Dzięki Funduszom Europejskim sprawy urzędowe załatwisz elektronicznie. Umowa na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II” już podpisana

Materiał informacyjny
W piątek, 22 maja, podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze doszło do podpisania umowy z generalnym wykonawcą projektu „Lubuski e-Urząd II”. Projekt zostanie zrealizowany przez UMWL w partnerstwie z 11 samorządami z naszego regionu. Wartość przedsięwzięcia to blisko 15 mln zł, ponad 12,5 mln stanowi dofinansowanie unijne.

Generalnym wykonawcą projektu została firma Comp S.A. z Warszawy. Sama idea rozwoju e-usług administracji publicznej wynikała z ich niewystarczającej dostępności oraz ograniczonych możliwości, jakie do tej pory urzędy oferowały interesantom. Jak podkreślał podczas wideokonferencji Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. – Trudny czas pokazał nam, że unowocześnianie systemów, którymi dysponujemy, unowocześnianie całego państwa, wszystkie kwestie teleinformatyczne, mogą odgrywać kluczową rolę – mówił podczas konferencji M. Jabłoński, który zaznaczył, że w tego typu sytuacjach urzędnicy muszą być w stanie szybko przeorganizować sposób i tryb pracy, by mieszkańcy nie musieli czekać z załatwieniem ważnych dla siebie spraw. – Kiedy podniesiemy poziom, jakość i stopień organizacji naszych urzędów, administracji – będziemy w stanie świadczyć te usługi na bieżąco, niezależnie od tego, co wokół nas się będzie działo.

Wdrożone rozwiązania umożliwią m. in. przegląd i obsługę zdalną spraw przez Internet. Możliwość złożenia pisma lub wniosku drogą elektroniczną do urzędu, podpisanego elektronicznie przez Klienta, zapewnią dedykowane, opracowane do tego celu formularze umieszczone na Portalach e-Usług, które zostaną zintegrowane z narzędziami do złożenia „elektronicznego podpisu” (poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany). Wdrożenie płatności elektronicznych umożliwi ponadto, wykonywanie opłat za czynności urzędowe. Zakres e-usług planowanych do wdrożenia obejmuje chociażby eGłosowanie, eSkargę, eRadę, ePrzedszkolę oraz Szkołę, ePodatki, eSprawy czy Rejestry.

Projekt „Lubuski e-Urząd II” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”..

W projekcie uczestniczy 11 gmin województwa. Wśród nich są Gm. Bobrowice, Bytom Odrzański, Dąbie, Dobiegniew, Łagów, Międzyrzecz, Otyń, Santok, Sława, Szczaniec oraz Torzym. Zadanie zostanie wykonane do 30 kwietnia 2021 roku.

#UEpomaga #FunduszeEuropejskie #UEdlaLubuskiego

logo
Materiał współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj ogłoszenie