MATURA 2019. Harmonogram egzaminu maturalnego w 2019 r....

  MATURA 2019. Harmonogram egzaminu maturalnego w 2019 r. [TERMINY, PRZEDMIOTY, GODZINY, CZAS TRWANIA]

  oprac. (vp)

  Gazeta Lubuska

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  MATURA 2019. Harmonogram egzaminu maturalnego w 2019 r. [TERMINY, PRZEDMIOTY, GODZINY, CZAS TRWANIA]

  ©iStock

  W 2019 roku egzaminy maturalne rozpoczną się w poniedziałek 6 maja. Dla maturzystów przygotowaliśmy dokładny harmonogram egzaminów. Zobaczcie, kiedy dokładnie będziecie zdawać swoje egzaminy i ile będziecie mieli na to czasu.
  MATURA 2019. Harmonogram egzaminu maturalnego w 2019 r. [TERMINY, PRZEDMIOTY, GODZINY, CZAS TRWANIA]

  ©iStock

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM (dla absolwentów wszystkich typów szkół)


  Część ustna egzaminu maturalnego 2019
  • Od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski.
  • Od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) - języki obce nowożytne.


  Egzaminy są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

  Część pisemna egzaminu maturalnego 2019
  6 maja 2019 (poniedziałek)
  • godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy)
  • godz. 14:00 język polski (poziom rozszerzony)


  7 maja 2019 (wtorek)
  • godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy);
  • godz. 14:00 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)


  8 maja 2019 (środa)
  • godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy);
  • godz. 14:00 język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny)


  9 maja 2019 (czwartek)
  • godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony);
  • godz. 14:00 filozofia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)


  10 maja 2019 (piątek)
  • godz. 9:00 biologia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godz. 14:00 wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

  iStock

  13 maja 2019 (poniedziałek)
  • godz. 9:00 chemia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godz. 14:00 informatyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);


  14 maja 2019 (wtorek)
  • godz. 9:00 język niemiecki (poziom podstawowy);
  • godz. 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  15 maja 2019 (środa)
  • godz. 9:00 geografia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godz. 14:00 historia sztuki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);


  16 maja 2019 (czwartek)
  • godz. 9:00 język rosyjski (poziom podstawowy);
  • godz. 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  17 maja 2019 (piątek)
  • godz. 9:00 język francuski (poziom podstawowy);
  • godz. 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  20 maja 2019 (poniedziałek)
  • godz. 9:00 fizyka i astronomia (poziom podstawowy); fizyka i astronomia/fizyka (poziom rozszerzony);
  • godz. 14:00 historia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);


  21 maja 2019 (wtorek)
  • godz. 9:00 język hiszpański (poziom podstawowy);
  • godz. 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  22 maja 2019 (środa)
  • godz. 9:00 język włoski (poziom podstawowy), język łemkowski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godz. 14:00 język włoski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  23 maja 2019 (czwartek)
  • godz. 9:00 języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), język kaszubski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godz. 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), wiedza o tańcu (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godz. 9:00 matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)**
  • godz. 10:35 historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom r rozszerzony)**
  • godz. 12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**
  • godz. 13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**
  • godz. 15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**
  • godz. 16:55 fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**


  ** - Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
  iStock

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie


  (Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2019 r.)

  Część ustna egzaminu maturalnego 2019
  • Od 3 do 8 czerwca - język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski.


  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

  Część pisemna egzaminu maturalnego 2019
  3 czerwca 2019 (poniedziałek)
  • godzina 9:00 – język polski (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 - język polski (poziom rozszerzony);


  4 czerwca 2019 (wtorek)
  • godzina 9:00 matematyka (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 matematyka (poziom rozszerzony);


  5 czerwca 2019 (środa)
  • godzina 9:00 język angielski (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 język angielski (poziom podstawowy i poziom dwujęzyczny);

  iStock

  6 czerwca 2019 (czwartek)
  • godzina 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godzina 14:00 filozofia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), historia sztuki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);


  7 czerwca 2019 (piątek)
  • godzina 9:00 biologia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godzina 14:00 informatyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);


  10 czerwca 2019 (poniedziałek)
  • godzina 9:00 chemia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godzina 14:00 geografia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);


  11 czerwca 2019 (wtorek)
  • godzina 9:00 język niemiecki (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  12 czerwca 2019 (środa)
  • godzina 9:00 język francuski (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  13 czerwca 2019 (czwartek)
  • godzina 9:00 język rosyjski (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  14 czerwca 2019 (piątek)
  • godzina 9:00 fizyka i astronomia/fizyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
  • godzina 14:00 historia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), wiedza o tańcu (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);


  17 czerwca 2019 (poniedziałek)
  • godzina 9:00 język hiszpański (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  18 czerwca 2019 (wtorek)
  • godzina 9:00 język włoski (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 język włoski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);


  19 czerwca 2019 (środa)
  • godzina 9:00 języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);
  • godzina 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), język kaszubski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), zadania w języku obcym ***


  *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 4 lipca 2019 r.
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 4 lipca 2019 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 4 lipca 2019 r.


  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej


  iStock
  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.


  Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2019 r.
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2019 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2019 r.

  iStock

  CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ


  (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2019 oraz absolwentów techników z lat 2016–2019.)

  Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
  • język polski - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • matematyka - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • języki obce nowożytne - poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 150 min., poziom dwujęzyczny 180 min.
  • biologia - poziom rozszerzony 180 min.
  • chemia - poziom rozszerzony 180 min.
  • filozofia - poziom rozszerzony 180 min.
  • fizyka - poziom rozszerzony 180 min.
  • geografia - poziom rozszerzony 180 min.
  • historia - poziom rozszerzony 180 min.
  • historia muzyki - poziom rozszerzony 180 min.
  • historia sztuki - poziom rozszerzony 180 min.
  • język kaszubski - poziom rozszerzony 180 min.
  • język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony 180 min.
  • język łemkowski - poziom rozszerzony 180 min.
  • wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony 180 min.
  • informatyka - poziom rozszerzony część I 60 min., część II 150 min. Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.
  • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (poziom rozszerzony), chemia (poziom rozszerzony), fizyka (poziom rozszerzony), geografia (poziom rozszerzony), historia (poziom rozszerzony), matematyka (poziom podstawowy) **** 80 min.


  *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
  **** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

  CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*


  (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2019 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)
  • język polski - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • matematyka - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • języki obce nowożytne - poziom podstawowy 120, poziom rozszerzony** część I 120 min., część II 70 min., poziom dwujęzyczny 180 min.
  • informatyka - poziom podstawowy** część I 75 min., część II 120 min., poziom rozszerzony** część I 90 min., część II 150 min.
  • filozofia - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • historia muzyki - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • historia sztuki - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • język łaciński i kultura antyczna - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • wiedza o społeczeństwie - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • wiedza o tańcu - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • język kaszubski - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
  • biologia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
  • chemia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
  • fizyka i astronomia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
  • geografia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
  • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80 min.


  * Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
  ** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
  *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

  Zobacz też: Czy wiedza wyniesiona ze szkoły pozostaje w naszych głowach?  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  GazetaLubuska.pl poleca:

  Pracuj u nas - Seco Warwick zaprasza!

  Pracuj u nas - Seco Warwick zaprasza!

  Rezolutne przedszkolaki o świętach Bożego Narodzenia

  Rezolutne przedszkolaki o świętach Bożego Narodzenia

  Najczęściej czytane