CZŁOWIEK ROKU KRONO 2017 | Głosowanie zakończone, znamy zwycięzców!

as
W poniedziałek, 8 stycznia zakończyło się głosowanie w etapie finałowym plebiscytu. Znamy zwycięzców, którzy odbiorą wojewódzkie tytuły. Kapituła Plebiscytu przyzna jeszcze swój tytuł Człowieka Roku KRONO 2017 oraz dwa wyróżnienia. Akcję prowadzimy wspólnie z firmą SWISS KRONO.

Wyniki głosowania w etapie wojewódzkim

KLIKNIJ i wybierz kategorię:

Biznes Kultura
Działalność społeczna i charytatywnaSamorządność i społeczność lokalna

Współorganizatorem Plebiscytu jest spółka SWISS KRONO z Żar

CZŁOWIEK ROKU KRONO 2017 | Głosowanie zakończone, znamy zwycięzców!

Noworoczny okres to czas podsumowań i rankingów. Każdego roku „Gazeta Lubuska" i SWISS KRONO nagradzają osoby, które w mijającym roku wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, postaci, które osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla swojej lokalnej społeczności.

Zwycięzcy plebiscytu w roku 2016. Od lewej Łukasz Robak, Sandra Gruntowska, Katarzyna Rajfur, Andrzej Iwanicki, Krystyna Orwat i Danuta Cieśla.
Zwycięzcy plebiscytu w roku 2016. Od lewej Łukasz Robak, Sandra Gruntowska, Katarzyna Rajfur, Andrzej Iwanicki, Krystyna Orwat i Danuta Cieśla.

W tym roku zasady nagradzania zostały zmodyfikowane. Chcemy przyznać tytuły powiatowe oraz wojewódzkie "Człowieka Roku 2017". Zostaną one przyznane w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. Zwycięzców powiatowych wybierać będziemy osobno w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim, Gorzowie i powiecie gorzowskim, powiatach słubickim i sulęcińskim, międzyrzeckim i strzelecko-drezdeneckim, krośnieńskim i świebodzińskim, nowosolskim i wschowskim oraz żarskim i żagańskim.

KAPITUŁA PLEBISCYTU przyzna jedną nagrodę - tytuł i statuetkę CZŁOWIEKA ROKU KRONO 2017 oraz wyróżni dwóch laureatów.
Nagrody zostaną wręczona 19 stycznia podczas Koncertu Noworocznego w Żarach, organizowanego przez firmę SWISS KRONO.

NOMINACJE KANDYDATÓW

Kandydatów nominują dziennikarze "Gazety Lubuskiej", ale czekamy również na Państwa zgłoszenia. Kandydatem w plebiscycie nie musi być osoba mieszkająca w województwie lubuskim, ale musi ona aktywnie działać na rzecz mieszkańców naszego regionu.
Czytelnicy mogą zgłaszać kandydatów za pomocą powyższej ankiety zgłoszeniowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 68 324 88 61 lub 68 324 88 77.

WAŻNE TERMINY

Kandydatów można zgłaszać do 30 listopada do godz. 24.00.
Głosowanie w etapie powiatowym rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 20 grudnia do godz. 22.00. Dwóch, pierwszych kandydatów z największą liczbą głosów awansuje do etapu wojewódzkiego, który rozpocznie się 22 grudnia.

GŁOSOWANIE KAPITUŁY

Swoje nagrody przyzna także Kapituła Plebiscytu, która podczas swoich obrad weźmie pod uwagę wszystkie kandydatury zakwalifikowane do udziału w etapie wojewódzkim (finałowym) Plebiscytu.
Dokonując oceny kandydatów Kapituła w drodze głosowania wyłoni jednego laureata i przyzna mu tytuł oraz statuetkę „Człowieka Roku KRONO 2017”.
Kapituła przyzna również dwa wyróżnienia, a ich laureaci otrzymają tytuł „Człowieka Roku KRONO 2017” – wyróżnienie Kapituły.
Wyniki Kapituły zostaną ogłoszone 19 stycznia podczas Koncertu Noworocznego w Żarach, organizowanego przez Partnera: firmę SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach.

NAGRODY

W etapie powiatowym (w każdym mieście/powiecie w każdej z czterech kategorii) nagrodzimy osobę, która zdobędzie najwięcej głosów czytelników. Otrzyma ona tytuł powiatowy „Człowieka Roku 2017”, statuetkę, dyplom oraz zaproszenie na spotkanie podsumowujące plebiscyt w Żarach, oraz oczywiście awansuje ona do finału wojewódzkiego
Kandydat, który zajmie drugie miejsce otrzyma awans do etapu wojewódzkiego i pamiątkowy dyplom, natomiast kandydat, który zajmie miejsce trzecie w swoim regionie otrzyma pamiątkowy dyplom.

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego (w każdej z czterech kategorii) otrzymają wojewódzki tytuł „Człowieka Roku 2017”, statuetkę, dyplom oraz zaproszenie na spotkanie podsumowujące Plebiscyt. Natomiast kandydaci, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają wyróżnienia i zaproszenie na spotkanie podsumowujące plebiscyt.

Informacji o plebiscycie udziela Paweł Kamiński, e-mail: [email protected], tel. 68 324 88 77.

REGULAMIN

Wideo