Gra terenowa „Na szlaku Baltic Pipe” – wakacyjna przygoda obok nas

Materiał informacyjny GAZ-SYSTEM
Już w najbliższy weekend w wybranych miejscowościach naszego województwa odbędzie się gra terenowa „Na szlaku Baltic Pipe”. Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą na temat lokalnych atrakcji i zabytków, a także znajomością zagadnień z obszaru bezpieczeństwa energetycznego. Organizatorem zabawy jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Nazwa gry nawiązuje do ubiegłorocznego konkursu „Na szlaku Baltic Pipe”, którego wyniki publikowaliśmy na łamach naszej gazety. Rok temu prosiliśmy o wykonanie zdjęć atrakcji turystycznych. Tym razem zapraszamy do wędrówki po miejscowościach. W najbliższą sobotę (31 lipca) będziemy się bawić w gminach Przytoczna i Skwierzyna, a dzień później (niedziela, 1 sierpnia) – w Deszcznie, Santoku i Strzelcach Krajeńskich.

Czym jest Baltic Pipe?

Wspomniane pięć miejscowości nie zostało wybranych przypadkowo. Znajdują się one – jak może sugerować nazwa gry terenowej – na trasie powstającego międzynarodowego połączenia gazowego Baltic Pipe. Część lądowa inwestycji przebiega przez trzy województwa – wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz lubuskie. Gazociąg Baltic Pipe to strategiczny dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego projekt, który umożliwi utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja pozwoli na transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do sąsiednich krajów. Więcej na temat energii, gazu ziemnego oraz inwestycji Baltic Pipe uczestnicy gry będą mogli dowiedzieć się w trakcie jej trwania.

Jak wziąć udział w grze?

Do gry zapraszamy wszystkich chętnych – dorosłych oraz dzieci i młodzież z opiekunami - po uzyskaniu ich pisemnej zgody. Warunkiem wzięcia udziału w grze jest rejestracja na stronie internetowej wydarzenia www.naszlakubalticpipe.pl. Udział w grze jest bezpłatny.

Jedynym koniecznym rekwizytem podczas całej zabawy będzie smartfon, na który należy ściągnąć aplikację. Jest ona dostępna w sklepie Google lub App Store. Warto również obejrzeć zamieszczony film edukacyjny, który jest dostępny na stronie wydarzenia. Może on okazać się pomocny w udzielaniu odpowiedzi na wiele pytań konkursowych. W dniu wydarzenia, należy zeskanować kod QR, który zapewni trzygodzinny dostęp do gry w wybranej przez uczestnika miejscowości.

Uwaga: w każdej miejscowości w zabawie może uczestniczyć maksymalnie 100 osób, dlatego w przypadku rezygnacji prosimy o anulowanie rejestracji, tak aby umożliwić udział innym chętnym.

Na czym będzie polegała zabawa?

We wskazanym dniu w wyznaczonych godzinach (od 10:00 do 18:00) należy udać się w wyznaczone miejsca startowe, zalogować się do gry, skanując kod QR swoim smartfonem i rozpocząć zabawę. Zadaniem konkursowym będzie dotarcie do kolejnych miejsc oznaczonych ikonkami na mapie widocznej na ekranie smartfonu i rozwiązanie zadań. Będą one miały formę quizu, puzzli, zagadek logicznych i pamięciowych. Każde poprawnie wykonane zadanie będzie punktowane.

*

Uzyskanie minimum 20 punktów gwarantuje każdemu uczestnikowi zdobycie nagrody, którą jest e-karta o wartości 50 zł na zakupy w sklepie internetowym Empik. Dla najlepszych, którzy w danej miejscowości uzyskają największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, czeka dodatkowa nagroda - książka Adama Wajraka „Wielka Księga prawdziwych Tropicieli” wraz z mapą ciekawych miejsc na szlaku Baltic Pipe. Jednak to jeszcze nie wszystko. W okolicy zostaną ukryte skrzynie ze skarbami. Doprowadzą do nich odgadnięte wcześniej wskazówki. Liczba skrzyń jest ograniczona, więc obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

Jak powstaje Baltic Pipe w województwie lubuskim?

Każda z miejscowości, w których odbywa się gra terenowa, wiąże się z kluczową częścią infrastruktury gazociągu Baltic Pipe. Jego trasa przechodzi przez gminy, w których toczyć się będzie gra – Strzelce Krajeńskie, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, a także przez gminy Zwierzyn i Pszczew. Na terenie naszego województwa powstaje część gazociągu relacji Goleniów – Lwówek. Został on podzielony na dwa etapy realizacyjne: Goleniów – Ciecierzyce (o długości ok. 122 km) oraz Ciecierzyce – Lwówek (o długości ok. 69 km). Obecnie trwają intensywne prace przy spawaniu i układaniu obu gazociągów. Prace budowlane zostaną zakończone w 2022 roku.

Inwestor Baltic Pipe, spółka GAZ-SYSTEM, podkreśla, że przy budowie stosowane są nowoczesne i sprawdzone technologie, które zapewnią niezawodność i bezpieczeństwo działania tłoczni i gazociągów. Aby ominąć tereny cenne przyrodniczo, stosuje się technologie bezwykopowe. Ta metoda jest wykorzystana na przykład na odcinku Goleniów – Ciecierzyce. Z kolei po zakończeniu robót – podczas eksploatacji – praca urządzeń będzie na bieżąco monitorowana, a ich stan techniczny – regularnie kontrolowany. Więcej informacji na temat gazociągu można znaleźć na stronie internetowej www.baltic-pipe.pl.

Oprócz często podkreślanego znaczenia gazociągu Baltic Pipe w skali całego kraju, inwestycja niesie za sobą wymierne korzyści dla lokalnych samorządów województwa. Po zakończeniu prac GAZ-SYSTEM co roku będzie wpłacał do gmin leżących na trasie Baltic Pipe podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości infrastruktury gazowej zlokalizowanej w danej gminie. Te dodatkowe środki będzie można przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb lokalnych mieszkańców. W praktyce oznacza to możliwość sfinansowania na przykład remontów dróg czy budowy nowego placu zabaw.

Garść informacji o grze terenowej „Na szlaku Baltic Pipe”:

• Udział w grze terenowej jest bezpłatny.
• Gra przeprowadzona będzie z uwzględnieniem obostrzeń związanych z Covid-19.
• Mogą wziąć w niej udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież – pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych (osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
• Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja, której należy dokonać na stronie www.naszlakubalticpipe.pl oraz pobranie aplikacji. Rejestracja trwa do godziny 15:00 w dniu wydarzenia w danej miejscowości.
• W każdej miejscowości w grze może wziąć udział maksymalnie 100 zarejestrowanych osób. W przypadku rezygnacji z udziału należy anulować rejestrację.
• Daty i miejscowości, w których będzie można wziąć udział w grze: 31 lipca – Przytoczna i Skwierzyna; 1 sierpnia – Deszczno, Santok i Strzelce Krajeńskie (w godzinach od 10:00 do 18:00).
• Gra polega na zdobyciu jak największej liczby punktów, które są naliczane za wykonanie zadań. Zadania będą zlokalizowane w różnych punktach miejscowości, w której gra się odbywa. Do zadań prowadzi elektroniczna mapa w aplikacji, którą uczestnicy instalują w telefonach.
• Uczestnicy będą mogli wygrać nagrody ufundowane przez organizatora – spółkę GAZ-SYSTEM.
• Każdy, kto zdobędzie minimum 20 punktów w ciągu maksymalnie 3 godzin od rozpoczęcia gry, zdobędzie e-kartę o wartości 50 zł do realizacji w sklepie internetowym www.empik.com.
• Nagrodą dodatkową dla uczestnika, który uzyska największą liczbę punktów będzie książka Adama Wajraka „Wielka Księga prawdziwych Tropicieli” oraz mapa interesujących miejsc na szlaku Baltic Pipe.
• Jeśli kilkoro uczestników w danej miejscowości uzyska taką samą (największą) liczbę punktów, wówczas o przyznaniu nagrody dodatkowej zdecyduje najkrótszy czas, w którym uzyskano punkty.
• Pełen regulamin jest dostępny na stronie: https://naszlakubalticpipe.pl/regulamin/.

*

Dodaj ogłoszenie