Interaktywna mapa sztuki w Zielonej Górze

Materiał informacyjny galerii BWA
Zygmunt Pranga, mozaika na budynku WiMBP w Zielonej Górze, 1975

Zielona Góra jest ważnym miejscem dla sztuki współczesnej. Nie zawsze o tym pamiętamy a przecież pierwsi artyści przyjechali do miasta w pionierskich, tuż powojennych czasach. Początki tworzenia lokalnego środowiska nie były łatwe, tak jak nie było łatwe budowanie nowej społeczności z ludzi przybyłych z całej Polski. A jednak od drugiej połowy lat 50. plastycy zaczęli być widoczni jako grupa tworząca w Zielonej Górze obszar nowej kultury.

Jak to pokazać dziś? Jak dać do zrozumienia, że sztuka jest w mieście rodzajem siatki nie do końca widocznych powiązań, zapomnianych obiektów, niedostępnych przestrzeni pracowni, wystaw, które pozostają tylko w dokumentacji albo wyłącznie we wspomnieniach, postaci artystów, którym winni jesteśmy pamięć? Interaktywna mapa sztuki ma być narzędziem dla tej pamięci.

Często przechodzimy obok obiektów, mozaik, murali nie wiedząc nic o ich historii czy autorach. Są już na szczęście książki na ten temat np. „Signum temporis” Igora Myszkiewicza, dzieło bardzo pomocne w zdobywaniu wiedzy o obiektach sztuki w Zielonej Górze. Tworząc mapę chcieliśmy jednak zebrać całą wiedzę o sztuce w mieście, nie tylko dotyczącą jej materii, ale także fragmentów niewidocznych, historycznych albo obecnych nie w pełni. Mapa gromadzi obiekty, instytucje, fakty historyczne, miejsca ważne a nie zauważone, osoby i inne elementy, które łączą się ze sobą i wynikają z siebie nawzajem. Stanowią rodzaj struktury, niewidocznej, ale istniejącej jako splot zdarzeń przeszłych i teraźniejszych. Zapraszamy na stronę www.sztukawzielonejgorze.pl.

Mapa została stworzona na zlecenie galerii BWA w Zielonej Górze dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Galeria BWA jest finansowana z budżetu miasta Zielona Góra.

galeria BWA, al. Niepodległości 19, Zielona Góra
www.bwazg.pl
fb.com/bwazielonagora
instagram.com/galeriabwazg
bwa@bwazg.pl

tel. 683253726

Dodaj ogłoszenie