Dzieci i młodzież województwa lubuskiego w działaniu!

Artykuł sponsorowany Stowarzyszenie "Centrum Metamorfoz"

Już po raz czwarty stowarzyszenie Centrum Metamorfoz i Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe Urzędu Marszałkowskiego wspierają dzieci i młodzież z województwa lubuskiego. W tym roku celem podjętych działań była aktywizacja do realizacji różnych zadań poprzez: promocję 30-lecia samorządu terytorialnego, poznawanie, promowanie i upowszechnianie dorobku kulturalnego i przyrodniczego na poziomie lokalnym i regionalnym, promowanie postaw proekologicznych, zdobywanie większej świadomości zmian w środowisku naturalnym oraz wpływu naszych zachowań i działań na przyrodę, rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych dzieci poprzez udział w warsztatach fotograficznych i konkursach ekologicznych (plastycznym i fotograficznym). W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. J Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tuplicach i Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze.

Dodaj ogłoszenie