Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” od lat wspiera Lubuszan w rozwinięciu skrzydeł

Artykuł sponsorowany Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
Na łamach „Gazety Lubuskiej” prezentowany jest cykl artykułów o funkcjonujących w naszym regionie Lokalnych Grupach Działania (LGD). Pierwszą opisywaną jest LGD „Między Odrą a Bobrem” z Zaboru.

Odra i Bóbr – dwie główne rzeki południowej części naszego regionu, nadające niepowtarzalny klimat i piękno lokalnym wsiom i małym miasteczkom. To w ich sąsiedztwie zlokalizowane są malownicze miejsca tętniące życiem, nadające ciekawy, turystyczny sznyt całemu województwu. Nazywanie naszego regionu zielonym jest w pełni trafne, bo płynące tu rzeki sprawiają, że lubuska przyroda rozkwita w pełni. Odra i Bóbr poza wartościami przyrodniczymi i walorami estetycznymi, wyznaczają również tereny objęte aktywnością Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”, pod której skrzydłami znajduje się osiem gmin: Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz Zabór.

Czym są LGD? To rodzaj partnerstwa terytorialnego zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców, w przypadku stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem” są to przedstawiciele samorządów gmin, firm i organizacji działających na obszarze wyznaczonym przez dwie wspomniane rzeki. Cele jakie stawiają sobie Lokalne Grupy Działania oscylują wokół aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, realizacji lokalnych strategii rozwoju, promocji środowiska naturalnego, krajobrazów i zasobów historyczno-kulturalnych, rozwoju turystyki oraz sportu. Istotnym obszarem aktywności są także działania skierowane na rzecz rozwoju regionu poprzez wsparcie lokalnych środowisk i inicjatyw oddolnych. I takie też cele wyznaczyła sobie LGD „Między Odrą a Bobrem”, która już od 2008r. z powodzeniem dysponuje środkami finansowymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i przeznacza je ubiegającym się o nie beneficjentom.

Najlepszy obraz tego jak wspaniałe inicjatywy udało się zrealizować przez LGD „Między Odrą a Bobrem” przede wszystkim dzięki funduszom z PROW, dadzą wypowiedzi beneficjentów, którzy otrzymali dotacje finansowe.

Oni skorzystali ze wsparcia LGD w ramach PROW

Jedną z takich osób jest Katarzyna Żelazna, współwłaścicielka rodzinnej Winnicy Żelazny, zlokalizowanej w Zaborze (15 km od Zielonej Góry). Jak podkreśla pani Katarzyna, wielkie podziękowania należą się osobom tworzącym wspomniane stowarzyszenie, osobom, które ujęły ją swoją serdecznością, kompetencją i wsparciem merytorycznym:

– Te osoby potrafiły wszystkim sprawnie pokierować i pomóc w wypełnianiu wniosku, dzięki czemu nie potrzebowałam firmy zewnętrznej do jego napisania. Poświęciliśmy na to wspólnie z tatą sporo czasu, ale wszelkie niejasności zostały wytłumaczone przez pracownika LGD, a wszystko odbywało się zawsze w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Kwalifikacje osób pracujących w LGD „Między Odrą a Bobrem”, oraz ich postawa – wszystko to jest na najwyższym poziomie!

Pani Katarzyna brała udział w naborze wniosków w 2018. Kwota otrzymanego przez nią dofinansowania to 70 000,00 zł.

– Co zrobiliśmy za otrzymane wsparcie finansowe? Przede wszystkim otworzyłam działalność gospodarczą i bogato wyposażyłam kuchnię cateringową w winiarni. Dzięki nowemu zapleczu kuchennemu będziemy mogli gościć u siebie np. grupy turystyczne czy firmy chcące zorganizować w naszej winnicy wszelkiego typu bankiety pracownicze czy imprezy okolicznościowe. Nowo wyposażona kuchnia pozwoli nam obsługiwać gości na bardzo wysokim poziomie, jak również umożliwi szeroką współpracę z producentami regionalnymi, których produkty podajemy do naszych wyśmienitych win. A jak działa kuchnia na winnicy? Odwiedzają nas wspomniane grupy turystyczne, firmy organizujące

bankiety, czy goście indywidualni chcący zorganizować przyjęcie okolicznościowe, np. rocznicę, imieniny czy komunię. Do naszej winnicy zostaje zamówiony catering z danej restauracji, a wszystkie dowiezione potrawy są podawane na najwyższym poziomie, w odpowiedniej formie i temperaturze. Świeżą kawę z regionalnej palarni parzymy na miejscu. Umożliwia to zakupiony sprzęt – kuchenka, chłodnie, mroźnie czy ekspres – na który otrzymałam dotacje dzięki LGD z Zaboru. Mając nowe zaplecze kuchenne jestem pewna, że odwiedzający nas goście będą mieli zawsze gorące, świeże, dopieszczone na miejscu dania – mówi pani Katarzyna Żelazna.

Katarzyna Czetowicz – kolejny beneficjent LGD „Między Odrą a Bobrem” – otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w naborze wniosków dot. wsparcia finansowego na podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota otrzymanego przez nią dofinansowania to 100 000,00 zł.

– Kilka lat temu zaczęłam trenować pole dance. Sport ten wymaga specjalnej, dopasowanej odzieży. Ponieważ umiałam szyć, zaczęłam eksperymentować z projektami odzieży sportowej. Z czasem narodził się pomysł własnej marki odzieży do pole dance. Napisałam projekt i udało się! Od połowy 2018 roku prowadzę działalność gospodarczą w Letnicy pod Zieloną Górą, gdzie tworzę swoje kolekcje sportowych ubrań dla kobiet trenujących pole dance i nie tylko. Moja marka Control - Workout Wear jest znana i doceniana nie tylko na rynku lokalnym, ale w całym kraju oraz za granicą, m.in. na Słowacji, w Niemczech, we Francji. Dzięki dotacji LGD udało mi się spełnić marzenie, zamienić pasję w pracę – mówi Katarzyna Czetowicz.

Kolejnym beneficjentem LGD „Między Odrą a Bobrem” jest gmina Trzebiechów, która otrzymała dofinansowanie trzykrotnie na realizację swoich działań (w roku 2017 gmina złożyła 1 wniosek, w roku 2018 - 2 wnioski). Co udało się zrealizować za uzyskaną dotację?

– Łączna kwota dofinansowania jaką udało nam się zdobyć to 376 tysięcy. Te pieniądze spożytkowaliśmy m.in. na budowę ścieżki rowerowej do Swarzynic, ścieżki, którą – naturalnie – robimy etapowo, ale bardzo bym chciała, aby w przyszłości przebiegała ona przez całe województwo i w tym konkretnym kierunku zdążamy – mówi wójt gminy Trzebiechów, Izabella Staszak, po czym wylicza:

– Budowa placu rekreacyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną we wspomnianej miejscowości Swarzynice, budowa altany oraz grilla w Radowicach, remont świetlicy w Głuchowie, zakup ławek i namiotów, które tak bardzo są nam potrzebne podczas organizowania wszelkiego typu imprez plenerowych jak popularne „Święto indyka” – to wszystko udało nam się zrealizować dzięki dotacjom uzyskanym przy wsparciu LGD „Między Odrą a Bobrem”.

Uzyskane fundusze to jedno, ale liczy się również merytoryczne wsparcie i serdeczna atmosfera, których – jak zaznacza wójt gminy Trzebiechów – wśród pracowników LGD „Między Odrą a Bobrem” nigdy nie brakuje.

Napędzają rozwój lokalny

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” to organizacja realizująca dziesiątki projektów ukierunkowanych na rozwój lokalnych społeczności. Wśród nich od lat najważniejsze działanie to pełnienie funkcji lubuskiego operatora Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Setki młodych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych, dzięki wsparciu z LGD mogło zrealizować często swój pierwszy projekt. Dziś LGD „Między Odrą a Bobrem” to uznana w całym regionie marka organizacji wspierającej sektor ekonomii społecznej.

Nie sposób też opisać szczegółowo wszystkich pomyślnie zrealizowanych tylko w ostatnich latach projektów (te znajdziecie na stronie www.miedzyodraabobrem.pl). Wśród nich były projekty o tematyce historycznej, promujące ekologię oraz zdrowy tryb życia, naturalne budownictwo na terenach wiejskich, jak i pszczelarstwo i turystykę.

Wspierają walkę z koronowirusem i dbają o seniorów

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” nie zwalnia tempa. Aktualnie realizuje trzy projekty: „Startuj z FIO - lubuskie lokalnie” (źródło finansowania Narodowy Instytut Wolności), „Uczymy się SENIORA” (źródło finansowania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz „Lokalna Grupa Pomagania” (źródło finansowania Województwo Lubuskie).

Pierwszy projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych, a także patronów, czyli doświadczonych organizacji z terenu województwa lubuskiego. Środki finansowe (łączna ich kwota wynosi aż 280.000,00 zł) przekazano m.in. na realizację oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, na własny rozwój, czy też aktywizację lokalnego środowiska. Niemal wszystkie wybrane do dofinansowania projekty ukierunkowane są na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Drugi z projektów „Uczymy się SENIORA” obejmuje wsparciem 110 osób, które ukończyły 60 rok życia i pełnią lub chcą pełnić rolę nieformalnych opiekunów osób starszych. W ramach tego projektu odbywają się bezpłatne warsztaty, na których poruszana jest tematyka dotycząca zdrowej diety seniora, jego bezpieczeństwa, aktywności oraz szeroko pojętej opieki zdrowotnej.

Trzeci z projektów – „Lokalna Grupa Pomagania” – skierowana jest do Lubuszan chcących nieść pomoc osobom starszym i samotnym, którzy w dobie pandemii koronawirusa muszą szczególnie dbać o swoje zdrowie. Wsparcie grupy ochotników polega na wykonaniu prostych działań jak wyprowadzenie psa, zrobienie zakupów czy wykupienie leków osobie starszej czy samotnej.

Zarząd LGD, mimo wakacji aktualnie pracuje nad dwoma kolejnymi projektami mającymi m.in. wesprzeć finansowo osoby zamierzające otworzyć własne firmy oraz projekt mający na celu propagować wśród Lubuszan naukę ginących zawodów.

Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” od lat wspiera Lubuszan w rozwinięciu skrzydeł
Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” od lat wspiera Lubuszan w rozwinięciu skrzydeł
Dodaj ogłoszenie