Dział reklamy Gazety Lubuskiej - Polska Press Grupa

reklamaZaktualizowano 
Biuro Ogłoszeń Gazety Lubuskiej, Zielona Góra al. Niepodległości 25
Biuro Ogłoszeń Gazety Lubuskiej, Zielona Góra al. Niepodległości 25 Mariusz Kapała

NOTA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”). Oddział Zielona Góra, Al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
•zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
•dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
•jeśli będą Państwo naszym klientem - prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać oferty naszych produktów i usług, badać Państwa satysfakcję i opinię,
•móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
•rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:
•przedstawiać Państwu informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli wyrażą Państwo całkowity sprzeciw marketingowy, wpiszemy Państwa na listę Robinsonów w celu niewykonywania działań marketingowych względem Państwa.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych, czy też korzystania z naszych uprawnień,
•mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w celu respektowania Państwa decyzji o sprzeciwie marketingowym i prowadzenia "listy Robinsonów".

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, bankom, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
•innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

Dane osobowe w ramach "listy Robinsonów" będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy od złożenia sprzeciwu marketingowego.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,
•jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Zespół Handlowy - oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Zespół Handlowy - oddział w Zielonej Górze
Lokalne Biura Ogłoszeń - kontakt
Prasa cenniki
Internet cenniki

ZIELONA GÓRA

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

Marzenna Gruszczyńska
tel. (68) 324 88 60
fax. (68) 324 88 49
MGruszczynska@gazetalubuska.pl

ZESPÓŁ HANDLOWY ZIELONA GÓRA

Adam Wojewoda
tel. 510 026 801
AWojewoda@gazetalubuska.pl

Dariusz Kielar
tel. (68) 324 23 33
DKielar@gazetalubuska.pl

Marta Leisa
tel. (68) 324 86 02
MLeisa@gazetalubuska.pl

Sylwia Romankiewicz
tel. (68) 324 86 01
SRomankiewicz@gazetalubuska.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

Wioletta Łękowska
tel. (95) 724 16 69
kom. 519 503 780

WLekowska@gazetalubuska.plZESPÓŁ HANDLOWY GORZÓW WLKP.

Monika Nitek
tel. (95) 720 99 80
kom. 510 026 847
MNitek@gazetalubuska.pl

Ewa Banaszak
tel. (95) 722 63 30
kom. 692 210 212
EBanaszak@gazetalubuska.pl

Izabela Ligocka
tel. (95) 720 63 45
kom. 519 503 781
ILigocka@gazetalubuska.pl

Reklama w internecie:
Alina Rozpędowska
Regionalny Kierownik Produktu Online

tel. 500 324 374
alina.rozpedowska@polskapress.pl

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO WSPÓŁPRACY
Z BIURAMI OGŁOSZEŃ I REKLAMY oraz LOKALNYMI PRZEDSTAWICIELAMI

Zielona Góra, al. Niepodległości 25, tel. (68) 324 88 47, fax. (68) 324 88 15, bo@gazetalubuska.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00
Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 111 (Galeria Park 111, IIp.), tel/fax (95) 722 53 60, bog@gazetalubuska.pl
Słubice, ul.T. Kościuszki 6/1, tel./fax. +48 95 758 0760, bos@gazetalubuska.pl
Świebodzin Alicja Sienkiewicz, tel. 519 503 761, asienkiewicz@gazetalubuska.pl
Międzyrzecz, ul. Mieszka I 11/11A, tel./fax (95) 741 11 80, fax. 95 742 16 83, mail: bom@gazetalubuska.pl
Wolsztyn, ul. Dąbrowskiego 2a, tel./fax (68) 384 38 22
Żary, Dorota Kis, tel. 512 212 994, dkis@gazetalubuska.pl
Żagań, Sylwia Wrona, tel. 510 026 989, swrona@gazetalubuska.pl

Biuro Reklamy "Gazety Lubuskiej"

  • to dynamiczny zespół, który oferuje swoim klientom wszechstronną obsługę i służy fachową radą oraz pomocą przy redagowaniu i opracowywaniu projektów ogłoszeń,
  • oferuje skład i grafikę komputerową,
  • umożliwia kontrolę ogłoszeń i reklam przed wydrukiem,
  • swym zasięgiem obejmuje województwo lubuskie oraz powiaty graniczące z woj. dolnośląskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim,
  • obsługuje blisko 80% prasowych budżetów reklamowych w regionie,
  • dysponuje siecią 8 oddziałów w: Gorzowie, Międzyrzeczu, Słubicach, Głogowie, Nowej Soli, Wolsztynie i Żarach,
  • współpracuje z blisko 250 agencjami w kraju i za granicą,
  • przyjmuje ogłoszenia do prasy centralnej i regionalnej na terenie całego kraju,
  • oferuje różne formy reklam m.in. insert (wkładkowanie), teksty sponsorowane i artykuły promocyjne.

**

DYREKTOR DZIAŁU REKLAMY

Renata Pękala**
tel. (68) 324 88 07
RPekala@gazetalubuska.pl

polecane: FLESZ: 10 matek, które zmieniły świat

Wideo

Materiał oryginalny: Dział reklamy Gazety Lubuskiej - Polska Press Grupa - Gazeta Lubuska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3