Lubuskie rozpoczyna prezydencję

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Lubniewice - to tam odbędą się obrady pierwszego Konwentu Marszałków w województwie lubuskim
Lubniewice - to tam odbędą się obrady pierwszego Konwentu Marszałków w województwie lubuskim
1 lipca Lubuskie objęło prezydencję w Konwencie Marszałków i do końca roku stać będzie na czele polskich regionów. - Ostatni Konwent odbył się u nas 8 lat temu, a goście do dziś wspominają nasz region bardzo dobrze. W tym roku zapraszamy do Lubniewic, Zielonej Góry i Mierzęcina – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuskie pokaże się więc od najlepszej strony: jezior, lasów i winnic

Lubuskie pokaże swoją różnorodność

I Konwent odbędzie się w Lubniewicach w terminie 30 lipca – 1 sierpnia br. – To doskonała okazja do promocji regionu, tym bardziej, że Polacy nie planują w tym roku wyjazdów za granicę. Chcemy promować region, który jest „wart zachodu”. Chcemy wykorzystać czas wakacji i pokazać nasze produkty turystyczne, wspaniały klimat, jeziora, przyrodę, dziedzictwo kulturowe - mówi marszałek Polak. Na obrady drugiego konwentu włodarzy polskich regionów zaprosimy do Zielonej Góry. Konwent odbędzie się w terminie 23-25 września br. – Pragniemy pokazać naszym gościom prawdziwe winobranie, zatem zaprosimy ich na naszą lubuską samorządową winnicę – mówi marszałek. Ostatni, III Konwent odbędzie się na północy województwa w Mierzęcinie w terminie 25-27 listopada br.

Lubniewice - stanowiska, tematy, goście

Podczas konwentów marszałkowie rozmawiają o sprawach najważniejszych dla polskich regionów. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Nie inaczej będzie także w Lubuskiem. - To trudny i wyjątkowy czas mierzenia się z pandemią koronawirusa. Dlatego tematami wiodącymi podczas pierwszego Konwentu będą ochrona zdrowia, przygotowanie do nowej perspektywy finansowej 2021-2027, prace nad programami operacyjnymi oraz walka ze skutkami pandemii – tłumaczy marszałek. Swój udział w obradach w Lubniewicach potwierdzili pierwsi goście: Marek Prawda - dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który powie o budżecie Unii, sytuacji Europy w czasie pandemii, Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, a także Jan Truszczyński - przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP i Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji "My Obywatele Unii Europejskiej im. W. B. Jastrzębowskiego".

Edukacja seksualna to kolejny temat. - Lubniewice kojarzą się nam z miłością. Będziemy rozmawiać o relacjach w związkach w dobie pandemii. Zaprosiliśmy autorytet w tej dziedzinie prof. Zbigniewa Izdebskiego – podkreśla marszałek Polak.

W panelu „Wsparcie samorządów w walce z pandemią COVID-19, leczenie pacjentów z COVID-19 w polskich szpitalach” weźmie udział Jacek Smykał – Kierownik Klinicznego oddziału chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. A ekspertem w zakresie kondycji szpitali będzie Marek Wójcik – ekspert Związku Miast Polskich.

Zaproszono także Małgorzatę Jarosińską-Jedynak- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Konwent Marszałków Województw RP

Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.


Dodaj ogłoszenie