Nabór o dopłaty bezpośrednie w 2018 był przełomowy, bo pierwszy raz wnioski można było składać (poza drobnymi wyjątkami) tylko przez internet. Ułatwieniem, po które chętnie sięgnęli rolnicy gospodarujący na małych areałach, były oświadczenia. Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia projekt ustawy, który zakłada, że i w 2019 można zastosować takie rozwiązanie.

Podobnie, jak rok temu, w 2019 roku jeszcze przed rozpoczęciem właściwego naboru o płatności bezpośrednie 2019, rolnicy prowadzący gospodarstwa do 10 ha, będą mogli zamiast pełnego wniosku, wypełnić jedynie zdecydowanie krótsze oświadczenie, w którym potwierdzają, że ubiegają się o takie same płatności, jak w poprzednim naborze.

Oświadczenia w ARiMR będzie można składać od 15 lutego do 14 marca 2019

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, które przygotowało projekt ustawy, chce w ten sposób przedłużyć rozwiązanie z 2018 roku dla wniosków o płatności w ramach PROW.

W 2018 oświadczenia złożyło w całej Polsce ok. 400 tys. gospodarstw, a to ok. 30% wszystkich wniosków. W tym roku może być podobnie. Pełnych wniosków elektronicznych odnotowano w aplikacji eWniosekPlus ok. 900 tys.

"Wprowadzone w 2018 roku rozwiązanie pozwoliło znacznie uprościć procedurę wnioskowania o płatności, co było szczególnie istotne w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku sukcesywnego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku (GSAA) nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej", czytamy w uzasadnieniu projektu.

Rok 2019 będzie dopiero drugim rokiem, kiedy wszystkie wnioski o przyznanie pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego mają być składane na elektronicznym formularzu, dlatego wnioskodawca przedłużenia uważa, że jest uzasadnione wydłużenie tego przejściowego rozwiązania. Ma to zapewnić wypełnienie obowiązku spoczywającego na rolnikach.

Oświadczenie dla gospodarstw poniżej 10 ha zastępuje wniosek o:

  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenianie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność owiec,
  • płatność kóz,
  • niezwiązaną do tytoniu.

Wszyscy rolnicy mają dostać papierowe wersje częściowo wypełnionych wniosków 2019 roku

W projekcie ustawy proponuje się, aby nałożony na ARiMR obowiązek przesyłania rolnikom częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, dotyczył wszystkich rolników, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, a nie tylko tych, którzy uczynili to w formie papierowej. Ma to ułatwić gospodarzom wypełnienie wniosków w formie elektronicznej.

Ustawa wchodzi dzień po jej ogłoszeniu.

W 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,3 mln rolników, wnioski o przyznanie płatności ONW w 2018 r. złożyło blisko 750 tys. rolników

________________

Agro Pomorska, odcinek 45, premiera 8.01.2019