Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Dla kogo wcześniejsza emerytura (cz. II)

Irena Boguszewska, Źródło: ZUS
Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść nauczyciele, ale również osoby opiekujące się własnymi dziećmi
Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść nauczyciele, ale również osoby opiekujące się własnymi dziećmi Fotolia
Reforma emerytalna ograniczyła wiele przywilejów, ale wciąż są osoby mogące przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, kto i na jakich zasadach.

Ogólna zasada brzmi: możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę zależą od wieku osoby zainteresowanej tym świadczeniem oraz rodzajem pracy, jaką wykonywała.

DLA NAUCZYCIELI - BEZ WZGLĘDU NA WIEK

1. Emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela mogą uzyskać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku, jeśli do 31 grudnia 2008 roku udowodniły co najmniej:

* 30-letni okres składkowy i nieskładkowy - w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć; lub

* 25-letni okres składkowy i nieskładkowy - w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).

Przypominamy: okresy składkowe to między innymi te, gdy byliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy pobieraliśmy zasiłek macierzyński. Okresy nieskładkowe - gdy pobieraliśmy wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne, studiowaliśmy.

2. Osoby z tej grupy wiekowej, aby nabyć prawo do emerytury na podstawie Karty Nauczyciela muszą również:

* rozwiązać stosunek pracy nauczycielskiej (choć nie musiały tego uczynić do 31 grudnia 2008 roku);

* złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa - jeśli oczywiście przystąpiły do OFE.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

1. Na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mają nauczyciele akademiccy urodzeni przed 31 grudnia 1948 roku.

2. Prawo do tego świadczenia mogą nabyć:

* po ukończeniu wieku 60 lat; oraz

* przepracowaniu 30 lat - w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych.

3. Przyznanie tej emerytury nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy.

Uwaga! Emerytura dla nauczycieli akademickich nie przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku.
PRACOWNICY URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH

1. Możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury mają urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku urzędnicy państwowi, których stosunek pracy ustał wskutek wystąpienia przyczyn ściśle określonych w przepisach, a którzy:

* już wcześniej ukończyli wiek 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);

* posiadają wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

2. Okoliczności rozwiązania stosunku pracy w urzędzie warunkujące przyznanie wcześniejszej emerytury są zróżnicowane.

* Urzędnicy objęci ustawą o pracownikach urzędów państwowych mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli ich stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji urzędu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie. Jeśli byli zatrudnieni na podstawie mianowania - również wówczas, gdy ich stosunek pracy ustał wskutek niezawinionej utraty uprawnień albo trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku (stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS), jeśli nie ma możliwości zatrudnienia ich na innym stanowisku, odpowiednim do stanu zdrowia i kwalifikacji. Nie dotyczy to przypadku, gdy pracownik odmówi takiej pracy!

* Pracownicy służby cywilnej, podlegający pod ustawę o służbie, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę jeśli ich stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji urzędu.

Ważne! Wcześniejsza emerytura nie przysługuje pracownikom urzędów państwowych urodzonym po 31 grudnia 1948 roku - i to niezależnie od tego, pod jaką ustawę podlegają.

PRACOWNICY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mają urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku pracownicy państwowej inspekcji pracy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu:

* likwidacji jednostki organizacyjnej;

* jej reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie pracownika;

* w przypadku pracownika wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne również z powodu niezawinionej utraty uprawnień, zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na
zajmowanym stanowisku (stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS) - jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia go na innym stanowisku. Nie dotyczy to przypadku, gdy dana osoba odmówi przyjęcia takiej propozycji.

Warto wiedzieć: obecnie wcześniejsza emerytura dla pracowników państwowej inspekcji pracy może być przyznana tylko mężczyznom, którzy do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyli 60 lat oraz posiadają staż składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat.

Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM

1. Możliwość nabycia prawa do wcześniejszej emerytury mają osoby zajmujące się dziećmi wymagającymi stałej opieki, które do 31 grudnia 1998 roku spełniły wszystkie warunki wymagane do nabycia prawa do tego świadczenia. To znaczy:

a) udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat; oraz

b) opiekują się dzieckiem, które zostało zaliczone do osób:

* całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji; lub

* całkowicie niezdolnych do pracy z powodu stanów chorobowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 1989 roku w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników zajmujących się wymagającymi stałej opieki;

c) ostatnio - przed 1 stycznia 1999 roku - były ubezpieczone z tytułu pozostawania w stosunku pracy;

d) udowodniły niemożność podjęcia pracy albo konieczność jej zaprzestania ze względu na stan zdrowia dziecka i konieczność sprawowania nad nim stałej, ciągłej opieki.

Ważne! Do uzyskania omawianej emerytury nie jest konieczne ukończenie określonego wieku emerytalnego.

2. Prawo do tego świadczenia mają również osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego.

3. Możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych mają także opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej pielęgnacji, za które ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenia społeczne przed 1 stycznia 1999 roku. Dzieje się tak pod warunkiem, że takie osoby

* w dniu 1 stycznia 1999 roku ukończyły wiek co najmniej 45 lat;

* posiadają okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Oferty pracy z Twojego regionu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska