Kodeks pracy 2019. Zmiany m.in. w urlopach i wypłatach już od września! To muszą wiedzieć zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

maw

Wideo

Kodeksie pracy 2019 znowu się zmienia. Prezydencki projekt ustawy, który miał na celu wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy został uchwalony i podpisany. Od dni jego ogłoszenia minie niebawem trzy miesiące. Co to oznacza? Zmiany w Kodeksie pracy 2019 zaczną obowiązywać już teraz, od września br. Przypomnijmy, nowelizacja dotyczy m.in. urlopów macierzyńskich lub rodzicielskich, ochrony przedemerytalnej pracownia czy świadectw pracy. Co jeszcze zostało zmienione w Kodeksie pracy 2019? O czym muszą wiedzieć pracodawcy i pracownicy? Poznaj nowe zasady obowiązujące w prawie pracy 2019.

Zmiany w Kodeksie pracy 2019 od września

Kodeks pracy co jakiś czas ulega zmianie. Wprowadzone są poprawki, które według rządu, mają poprawić sytuację pracowników oraz pracodawców. Od 2019 roku w Kodeksie pracy wprowadzono już kilka dość istotnych zmian. Dotyczą one m.in. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), zasady wypłaty wynagrodzeń pracowników czy też nowej rewolucji emerytalnej. Od września obowiązywać będą kolejne zmiany w ustawach.

- Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne zmiany w prawie pracy czekające nas w najbliższej przyszłości - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Trwa głosowanie...

Czy w Kodeksie pracy są potrzebne zmiany?

Kodeks pracy 2019: dodatek dla wieloletnich pracowników

– Wyłączenie od 1 stycznia 2020 r. dodatku stażowego z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę było bardzo oczekiwanym społecznie rozwiązaniem. W dotychczasowej formie taki dodatek często nie spełniał swojej funkcji, a pracownik z kilkunastoletnim stażem dostawał niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent lub osoba z niewielkim doświadczeniem, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat – wskazuje minister Bożena Borys-Szopa. – To bardzo krzywdząca sytuacja – dodaje.

Dzięki zmianie przepisów wieloletni pracownicy w końcu będą docenieni. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim pracowników sektora publicznego oraz pracodawców tego sektora, którzy zgodnie z przepisami mają obowiązek wypłacania takiego dodatku.

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy nie będzie wliczał się do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy przysługuje za osiągnięcie ustalonego okresu zatrudnienia bez względu na to, jak nazywa go pracodawca. Przeważnie otrzymują go pracownicy jednostek budżetowych, np. nauczyciele, pracownicy sądów i prokuratur. Ponieważ dotychczas dodatek za staż pracy był wliczany do wynagrodzenia za pracę, osoby o najniższych zarobkach i wieloletnim stażem pracy mogły zarabiać na rękę tyle samo, co pracownicy bez doświadczenia. Nowe przepisy to zmienią.

Zmiany mogą wpłynąć na koszty związane z realizacją zamówień publicznych. Ze względu na to 1 września zacznie obowiązywać okres przejściowy. - Z uwagi na fakt, że zmiana może mieć wpływ na koszty wynikające z realizacji umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem 1 września 2019 r. (oraz realizowanych w innym trybie), ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy - wyjaśnia resort pracy.

Kodeks pracy 2019: większe wypłaty dla młodocianych praconików

Zmiany w Kodeksie pracy 2019, które obowiązują już od 1 września dotyczą wynagrodzenia dla młodocianych pracowników (między 15 a 18 rokiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Ich wypłaty mają być większe. – To kolejny krok w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego – przyznała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Ile wyniesie podwyżka dla młodocianych pracowników?
Podwyżka wynosić będzie 1 punkt procentowy. Jak tłumaczy ministerstwo, wynagrodzenie będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki.

Przykładowo dla drugiego kwartału w pierwszym roku nauki oznacza to wzrost z 198,04 zł do 247,55 zł, w drugim – z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim – wzrost z 297,06 zł do 346,56 zł.

- Uwaga, pracodawca będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki z Funduszu Pracy. Wystarczy, że złoży stosowny wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy - informuje MRPiPS.

Pamiętajcie też, że od 1 września wprowadzona została zmiana, która doprecyzowuje iż pracownikowi, który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego.

kodeks pracy 2019, zmiany w kodeksie pracy, kodeks pracy
Od września 2019 roku wejdzie kilka ważnych zmian w Kodeksie pracy . unsplash.com/zdjęcie symboliczne

ILE BĘDĄ ZARABIAĆ PRACOWNICY MŁODOCIANI
Po zmianach wynagrodzenie pracownika młodocianego w trakcie nauki zawodu wyniesie:

  1. nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki (4% do 31 sierpnia 2019)
  2. nie mniej niż 6% w drugim roku nauki (5% do 31 sierpnia 2019)
  3. nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki (6% do 31 sierpnia 2019)
CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Kodeks pracy 2019: koniec z dyskryminacją w pracy!

To dość znaczące zmiany w Kodeksie pracy 2019 dla wielu pracowników. Ministerstwo podkreśla, że koniec z dyskryminacją w pracy. Co to oznacza? Zmiany te wejdą w życie już 7 września br. Dotyczą one tematyki dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

To m.in. wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację – w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dodatkowo także pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Zmiany w zakresie szczególnych uprawnień związanych z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego polegają z kolei na rozszerzeniu tych uprawnień na pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny.

Kodeks pracy 2019: zmiany w urlopach

To kolejne zmiany w Kodeksie pracy 2019, które zaczną obowiązywać od 7 września.
Dokładnie zmianie ulegają uprawnienia związane z urlopami:

  • macierzyńskim
  • rodzicielskim
  • ojcowskim oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego (tzw. urlopu tacierzyńskim)

Uprawnienia do urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego zostały rozszerzone o pracowników innych niż matka i ojciec, którzy są członkami najbliższej rodziny. Na wniosek pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlop rodzicielski, ojcowski i na prawach urlopu macierzyńskiego będzie mógł wziąć ktoś z rodziny inny niż matka i Urlop będzie przysługiwał także babci, dziadkowi, siostrze czy bratu.

Jeżeli członek najbliższej rodziny weźmie taki urlop, będzie miał zagwarantowane prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

Przypomnijmy. Do tej pory było tak, że inny członek najbliższej rodziny mógł pójść na jeden z wymienionych urlopów tylko wówczas, gdy matka miała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, przebywała w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej opiekę nad dzieckiem 24 godziny na dobę, a także jeżeli matka zmarła lub porzuciła dziecko.

Kodeks pracy 2019. Świadectwa pracy i kary dla pracodawców

Pracodawca spóźnia się z wydaniem świadectwa pracy? Według zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy 2019 poniesie karę. Od 1 tys. do nawet 30 tys. zł może zapłacić pracodawca, który nie wyda pracownikowi w terminie świadectwa pracy. Dzisiaj taka kara grzywny grozi za niewydanie świadectwa pracy. Wydłużone zostaną natomiast terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną także nowe przepisy dotyczące sytuacji, w których pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik będzie miał prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe − pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Co to oznacza w praktyce? To sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo.

Zobacz też: Kolejki po podwyżki i premie. Takie oczekiwania ma co trzeci pracownik

Kodeks pracy 2019: zwolnienia w trakcie urlopu

Kolejna zmiany w Kodeksie pracy 2019, która zacznie obowiązywać od 7 września, dotyczy zwolnień najbliższych członków rodzinyw trakcie urlopu. W sytuacji, gdyby w trakcie urlopu macierzyńskiego, tacierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego pracodawca zwolni najbliższego członka rodziny (wypowie mu umowę o pracę z nieuzasadnionej lub niezgodnej z prawem przyczyny lub rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia), osoba na urlopie będzie mogła dochodzić swoich praw. Zwolniony pracownik będzie mógł wystąpić o przywrócenie do pracy lub uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.

Jeżeli pracodawca wypowie bliskiemu członkowi rodziny przebywającemu na urlopie umowę z naruszeniem przepisów prawa pracy, a pracownik złoży wniosek o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie rodzicielskim, pracodawca będzie musiał zaakceptować urlop. W czasie urlopu wypoczynkowego nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, chyba że uzyska na to zgodę zakładowej organizacji związkowej.

źródło: MRPiPS

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie