I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIEBODZINIE

Artykuł sponsorowany
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIEBODZINIE

Kontakt ze szkołą :
Tel: 68 382 30 29
e-mail: liceum@lo.swiebodzin.pl
• Informacje o rekrutacji: www.lo.swiebodzin.pl
• Szkoła w chwili obecnej nie może zaprosić uczniów do jej odwiedzenia, ale na profilu Facebook można zobaczyć, jak wygląda życie codzienne szkoły: www.facebook.com/lo.swiebodzin/

Kilka słów o szkole:

• I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą z historią i tradycjami. Liceum świebodzińskie funkcjonuje od 75 lat, a jego początki sięgają czasów tuż po II wojnie światowej.
• Szkoła zajmuje 12 miejsce wśród liceów województwa lubuskiego według rankingu „Perspektyw” i uzyskała w ten sposób tytuł „Brązowej Szkoły 2020”.
• W 2018 roku liceum zajęło II miejsce wśród lubuskich szkół ponadpodstawowych w kuratoryjnym programie „Wspierania zdolności i talentów” otrzymując Srebrny Laur. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim doceniło to, że szkoła potrafi pobudzać swoich wychowanków do działania, pomagać odkrywać zdolności i talenty u wszystkich uczniów, tworząc im sprzyjające warunki do rozwoju.
• W ostatnim czasie zmodernizowano 13 gabinetów, wyposażając je w sprzęt audiowizualny umożliwiający prowadzenie lekcji w sposób dużo bardziej nowoczesny.
• Kadra szkoły to nauczyciele z wieloletnim stażem, doświadczeniem w pracy z uczniami. Ponad 80% nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli specjalisty w swojej dziedzinie.
• Liceum skutecznie przygotowuje do egzaminów maturalnych, ponieważ ponad połowa z nauczycieli uzyskała certyfikat egzaminatora maturalnego, co oznacza, że nauczyciele wiedzą, jak należy przygotować uczniów do pracy z arkuszem maturalnym
• Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 100%.
• Liceum aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, dziennikarzami, prawnikami, lekarzami. Uczniowie w zależności od wybranego profilu klasy mają możliwość uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, spotkaniach z prawnikami, zajęciach z ratownictwa medycznego, wykładach i zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych.

Co I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie może zaoferować uczniom?

• Możliwość dowolnego wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, niezależnie od wybranego profilu klasy.
• 3 profile klas : politechniczny, biologiczno-medyczny, dziennikarsko-prawniczy.
• Możliwość wyboru spośród 4 języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), który jest nauczany w małych grupach zróżnicowanych pod względem poziomu znajomości danego języka.
• Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, np. warsztaty, wykłady, spotkania z interesującymi ludźmi itp.
• Szeroka oferta zajęć i aktywności sportowych np. rajdy rowerowe, dodatkowe zajęcia sportowe, wyjazd na narty biegowe itp.
• Zajęcia pozalekcyjne: kółko teatralne, zajęcia laboratoryjne „Dotknij biologii”, kółko matematyczne.
• Przygotowanie do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
• Nauka w kameralnej szkole, w której nauczyciele i uczniowie znają się i tworzą zgraną społeczność.

Wybierz I LO w Świebodzinie! Dołącz do społeczności szkoły!

Dodaj ogłoszenie