Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Żary, Legionistów 3

Komenda Powiatowa Policji w Żarach nadzoruje pracę podlegających jej jednostek policji w powiecie. Jednostka z kolei podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Komenda powiatowa jest autonomiczna w kwestii m.in.:

przekształcania komórek w komendzie miejskiej

likwidacji podległego komisariatu

tworzenia komórek w podległym komisariacie

Do zadań Komendy Powiatowej Policji w Żarach należą np.:

tworzenie we współpracy z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących ujawniania zachowań patologicznych,

identyfikacja osób

badania krymalistyczne dowodów

zapewnienie właściwych warunków w izbach zatrzymań

Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.