CZG-12 edukuje, wspiera, dba o wspólną przyszłość i nagradza dobre nawyki

Materiał powstał we współpracy z CZG-12
Tegoroczne obchody Dnia bez Śmiecenia przebiegły pod hasłem „Odpady to nie śmieci - to surowce! #WidzęWięcej”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na prawidłowe zasady segregowania odpadów opakowaniowych, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. Każdy z nas może włączyć się do wspólnych działań i #WidziećWięcej. To, co powinniśmy robić na co dzień, naprawdę nie wymaga wiele wysiłku, a tylko wspólnie budując świadomość i wiedzę coraz większej liczby osób, uda się osiągnąć ostateczny cel – pozostawić Ziemię dla przyszłych pokoleń, jak najmniej zmienioną przez człowieka.

Edukacja w plenerze…

11 maja Celowy Związek Gmin CZG-12 rozpoczął edukację mieszkańców Związku poprzez wystawę plenerową. To 5 dwustronnych plansz, na których mieszkańcy znajdą informacje o zasadach selektywnej zbiórki odpadów, o inwestycjach realizowanych przez CZG-12, ale też i zadania, do rozwiązania których można zaangażować całe rodziny. Wystawa będzie prezentowana w różnych miejscach na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12, przy okazji wydarzeń plenerowych i innych spotkań. W najbliższym czasie z wystawą będą mogli zapoznać się mieszkańcy Międzyrzecza (plac przed ratuszem). Szczegółowe informacje o wystawie można znaleźć na FB Celowego Związku Gmin CZG-12 .

Akcja „Zamień odpadki na kwiatki”

Celowy Związek Gmin CZG-12 w ramach współpracy z 5 gminami prowadzi na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po raz kolejny, w trochę zmienionej formie zaproszono mieszkańców gminy Sulęcin, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Łagów i Torzym do udziału w akcji „Zamień odpadki na kwiatki”. Podczas akcji udało się zebrać prawie 1,5 tony zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz blisko 250 kg baterii. Akcję zakończono 19 maja 2021r. w Dzień Dobrych Uczynków, co jest doskonałym podsumowaniem działań na rzecz środowiska.

Niestety często obserwowane jest pozostawianie odpadów problemowych w miejscach niewłaściwych, w lasach, w rowach przydrożnych… Nie warto narażać środowiska na skażenie, a tym bardziej siebie na wysokie kary. Pamiętać należy, że coraz więcej punktów jest monitorowanych, ale też sami mieszkańcy stają się bardziej czujni na akty niewłaściwego postępowania z odpadami. Do PSZOK mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady problemowe i warto korzystać z tych punktów dla dobra swojego i przyszłego pokolenia.

MysiejeMY – działania na rzecz zapylaczy

Kształtowanie wrażliwości ekologicznej ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszej Ziemi. Mówiąc o gospodarce odpadami w Celowym Związku Gmin CZG-12 poruszanych jest szereg innych tematów, aby uświadomić dzieciom i dorosłym jak ważne są nasze codzienne wybory. Jednym z takich działań jest włączenie się Celowego Związku Gmin CZG-12 w działania Fundacji Ekologicznej ARKA na rzecz zapylaczy pn. MYsiejeMY.

20 maja w Światowy Dzień Pszczół Celowy Związek Gmin CZG-12 przeprowadził zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Wędrzynie. Zajęcia okazały niezwykle atrakcyjne ze względu na stroje przygotowane przez pracowników Wojskowego Klubu Garnizonowego w Wędrzynie. Bardzo ciekawym elementem spotkania było również przybliżenie dzieciom pracy pszczelarza, o której z wielką pasją opowiedziała P. Karolina Dutkowiak. Dzieci poznały smak pyłku kwiatowego i różnych rodzajów miodu.

Podczas zajęć korzystano z kubeczków po jogurtach lub doniczek po kwiatach, do których dzieci posiały słoneczniki - rośliny przyjazne zapylaczom. Przed Klubem Garnizonowym w Wędrzynie i Przedszkolami nr 1 i nr 2 w Sulęcinie postawiono dedykowaną zapylaczom skrzynkę z kwiatami. Podczas zajęć poruszono również problem pozostawianych odpadów w środowisku naturalnym.

Chrońmy środowisko i Ziemię - dbajmy o najmniejsze stworzenia, bo bez nich nie przeżyjemy! Pamiętajmy, że 80 % żywności zawdzięczamy zapylaczom.

W działania na rzecz bioróżnorodności może włączyć się każdy z nas. Zakładając łąki kwietne, budując hotele dla owadów. Stosując rzadsze koszenie trawników tworzymy miejsca przyjazne zapylaczom i innym owadom. Warto odwiedzić stronę www.zielonareka.pl, gdzie znajdują się scenariusze lekcji i propozycje działań dla szkół. Na stronie można też dodać własne inicjatywy, które być może staną się inspiracją do działań w całej Polsce.

Dodaj ogłoszenie