Lubuskie kończy prezydencję

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Zawiązany został w 1998 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.
Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Zawiązany został w 1998 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.
Za nami trzeci - ostatni Konwent Marszałków w Lubuskiem. Laskę marszałkowską przejęło województwo podlaskie. Czas na podsumowanie lubuskiej – półrocznej prezydencji.

Województwo Lubuskie przewodniczyło polskim regionom od lipca. W tym czasie odbyły się 3 Konwenty Marszałków. Dwa udało się zorganizować w regionie: w Lubniewicach i Zielonej Górze (a przy okazji debat, pokazać gościom przyrodnicze i turystyczne walory naszego województwa). Ostatnie, trzecie spotkanie, ze względu na pandemię koronawirusa, odbyło się w trybie zdalnym.

Pandemia zdeterminowała tematy poruszane podczas obrad. – Rozmawialiśmy o ochronie zdrowia, o tym, jak skutecznie zabezpieczyć mieszkańców przed pandemią. Było wiele debat i dyskusji z udziałem ekspertów. Dzięki ich obecności mogliśmy mieć natychmiast odpowiedzi na pytania. Były to merytoryczne dyskusje, wymiana doświadczeń, bo właśnie po to są konwenty, żeby rozmawiać na różnych płaszczyznach. Starałam się wprowadzić też zwyczaj, by oprócz strony samorządowej i rządowej zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji, czyli obywateli – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która ostatnie pół roku przewodniczyła Konwentowi.

Lubuska prezydencja przypadła także na czas kształtowania się budżetu Unii Europejskiej. W związku z tym, tych tematów także nie mogło zabraknąć. – Zawsze z nami była Minister Funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak i jej należą się szczególne podziękowania. Rozmawialiśmy o Krajowym Programie Odbudowy, o nowej perspektywie i mówiliśmy, że nam w regionach te pieniądze są bardzo potrzebne. Nie chcemy czekać i trzymamy kciuki, żeby te negocjacje jak najszybciej się zakończyły – podkreślała E. Polak.

Podczas lubuskiej prezydencji rozmawiano też o problemach w edukacji, które przyniosła pandemia, o przemocy w rodzinie i zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Nie pominięto tak ważnych i aktualnych tematów, a jednocześnie zgodnych z ukierunkowaniem polityki spójności w nowej perspektywie, jak ochrona środowiska i zielony ład.

Podczas trzech konwentów przyjęto w sumie 40 stanowisk (przyjęto je przez aklamację). – Chcę podziękować wszystkim marszałkom za ogromną aktywność i za to, że pomimo różnic politycznych udaje nam się wypracowywać wspólne zdania. Uważam to za wielki sukces Polski obywatelskiej i samorządowej – podsumowała lubuską prezydencję marszałek Polak.

Kończy się lubuska prezydencja, ale nie kończy się dialog między regionami. Przewodnictwo w Konwencie Marszałków przejmuje teraz województwo podlaskie. Podczas przekazania laski marszałkowskiej, marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki nakreślił koncepcję pracy Konwentu na najbliższe miesiące. Marszałek wymienił m.in. kwestie nowej perspektywy finansowej UE, Krajowego Planu Odbudowy czy zminimalizowania gospodarczych skutków pandemii. Podlasie planuje także podjąć tematy związane z rolnictwem oraz wsparciem seniorów.– Województwa różnią się, ale mamy wspólne problemy. Polska jest jedna, a nasze działania podejmujemy mając na uwadze dobro całego kraju – mówił.

W trakcie Konwentów odbywały się wydarzenia towarzyszące: tuż przed Konwentem Marszałków w Lubniewicach obradował Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. W ramach II Konwentu odbyło się Lubuskie Forum Edukacyjne, a ostatniego, trzeciego - Lubuskie Forum Samorządowe.

Dodaj ogłoszenie