1/25
Sprawdź, jakie domy wystawione są na licytacjach...
fot. archiwum GL

Sprawdź, jakie domy wystawione są na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Poszczególne oferty znajdują się na kolejnych zdjęciach w galerii.

2/25
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie...
fot. licytacje.komornik.pl

Dom w Mościcach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 07.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 4,Mościce, 66-460 Witnica, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00088539/1.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr 56/1 o powierzchni 0,1448 ha (1448 mkw), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym w zabudowie wolnostojącej z nieużytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej budynku 135,60 mkw oraz czterema budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy wynoszącej odpowiednio: 39 mkw, 51 mkw, 80 mkw i 112 mkw

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14.09.2022 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 225 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 540,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 76 1090 1900 0000 0001 1272 8831 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

3/25
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Międzyrzeczu...
fot. licytacje.komornik.pl

Dom w Murzynowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik, położonej przy ul. Leśna 7, 66-443 Murzynowo , dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00032206/7.

Suma oszacowania wynosi 618 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 463 680,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 824,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Sulęcinie 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

4/25
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie...
fot. archiwum GL

Dom w Kłodawie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52 , 66-400 Gorzów Wlkp, pokój 104, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest dłużnik, położonego przy ul. Zdrojowa , 66-415 Kłodawa, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. (adres: ul. ul. Chopina 52/10, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00032864/1.

Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 52 , Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Kontynuuj przeglądanie galerii
Dalej

Polecamy

Arena Gorzów działa dopiero trzeci miesiąc. Ekran LED-owy… już się psuje

Arena Gorzów działa dopiero trzeci miesiąc. Ekran LED-owy… już się psuje

Klocki LEGO z filmu Diuna już dostępne – świetny zestaw

Klocki LEGO z filmu Diuna już dostępne – świetny zestaw

9 nieznanych wysp Grecji, które was zachwycą. Nie ma tam tłumów i drożyzny!

9 nieznanych wysp Grecji, które was zachwycą. Nie ma tam tłumów i drożyzny!

Zobacz również

Lubuscy policjanci powitali nowego szefa

Lubuscy policjanci powitali nowego szefa

9 nieznanych wysp Grecji, które was zachwycą. Nie ma tam tłumów i drożyzny!

9 nieznanych wysp Grecji, które was zachwycą. Nie ma tam tłumów i drożyzny!