Jakie dokumenty musi wydać sprzedawca

Redakcja
Wszystkie kwity trzymaj dwa lata. To naprawdę ci się opłaci w razie sporu

Zanim coś kupisz, uważnie sprawdź wszystkie papiery dołączone do towaru - etykiety, instrukcje obsługi, warunki konserwacji, karty gwarancyjne, regulaminy... Bo to całość dostarczonych dokumentów tworzy umowę sprzedaży!

WAŻNE PAPIERY
Do dokumentów wydawanych przez sprzedawcę zaliczamy:

 • Paragon, rachunek, fakturę: musi się w nich znaleźć nazwa sprzedawcy, jego adres, data sprzedaży, określenie towaru, jego ilości i cena.

 • Pisemne potwierdzenie istotnych warunków umowy - sprzedawca ma je obowiązkowo przedstawić (nawet bez żądania kupującego) w przypadku umów: sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz umów za cenę powyżej 2 tys. zł. W takich przypadkach sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne elementy umowy, w którym muszą się znaleźć zarówno jego dane, jak i twoje oraz przedmiot sprzedaży (opis towaru), jego cena i termin realizacji zamówienia.

 • Instrukcja obsługi - sprzedawca ma zawsze obowiązek jej wydania. Nie może się tłumaczyć, że nie ma kopii. To jego problem, nie twój.

  Pamiętaj jednak, że obowiązek sprzedawcy obowiązkiem, ale to w twoim interesie jest dokładne sprawdzenie, czy dostałeś wszystkie wymienione dokumenty oraz czy są one dla ciebie jasne i zrozumiałe, czy opis danego towaru i zasad jego użytkowania spełnia twoje oczekiwania.

  KONIECZNE INFORMACJE

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawca powinien udzielić ci wszelkich informacji o wybranym przez ciebie towarze. Muszą być jasne, zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd oraz wystarczyć ci do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.
  Informacje, które musisz obowiązkowo poznać to:

  1. Cena - podawana brutto, czyli całkowita i ostateczna. Oznacza to, że musi zawierać wszystkie podatki, opłaty, narzuty itd. Nie może podwyższyć się po zawarciu umowy.

  2. Nazwa towaru - nie może wprowadzać cię w błąd. Jeśli towar jest miksem tłuszczowym, jego nazwa nie może sugerować, że trzymasz w ręku masło.

  3. Określenie producenta lub importera.

  4. Znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy - np. na zabawkach musi być oznaczenie CE. To deklaracja producenta, że jego towar spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jakości wynikające z odpowiednich przepisów unijnych.

  5. Informacje o dopuszczeniu do obrotu na terenie Polski.

  6. W przypadku sprzętu AGD musi być określona także energochłonność towaru - stosownie do jego rodzaju klasę energochłonności oznacza się dużymi literami alfabetu łacińskiego. Najmniej prądu zużywają urządzenia klasy A+ lub AA.

  Te informacje muszą znaleźć się na opakowaniu lub na samym produkcie. W innych przypadkach, np. przy sprzedaży luzem artykułów żywnościowych - w miejscu ich wystawienia w sklepie. Wywieszka zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera. Na twoje żądanie sprzedawca (usługodawca) musi wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy, a więc także i tych zapisów.

  ZROZUMIAŁA FORMA

  Wszystkie dokumenty, które wydaje ci sprzedawca, powinny być sporządzone w języku polskim lub dodatkowo również w zrozumiałej formie graficznej. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się jedynie do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych,
  oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

  NIC "NA GĘBĘ"

  Spisanie warunków umowy jest dla ciebie korzystne, gdyż w przypadku ew. sporów jasne będzie dla sądu, na co się ze sprzedawcą (usługodawcą) umówiliście. Zasada ta ma zastosowanie do każdej umowy - niezależnie od tego, czy jej przedmiotem jest rzecz ruchoma, dzieło czy też usługa. Warto zadbać o swój interes i sporządzić umowę na piśmie - i o remont mieszkania, i o naprawę telewizora czy komórki. Udowadnianie treści umowy ustnej jest niezwykle utrudnione, a dodatkowo pociąga za sobą niebezpieczeństwo, że sąd nie da wiary twoim słowom. Bo bardziej wiarygodnie wypadnie sprzedawca (usługodawca), który wie co i jak mówić, bo jest fachowcem w swojej dziedzinie.

  TRZYMAJ KWITY

  Na twoje żądanie sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić ci poszczególne elementy postanowień umowy sprzedaży towaru i zapisów w dołączonych do niego dokumentach. Niezależnie od ich rodzaju, wszelkie potwierdzenia zakupów przechowuj przez dwa lata. Tyle w myśl konsumenckiego prawa trwa odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (czyli za dawniejsze wady sprzedanej rzeczy). Warto trzymać te dokumenty, bo ułatwiają skuteczne reklamowanie wadliwego towaru. Jeśli nie będziesz miał dowodu zakupu, sprzedawca może twierdzić, że nie kupiłeś rzeczy u niego. Kwity, paragony, faktury i inne dokumenty pomogą ci wygrać w ewentualnym sporze sądowym. Potwierdzają bowiem, kto sprzedał, co, za ile oraz kiedy. Są to niezbędne postanowienia umowy, a więc paragon jest ważnym dowodem potwierdzającym fakt jej zawarcia.

  Jeśli na dany towar dostałeś gwarancję, towarzyszący jej paragon czy fakturę trzymaj przez czas, w jakim ona obowiązuje.

  CZYTAJ WSZYSTKO

  Wszystkie warunki umowy, jaką zawierasz ze sprzedawcą są ważne i każdy trzeba znać. Warto zwracać uwagę nawet na te pozornie mniej istotne, bo to właśnie one mogą decydować ważnych kwestiach, np. o zasadach reklamacji danego produktu. Przed dokonaniem transakcji czytaj nie tylko to, co podpisujesz, ale również wszystkie dokumenty dołączone do towaru. Różne etykiety, instrukcje obsługi, warunki konserwacji, karty gwarancyjne, regulaminy itp., bo to całość dostarczonych dokumentów tworzy umowę, a nie tylko ona sama!


  TU SĄ PRZEPISY

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r., nr 141, poz. 1176, ze zm.).


  CO UMOWA, TO PAPIER

  UMOWA O DZIEŁO

  Jej przykładem jest zlecenie wykonania mebli kuchennych czy uszycia sukienki ślubnej. W efekcie realizacji tej umowy powstaje dzieło, które podlega takim samym zasadom reklamacji, jak np. buty czy lodówka kupione w sklepie.
  Ten rodzaj umowy ma doprowadzić do powstania dzieła - takiego, na jakie się umówiliście, dlatego dokładnie opisz je w umowie. Ze szczegółami, rysunkami, wyliczeniami, określeniem rodzaju materiału itd.

  ZAMAWIANIE USŁUGI

  Oddanie spodni czy płaszcza do pralni, telewizora do naprawy czy ostrzyżenie włosów - to również umowa o dzieło, ale trochę inna. Jej wykonanie ma doprowadzić do określonego rezultatu, ale nie powstaje przy tym żaden nowy towar. W języku potocznym mówimy w takich sytuacjach o zamawianiu usługi. Nie masz zagwarantowanej jakieś szczególnej ochrony prawnej, dlatego sam musisz zadbać o swoje interesy. Przede wszystkim szczególnie starannie ustal warunki umowy, a następnie koniecznie je spisz. Inaczej trudno będzie ci udowodnić, że coś zostało zrobione nieprawidłowo.

  POZA LOKALEM

  Zakup garnków czy pościeli w czasie prezentacji w domu sąsiadów - to przykład umowy
  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Należy do niej również sprzedaż prowadzona przez akwizytora w domu lub w pracy oraz namawianie do kupna jakieś rzeczy podczas imprezy turystycznej.

  Jeśli zdecydujesz się na jakikolwiek zakup w miejscu, które nie jest zazwyczaj przeznaczone do tego typu działalności i nie jest oznaczone jako siedziba sprzedawcy - zawierasz wówczas umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. Oferty tego typu bywają połączone z zastosowaniem pewnych sztuczek marketingowych, które mają przekonać cię, że masz do czynienia z wyjątkową, niepowtarzalną okazją. Sprawić, że będziesz zaskoczony i przestaniesz myśleć racjonalnie - dlatego prawo daje ci w takich przypadkach specjalną ochronę!

  Polega ona na tym, że:
  1. Zamówiony przez ciebie towar musisz dostać w czasie 14 dni.

  2. Możesz zrezygnować z zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny - nawet, jeśli towar jest bez wad (pełnowartościowy). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koniecznie w terminie 10 dni. Liczy się go od dnia dostarczenia towaru.

  3. Jeśli przedsiębiorca nie poinformował cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, możesz oddać towar w terminie 10 dni. Tym razem liczonym od dnia uzyskania informacji o tej możliwości. Nie później jednak niż w czasie trzech miesięcy od odbioru towaru!

  4. Skutek odstąpienia od umowy jest taki, jakbyś jej nigdy nie zawarł. Zostajesz zwolniony ze wszelkich zobowiązań. W praktyce wygląda to tak, że zwracacie sobie to, co daliście: ty towar, a firma pieniądze. Gotówka musi trafić do ciebie nie później niż w czasie 14 dni. Jeśli zrobiłeś jakieś przedpłaty, należą ci wraz z odsetkami ustawowymi. Finansowe skutki odstąpienia od umowy obciążają wyłącznie i w całości przedsiębiorcę. Ty ponosisz jedynie ew. koszty odesłania towaru. Absolutnie zakazane jest wprowadzenie przez przedsiębiorcę zastrzeżenia, że wolno ci odstąpić od umowy za zapłatę odstępnego. Z mocy prawa nieważne są wszelki postanowienia umowy, które by wyłączały bądź ograniczały twoje prawa.

  NA ODLEGŁOŚĆ

  Złożenie zamówienia w księgarni internetowej, kupowanie z katalogu wysyłkowego, drogą mailową, za pośrednictwem formularza wydrukowanego w gazecie - to właśnie jest umowa na odległość. Dochodzi do niej wtedy, gdy nie ma jednoczesnej obecności klienta i sprzedawcy. Jest to sytuacja niecodzienna w handlu, dlatego również i wtedy przysługuje ci specjalna ochrona. Obowiązują identyczne zasady jak w przypadku kupowania poza lokalem przedsiębiorstwa. Dodatkowo masz prawo m.in. : zobaczyć dokumenty firmy, poznać całkowitą cenę towaru i zasady zapłaty, koszt oraz termin i sposób dostawy, miejsce i sposób składania reklamacji.

  Pamiętaj jednak, że powyższe zasady nie dotyczą kupowania towarów na aukcjach internetowych - w tym również od osób prywatnych, licytowania nieruchomości (za wyjątkiem najmu) oraz artykułów spożywczych dostarczanych do domu lub miejsca pracy oraz płyt, które zostały już rozpakowane!

  NA ZLECENIE

  Wezwanie taksówki, branie korepetycji, porada, opieka nad dzieckiem, prowadzenie wycieczek turystycznych - to umowa zlecenia. Ale przyjmujący zamówienie zobowiązuje
  się jedynie do dokonania umówionych czynności - nie odpowiada za to, czy pożądany przez ciebie rezultat zostanie osiągnięty! Na przykład czy porada sprawi, że wygrasz sprawę sądową a korepetycje, że twoje dziecko zda maturę.

  W przypadku poważniejszych zleceń zadbaj o dokładne spisanie warunków umowy, bo to na ich podstawie umowa będzie realizowana, ewentualnie zmieniana.

  UMOWY SZCZEGÓLNE
  Założenie konta w banku lub wykup imprezy turystycznej - to szczególne

  rodzaje umów. Należą do nich również takie usługi, jak dostawa energii elektrycznej, wody, telekomunikacyjne. Dla każdego z tych rodzajów istnieją odrębne przepisy mówiące o tym, jakie obowiązki mają dostawcy usług, w jaki sposób konsumenci mogą je reklamować, itp.  Katarzyna Borek
  0 68 324 88 37
  [email protected]
 • Wideo

  Komentarze

  Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

  Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

  Podaj powód zgłoszenia

  Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
  Dodaj ogłoszenie