączono 236 budynków i zlikwidowano około 3000 pieców. W efekcie rocznie do środowiska trafia o setki ton mniej pyłów PM 2.5, PM10, dwutlenku siarki oraz o tysiące ton mniej dwutlenku węgla.

Aktualne inwestycje

PGE Energia Ciepła stale rozwija miejską sieć ciepłowniczą w Gorzowie, korzystając m.in. z funduszy europejskich oraz dofinansowań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W latach 2018-2021 realizuje kolejne inwestycje. Aktualnie Oddział prowadzi trzy projekty w ramach ZIT:

· rozbudowę sieci ciepłowniczej,

· modernizację sieci polegającej na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych, których miejsce zajmą bezpieczne rury preizolowane,

· likwidację 13 wysokoemisyjnych lokalnych kotłowni wraz z modernizacją i podłączeniem budynków do miejskiej sieci, z czego cztery zostaną zlikwidowane w tym roku: przy ul. Wyszyńskiego 123, Kazimierza Wielkiego 48, Grottgera 5 oraz Muzeum przy ul. Fabrycznej 1.

Nieprzerwany wysiłek nad ulepszaniem sieci ciepłowniczej oraz jej uelastycznianiem wpływa na polepszanie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców i ekologiczny charakter sieci. Aktualnie ma ona długość 129 km i jest ułożona w układzie pierścieniowym (z czego 94,4 km z rur preizolowanych).

Dodatkowo, tylko w tym roku do sieci zostaną przyłączeni nowi odbiorcy, wśród których będą między innymi placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Przedszkole Miejskie nr 2, prywatny przedsiębiorca przy ulicy Kostrzyńskiej, a także budynki mieszkalne - przy ul. Żelaznej, Kuratowskiej, Londyńskiej, Kućki, Sendlerowej, Matejki oraz Walczaka, gdzie niedawno powstało osiedle Magnolia Park.

Dbajmy razem o lokalne środowisko

Korzystając z ciepła systemowego oferowanego przez PGE Energia Ciepła mieszkańcy Gorzowa przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w swoim regionie.

- Cieszymy się z każdego nowo przyłączonego odbiorcy. Dzięki temu realnie wpływamy na lokalne środowisko naturalne. Im więcej budynków przyłączymy do naszej sieci, tym mniej będzie zanieczyszczone powietrze w mieście, a zatem będziemy oddychać w Gorzowie powietrzem lepszej jakości. Ciepło produkowane w naszych nowoczesnych instalacjach wytwórczych systematycznie zastępuje ciepło, wytwarzane z lokalnych kotłowni - mówi Andrzej Jedut, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej wystarczy wejść na stronę: https://pgeenergiaciepla.pl/cieplo/dla-klientow-ciepla/Klienci-PGE-Energia-Ciepla-Oddzial-Elektrocieplownia-w-Gorzowie-Wielkopolskim/Dzial-Obslugi-Klienta2

Co zrobić, aby się przyłączyć do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego

1. Zapytaj o możliwość przyłączenia Wydział Obsługi Odbiorców

2. Złóż wniosek o wydanie warunków technicznych

3. Przygotuj wymaganą dokumentację techniczną

4. Podpisz umowę o przyłączenie

5. Podpisz umowę o dostawę ciepła

6. Korzystaj komfortowo z ciepła, które jest niezawodne, bezpieczne i przyjazne lokalnemu środowisku

Dodaj ogłoszenie