Emerytury 2019 - sprawdzamy, co się zmieni. Rząd chce w przyszłym roku wprowadzić zmianę zasad waloryzacji emerytur. Mają skorzystać na tym emeryci z najniższymi świadczeniami. Natomiast pracownicy będą mogli gromadzić pieniądze na przyszłą emeryturę na indywidualnym koncie w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Społeczny Rady Ministrów.

Waloryzacja świadczeń jest przeprowadzana co roku w marcu. Przy jej obliczaniu brane są pod uwagę podwyżki cen towarów, które najczęściej kupują emeryci i realny wzrost płac.

Jak szacują eksperci, tak wyliczona waloryzacja wyniosłaby 3,26 proc. Jednak w 2019 roku rząd planuje zmianę zasad, która ma być korzystna dla najbiedniejszych emerytów. Ma to być jednorazowa taka podwyżka rent i emerytur.

Ile będzie wynosić najniższa emerytura w 2019 r.?

Minister Elżbieta Rafalska zaproponowała podwyższenie świadczeń do:

  • 1100 zł w przypadku najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Zobacz wideo: Nasze emerytury zależą od tego ile zarabiamy i jak długo pracujemy, ale także od naszych oszczędności

Minimum 70 zł podwyżki

Rząd planuje też waloryzację rząd i emerytur o ustawowy wskaźnik, gwarantujący minimalną podwyżkę na poziomie 70 zł.

"Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" - napisano w komunikacie Rządowego Centrum Informacyjnego.

Waloryzacja ma objąć ok. 5 mln osób, które pobierają świadczenia z ZUS, KRUS i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Płaca minimalna 2019. Wysokość pensji minimalnej brutto i netto, stawki godzinowe. Zobacz, ile dostaniesz na rękę

Nowości w oszczędzaniu na emeryturę - Pracowniczych Planach Kapitałowych

19 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, co wiąże się z utworzeniem powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania. PPK mają objąć blisko 11,5 mln pracowników oraz zagwarantować dodatkowy zastrzyk gotówki dla przyszłych emerytów po 60. roku życia.

Pieniądze zgromadzone na indywidualnym koncie w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą inwestowane przez specjalne instytucje finansowe. Za wybór tych firm odpowiedzialni mają być pracodawcy oraz związki zawodowe. W przypadku gdy pracownik będzie zmieniał miejsce pracy, pieniądze zgromadzone u pracodawcy, który podpisał umowę z konkretnym podmiotem zarządzającym kwotami w ramach PPK, będzie mógł przenieść do nowego pracodawcy i tym samym innego podmiotu nimi zarządzającego.

Jeśli działanie programu PPK nie będzie nam odpowiadać, każdy zapisany do niego obywatel dostanie możliwość wypisanie się z niego. Wówczas trzeba będzie złożyć stosowne dokumenty w miejscu aktualnego zatrudnienia. Deklaracja taką będzie mogli złożyć co cztery lata. Jeśli przegapimy ten termin, to automatycznie udział w programie zostanie automatycznie przedłużony.

Więcej na temat przeczytasz w artykule: Emerytury 2019 będą wyższe. Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Co to zmieni w emeryturach?

POLECAMY RÓWNIEŻ PAŃSTWA UWADZE:

Abonament RTV 2019. Jest oficjalny cennik [KWOTY]