Kobieta na rynku pracy. “Wielu pracodawców powinno odrobić pracę domową w zakresie postrzegania ról społecznych”

Materiał informacyjny Uczelnia Techniczno-Handlowa
Z jakimi wyzwaniami na rynku pracy musi mierzyć się współczesna kobieta? Jak bardzo pandemia koronawirusa zmieniła perspektywy rozwoju zawodowego kobiet? Czy przez ostatnie lata sytuacja zawodowa Polek poprawiła się i czy mają równe szanse na rynku pracy? Okazuje się, że jest lepiej, ale nadal pozostaje całkiem sporo do zrobienia. Mówi o tym dr Izabela Gontarek, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki UTH.

Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy?

Współczesny rynek pracy rysuje przed kobietami duże możliwości, a pracodawcy coraz częściej doceniają kobiece kompetencje, wiedzę i doświadczenie. Polska jest drugim krajem po Luksemburgu, który po 2000 roku dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet – awansowaliśmy o 11 pozycji i zajmujemy 8 miejsce w rankingu Women in Work Index. Potwierdza to fakt, że na przestrzeni ostatni kilkudziesięciu lat sytuacja kobiet na rynku pracy ulega znaczącej poprawie i jest lepsza niż kiedy ja zaczynałam swoją karierę zawodową.

Co przez ten czas udało się Pani zaobserwować?

Dwadzieścia lat w środowisku korporacyjnym pozwoliło mi zaobserwować różne kobiece ścieżki kariery zawodowej. Wszystkie zaczynały się od marzeń, jasno określonych celów i prowadziły po drabinie prosto do szklanego sufitu, powodując spowolnienie kariery bądź zupełne wycofanie się. Powodów było wiele: niskie poczucie własnej wartości, mała świadomość własnych kompetencji, mniejsza odwaga w negocjowaniu warunków pracy i ubieganiu się o awans czy stereotypy, które przez wiele lat zaowocowały określonymi nawykami w postrzeganiu ról społecznych i zawodowych pełnionych przez kobiety.

Jaki wpływ ma pandemia koronawirusa na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet?

Pandemiczna rzeczywistość, w której znaleźliśmy się ma ogromny wpływ na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie. Pandemia nie tylko spowodowała zwolnienie pozytywnych trendów na rynku pracy, ale znacznie wpłynęła na sytuację społeczną i zawodową kobiet. Wyniki ostatnich badań pokazują, że ostatni rok dla większości kobiecych karier stanowił zagrożenie. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym została zachwiana, co może przełożyć się na zmianę pracy bądź całkowitą z niej rezygnację.

Co zatem przez ostatni “pandemiczny” rok zmieniło się w życiu zawodowym kobiet?

Jak pokazują badania, radykalne zmiany uwarunkowań pracy i życia prywatnego kobiet – przejście całkowicie na pracę zdalną lub hybrydową połączoną z obowiązkami domowymi i związanymi z tym obciążeniami, spowodowało, ze większość kobiet zastanawia się nad kontynuacją kariery u obecnego pracodawcy, jak również obawiają się że staną przed wyborem praca albo życie prywatne. Przybyło również stresujących czynników związanych z samą pracą – wydłużony czas pracy, poczucie bycia w ciągłej dyspozycyjności, obawa wykluczenia z ważnych projektów, trudności z zaangażowaniem się w realizacje zadań, co w efekcie przełożyło się na pogarszające się samopoczucie fizyczne i psychiczne kobiet. Badania pokazały, że menadżerki średniego szczebla odczuwają najwyższy dyskomfort związany z dalszym rozwojem kariery w pandemicznej rzeczywistości. Ambitne i zaangażowane w swój rozwój, posiadające duże doświadczenie zawodowe odczuwają większy poziom stresu, a to już prosta droga do wypalenia zawodowego.

Jak kobiety mogą wykorzystać czas pandemii do samorozwoju?

Powinniśmy „wyjść ze strefy komfortu” i zacząć wykorzystywać dostępne na rynku narzędzia, które pozwolą nam odkryć nasze talenty. Jednym z takich narzędzi jest unikatowy na rynku edukacyjnym program Executive Management Academy for Woman realizowany w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Program zaprojektowany został przez doświadczone kobiety biznesu i nauki we współpracy z life & business coachami i odpowiada na potrzeby kobiet, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej i sięgnięciu po sukces w biznesie. Naszym celem jest edukacja pozwalająca poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa, jak również wsparcie kobiet w pokonaniu barier na drodze do zawodowego sukcesu, bez konieczności rezygnacji z życia osobistego.

Czym wyróżnia się spośród innych programów?

Akademia została przygotowana zgodnie z najnowszą wiedzą z obszarów zarządzania, przywództwa w ramach programu studiów znajdują się również moduły oparte o najnowszą wiedzę o mózgu człowieka i neuronaukę, w tym bazujący na innowacyjnej szwajcarskiej metodyce STRUCTOGRAM®, czyniąc go niepowtarzalnym na rynku. A rynek potrzebuje nowego modelu kompetencji przywódczych zbudowanych na potrzebach i talentach kobiet. Bo bycie liderką jest wyborem wewnętrznym, by czuć się spełnioną zarówno jako kobieta, jak i businesswoman.

Jak Pani uważa, czy na przestrzeni najbliższych lat sytuacji kobiet na rynku pracy poprawi się czy wręcz odwrotnie?

Jestem optymistką, ale jeszcze wielu pracodawców powinno odrobić pracę domową w zakresie postrzegania ról społecznych. Na szczecie na rynku pracy pojawia się coraz więcej firm, które dostrzegają ten problem i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kobiet, dostosowując stanowiska do potrzeb i nie uzależniając wynagrodzenia od płci. Pracodawcy powinni również wziąć pod rozwagę rozwiązania, które pomogą Polką lepiej funkcjonować oraz pracować po wybuchu pandemii. Mają niepowtarzalną szansę na zbudowanie i wdrożenie w swoich firmach modeli pracy opartych na elastyczności czasu pracy, wyrównaniu szans zapobiegając zawodowemu wykluczeniu oraz dołożyć wszelkich starań, aby wesprzeć kobiety w adaptacji do pełnej wyznawań rzeczywistości.

W takim razie o czym muszą wiedzieć pracodawcy?

W swoich działaniach pracodawcy powinni w przyszłości kierować się indywidualnym podejściem. Ponieważ oczekiwania i potrzeby kobiet różnią się w zależności od sytuacji osobistej i zawodowej. Kobiety na stanowiskach specjalistek będą np. stawiać na rozwój, ale potrzebują elastycznego czasu pracy, by móc podnosić swoje kwalifikacje w drodze kształcenia. Menedżerki średniego szczebla – programów wspierających pracujących rodziców i większej swobody w planowaniu dnia pracy. Natomiast kobiety zajmujące najwyższe stanowiska potrzebują mentoringu, programów skierowanych do liderek czy rozwoju sieci networkingowych. Dlatego też rośnie liczna inicjatyw kobiecych w Polsce , gdyż kobiety potrzebują wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym oraz dostępu do wiedzy i możliwości budowania relacji. Ma to kluczowe znaczenie dla społecznej i zawodowej przyszłości kobiet. Bowiem „siłą kobiet”, to jeden z najważniejszych elementów konkurencyjności na rynku polskich przedsiębiorców.

Kobieta na rynku pracy. “Wielu pracodawców powinno odrobić pracę domową w zakresie postrzegania ról społecznych”
Nowy kampus Uczelni Techniczno-Handlowej, ul. Jutrzenki 135

 

Tokio Raport - rozmowa z Karoliną Pęk

Wideo

Materiał oryginalny: Kobieta na rynku pracy. “Wielu pracodawców powinno odrobić pracę domową w zakresie postrzegania ról społecznych” - Polska Times

Dodaj ogłoszenie