Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Dni Honorowego Krwiodawstwa. W woj. lubuskim są 42 kluby, zrzeszające ponad 1,5 tysiąca krwiodawców. To oni ratują nam życie

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski
Wideo
od 16 lat
Wojewódzka uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK odbyła się we wtorek w Filharmonii Zielonogórskiej. Nagrodzono krwiodawców z całego województwa. Podsumowano także akcję "Młoda krew ratuje życie". Kto wygrał?

- Spotkanie jest okazją do podziękowania honorowym dawcom krwi, sympatykom PCK, sponsorom – mówi Jan Kowalczyk, przewodniczącego Lubuskiej Rady HDK PCK. – Nagrody i wyróżnienia mają charakter symboliczny, sentymentalny, bo honorowi dawcy krwi dzielą się krwią nie dla korzyści, ale z potrzeby serca.

Wojewódzkie obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - Filharmonia Zielonogórska - 11 października 2022

Dni Honorowego Krwiodawstwa. W woj. lubuskim są 42 kluby, zr...

SPOTKANIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWi

Wśród trzech osób nagrodzonych Kryształowym Sercem był Zbigniew Smejlis, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Międzyrzeczu, który do klubu HDK należy od 1982 roku, na koncie ma około 60 litrów oddanej krwi. Dlaczego zdecydował się po raz pierwszy oddać cenne krople? Duży wpływ na to miała rodzina, szkoła, nauczyciele.

- Krew oddawał mój tata, oddaję ja, a także moja córka i syn – mówi Z. Smejlis.
Nagród i wyróżnień było wiele. Krajowy Zjazd PCK nadał Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzemu Hryniewiczowi „za szczególne zasługi dla stowarzyszenia”.

W woj. lubuskim działają 42 klubu honorowych dawców krwi, zrzeszające ponad 1,5 tys. krwiodawców.
Podczas uroczystości wręczono wiele nagród i wyróżnień. Oto one:

Wojewódzkie obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - Filharmonia Zielonogórska - 11 października 2022
Wojewódzkie obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - Filharmonia Zielonogórska - 11 października 2022 Jacek Katos

ODZNAKĄ HONOROWY DAWCA KRWI- ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

 • 1 Leszek Chardysiak- ZHDK z Nowej Soli
 • 2 Krzysztof Chmielnicki-ZHDK z Karlino
 • 3.Krzysztof Czajka- ZHDK z Letnicy
 • 4. DamianDurko -ZHDK z Zielonej Góry
 • 5 Grzegorz Gwarda-ZHDK z Kożuchowa
 • 6 Łukasz Jagła-ZHDK z Lubniewic
 • 7 Mariusz Kaczmarek-ZHDK z Żar
 • 8 Krzysztof Kordyś-ZHDK z Zielonej Góry
 • 9. Andrzej Krakowiak-ZHDK z Lubska
 • 10. Mariusz Mystek-ZHDK z Zielonej Góry
 • 11. Damian Nuckowski-ZHDK z Zielonej Góry
 • 12. Marcin Obiegło-ZHDK z Zielonej Góry
 • 13. Michał Ogrodowczyk-ZHDK z Zielonej Góry
 • 14. Ireneusz Ostaszewicz- ZHDK z Ruszowa
 • 15. Marek Rosolski-ZHDK z Zielonej Góry
 • 16. Zenon Stolarski-ZHDK z Gorzowa Wlkp.
 • 17. Grzegorz Szczepaniak-ZHDK z Zielonej Góry
 • 18. Daniel Szejna-ZHDK z Maszewa
 • 19. Maciej Towpik-ZHDK z Żar
 • 20. Marcin Wachulak-ZHDK z Zielonej Góry
 • 21. Adam Wabno-ZHDK z Brzeźnicy
 • 22. Adam Wasilczyk- ZHDK z Gorzowa Wlkp.
 • 23 Karol Weselski-ZHDK z Krosna Odrzańskiego

ODZNAKA HONOROWA PCK I STOPNIA

1.Kazimierz Ruszczak- prezes Klubu HDK PCK w Gorzowie Wlkp.

ODZNAKA HONOROWA PCK II STOPNIA

 • 1.Zuzanna Hołyńska - opiekun SK PCK w Rogozińcu
 • 2.Tadeusz Kasperski-członek PCK od 1990r. Sława –Ciosaniec
 • 3 Andrzej Katarzyniec-członek PCK – Burmistrz Żagania
 • 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
 • 6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.
 • 7. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

ODZNAKA HONOROWA PCK III STOPNIA

 • 1.Dorota Balczyńska -opiekunka SK PCK z Gubina
 • 2 Kornelia Głowacka - wolontariuszka PCK z Nowej Soli
 • 3 Katarzyna Kołłątaj-Marczak - wolontariuszka PCK z Gorzowa Wlkp.
 • 4. Sławomir Kuczak - członek PCK z Zielonej Góry
 • 5. Lucyna Kultys - opiekunka SK PCK z Żagania
 • 6 Adam Naruszewicz - opiekunka Klubu PCK Wiewiórka z Gubina
 • 7. Anna Przemyślańska - sympatyk PCK od ponad 20 lat z Zielonej Góry
 • 8. Zakład Optyczny Katarzyna i Sebastian Gadomscy długoletni sponsorzy PCK z Zielonej Góry

ODZNAKA HONOROWA PCK IV STOPNA

 • 1 Magdalena Bućkowska - ZHDK z Jednostki Wojskowej 5700 z Międzyrzecza
 • 2. Radosław Chuchla-ZHDK z Zielonej Góry
 • 3 Radosław Gruźlewski - ZHDK z Zagania
 • 4 Lidia Gryko - sympatyk PCK – zastępca naczelnika Wydzału Oświaty UM w Zielonej Górze
 • 5 Marian Hypki- sympatyk PCK z RCKIK z Zielonej Góry
 • 6. Ewelina Królik - opiekun SK PCK z Zielonej Góry
 • 7. Tomasz Krzymiński - sympatyk PCK- dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku ze Sławy
 • 8. Łukasz Mikołajczyk - ZHDK z Jednostki Wojskowej 5700 z Międzyrzecza
 • 9. Krzysztof Mleczak - ZHDK członek PCK z Zielonej Góry
 • 10. Lucjan Nowak - wolontariusz PCK z Żar
 • 11. Małgorzata Nowogran - członek PCK- Główna Księgowa LOO PCK
 • 12. Dorota Piotrowska-Ceholik - członek PCK nauczyciel-wychowawca z Zielonogórskiej Bursy
 • 13. Sandra Roszak - kierownik Biura PCK w Gorzowie Wlkp.
 • 14. Katarzyna Rucińska - członek PCK specjalista LOO PCK z Zielonej Góry
 • 15. Halina Ryczkowska - sympatyk PCK z RCKiK z Zielonej Góry
 • 16. Marcin Urbanowski - członek PCK z Otynia
 • 17. Jolanta Wyrwał - sympatyk PCK z RCKiK z Zielonej Góry
 • 18. Spółka AArkada z Zielonej Góry – długoletni sponsor PCK
 • 19. Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie
 • 20. Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie
 • 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
 • 22. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
 • 23. Piekarnia Mikulewicz w Zielonej Górze – długoletni sponsor PCK
 • 24. Przedsiębiorstwo HADEN Daniel i Joanna Machocki z Zielonej Góry Nowego Kisielina – długoletni sponsor
 • 25. Szkoła Podstawowa w Czarnowicach
 • 26. Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie
 • 27. Zespół Szkół Specjalnych nr 14 z Gorzowa Wlkp.

KRYSZTALOWE SERCE za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

 • 1. Leszek Kalinowski - Gazeta Lubuska
 • 2. Zbigniew Smejlis - wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Międzyrzeczu
 • 3. Zbigniew Wantuch - ZHDK z Klubu HDK PCK „Nafta” z Zielonej Góry

ODZNAKA ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI PCK - I STOPNIA

 • 1. Michał Bandrowski- ZHDK z Zielonej Góry- Drzonkowa
 • 2. Sławomir Drobysz - ZHDK z Zielonej Góry
 • 3. Jacek Gaj- ZHDK z Żagania
 • 4. Łukasz Knap - ZHDK z Zielonej Góry
 • 5. Oskar Kruczek- ZHDK z Zielonej Góry
 • 6. Damian Nagajek-ZHDK z Zielonej Góry
 • 7. Arkadiusz Opaczyński-ZHDK z Zielonej Góry
 • 8. Piotr Skotniczy-ZHDK z Zielonej Góry-Łężycy
 • 9. Jakub Wartoń-ZHDK z Zielonej Góry
 • 10. Tomasz Żakowski-ZHDK Stary Kisielin- Zielona Góra

ODZNAKA ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI PCK II STOPNIA

 • 1. Marta Bogusławska - ZHDK z Zielonej Góry
 • 2. Paweł Michalak-ZHDK z Zielonej Góry
 • 3. Tomasz Poniedziałek- ZHDK z Zielonej Góry - Raculi
 • 4 Monika Shrap - ZHDK z Zielonej Góry

ODZNAKA ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI III STOPNIA

 • 1. Henryk Janowicz -ZHDK z Żagania
 • 2. Katarzyna Mróz- ZHDK z Zielonej Góry

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

Przy okazji spotkania w FZ podsumowano też Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” Polskiego Czerwonego Krzyż za rok szkolny 2021/2022, w którym udział wzięło 534 młodych krwiodawców, oddali 240 litrów krwi.

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19,komisja konkursowa postanowiła nagrodzić szkoły tylko według ilości oddanej krwi w roku szkolnym 2021/2022.

Największą ilość oddanej krwi w ramach Turnieju pozyskano od uczniów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (42,300 l krwi),

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrz. (32,400 l krwi0, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie (31,950 l krwi), Zespół Szkół we Wschowie (24,300 l krwi), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze (17,100 l krwi).

POLECAMY TEŻ

W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystawę „Od stu lat wszędzie dla wszystkich”, zorganizowaną z okazji stulecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przy okazji wręczono odznaczenia.Organizacja została utworzona tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich działających pod zaborami organizacji, kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Podczas posiedzenia, odbywającego się pod patronatem Heleny Paderewskiej, powołano do życia Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym jego prezesem został Paweł Sapieha. Pierwotną nazwę organizacji zmieniono w 1927 r. na Polski Czerwony Krzyż. Na wystawie można oglądać wiele pamiątek, dokumentów, zdjęć, przedmiotów PCK (np. puszek do zbiórek pieniędzy) odznaczeń itd. Pierwszym jego prezesem został Paweł Sapieha. Pierwotną nazwę organizacji zmieniono w 1927 r. na Polski Czerwony Krzyż.Z okazji okrągłego jubileuszu Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze przygotował wystawę poświęconą działalności organizacji. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną m.in.dyplom i odznaka Węgierskiego Czerwonego Krzyża przekazana Zarządowi Wojewódzkiemu PCK w 1956 r. w ramach podziękowań za przekazaną krew od społeczeństwa naszego województwa, plakaty, wydawnictwa promocyjne Polskiego Czerwonego Krzyża ( dot. działalności młodzieżowej, udzielania pierwszej pomocy, krwiodawstwa itp.), publikacje Polskiego Czerwonego Krzyżaartykuły prasowe „Gazety Lubuskiej”, artykuł z „Gazety Zdrowie” – wydawnictwo PCK z 1956 r dot. pierwszych akcji poboru krwiskany materiałów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze m.in. protokół przekazania Szpitala PCK w Świebodzinie, materiały przekazane przez darczyńców oraz członków PCK m.in. odznaczenia, dyplomy, sztandary. Wystawa potrwa do 27 stycznia 2019. Zobacz wideo: Podsumowanie tygodnia w naszym najnowszym Magazynie Informacyjnym

Zielona Góra. PCK ma 100 lat! Uroczystość w Muzeum Ziemi Lub...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w bibliotece wojewódzkiej im. Norwida odbyła się uroczystość, podczas której wręczono nagrody prezydenta miasta. Otrzymało je 156 osób. Miasto przeznaczyło na ten cel 283,9 tys. zł. Zobacz wideo:Nauczyciele o tydzień odroczyli rozpoczęcie strajku włoskiego. Jest wiele pytań nauczycieli i dyrektorówwideo: TVN24Prezydent Janusz Kubicki już wcześniej złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty, publikując je na stronie internetowej urzędu: „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu wyrazy szacunku i uznania za trud codziennej pracy, za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, które kształtują rozwój i postawę młodego człowieka”.We wtorek natomiast zorganizowano uroczystość, by podziękować najbardziej zasłużonym nauczycielom. Nagrody prezydenta miasta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 92 nauczycieli, w tym 25 dyrektorów. Łączna suma nagród wyniosła 209 tys. zł. Natomiast nagrody prezydenta za wyróżniającą się pracę i zaangażowanie, związane z pozyskiwaniem środków unijnych w roku szkolnym 2018/2019 dostało 51 nauczycieli, w tym 11 dyrektorów. Łączna kwora nagród wyniosła 43,9 tys. zł. Nagrody prezydenta miasta za zaangażowanie w realizacje projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZiT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymało 13 pracowników oświaty, w tym 6 dyrektorów. Łączna kwota nagród wyniosła 31 tys. zł. ZOBACZ TEŻUCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIEPOLECAMY TEŻLOTNIK ŚWIĘTUJE

ZIELONA GÓRA: Blisko 300 tys. zł na nagrody dla nauczycieli....

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska