Głogowianka Alicja Jabłońska, uczestniczyła w 13. edycji konferencji EuroPython, która odbyła się w Berlinie. Była też jedną z 36 kobiet z całego świata, które otrzymały zaproszenie do udziału Django girls – warsztatach programowania w języku Python.

Jego ideą było wprowadzenie większej liczby kobiet do środowiska programistów i umożliwienie im korzystania z najnowszych narzędzi programowania.

Alicja jest studentką pierwszego roku automatyki i robotyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. - Złożyłam aplikację do udziału kilka miesięcy temu i właściwie nie miałam zbyt wielkich nadziei, że się dostanę - powiedziała nam studentka. - Zakwalifikowanie mnie do udziału w tych warsztatach było ogromnym wyróżnieniem. O udział zabiegało aż 400 kobiet z całego świata, i to wiele z nich z dużym doświadczeniem.

EuroPython, to druga po PyCon US, największa konferencja na świecie poświęcona językowi programowania Python. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń z użytkownikami języka na całym świecie oraz doskonalenie swoich umiejętności w posługiwaniu się nim. Dla osób niezorientowanych warto dodać, że między innymi popularne platformy, jak Facebook, You Tube czy Pinterest, są częściowo napisane właśnie w Pythonie.

Udział w konferencji wiązał się z kosztami. Bilet uprawniający naszą studentkę do uczestniczenia w całym kilkudniowym przedsięwzięciu, na który składały się liczne wykłady i warsztaty, zapewniła Django Software Foundation. Koszty podróży i pobytu w Berlinie pomogła sfinansować PWSZ w Głogowie przy wykorzystaniu środków z programu Erasmu +.
Teraz Alicja chce podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w Berlinie z koleżankami z uczelni. - Zorganizuję warsztaty, na których będziemy pogłębiali wiedzę z zakresu języka Python - zapewnia.