„KATYŃ – TRUDNA DROGA DO PRAWDY”

Materiał informacyjny IPN

dr hab. Rafał Reczek, Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie!”
Adam Mickiewicz

Jakże wymowne są słowa poety, kiedy wypowiadamy je w kontekście Zbrodni Katyńskiej i losu zamordowanych polskich oficerów. Tworzyli Oni elitę naszej Ojczyzny i stali się ofiarami polityki Józefa Stalina, która miała na celu podporządkowanie sobie narodów bez względu na cenę. Zbrodnia Katyńska dotknęła również tysięcy Wielkopolan, którzy zginęli w bezimiennych mogiłach, w dołach śmierci Katynia, Charkowa, Miednoje i Bykowni.

Nie sposób stopniować znaczenia i skali zbrodni jedynie ilością pomordowanych istnień ludzkich. Każda zbrodnia, nawet jeżeli ma wymiar masowy, pociąga za sobą tragedię istnienia jednostki, życia ludzkiego, przypisanego do wyraźnie określonej rodziny, społeczeństwa, narodu. Wiele z tych rodzin po wojnie, znalazła swój dom w Wielkopolsce.

Historia eksterminacji narodu polskiego, prowadzona metodycznie przez sowieckiego okupanta po 17 września 1939 roku, wykazuje sposoby i metody wyniszczania – coraz to wymyślniejsze i brutalniejsze - podejmowane przez agresorów. Decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych oraz obywateli polskich osadzonych w więzieniach na terenie Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi podjęło 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) ze Stalinem na czele.

Nie kończy się ten proces na brutalnym mordzie. Niemal przez cały okres osiemdziesięciolecia, które upłynęło od tego czasu doświadczamy działania kłamstwa katyńskiego i prób fałszowania prawdy. Wyrafinowana perfidia oceny tych zdarzeń najczęściej sprowadzała się do zniekształcania przekazu i pomniejszania własnej winy agresora. Proces ten nie powiódł się do końca. Pamięć pokoleń, niejednokrotnie wymazywana i prześladowana, pozostała siłą, przekazywana w rodzinach pozwalała na niesienie prawdy.
Naszym obowiązkiem jest ten proces podtrzymywać, coraz głębiej sięgać do źródeł, nieś przekaz i kształtować wiedzę u tych, którzy jej nie posiadają. Niniejsze opracowanie przygotowane przez pracowników Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej Poznaniu i Wrocławiu jest kolejnym głosem wołających o prawdę i pamięć o Tych, którzy sami o tę prawdę już upomnieć się nie mogą!

Więcej możesz przeczytać w dodatku tematycznym „KATYŃ – TRUDNA DROGA DO PRAWDY” , który zamieszczamy poniżej w formie PDF

Dodaj ogłoszenie