Miasto Gorzów projektuje przyszłość

Materiał informacyjny MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA
Udostępnij:
Gorzowskie Forum Gospodarcze jest platformą wymiany doświadczeń i pomysłów, przestrzenią do rozmów oraz nawiązywania kontaktów. 3 grudnia eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy spotkają się na kolejnej, trzeciej edycji wydarzenia, które w tym roku odbędzie się pod hasłem "Jutro zaczyna się dziś".

- Podczas Forum postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź na pytania: czy wszyscy musimy być online, jak odnaleźć się w chaosie, jak zarządzać pokoleniem ZET, a także spróbujemy przewidzieć trendy przyszłości - zapowiada wydarzenie Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.

Celem Forum jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami a prelegentami. Audytorium pozna także zagadnienia związane z trendami przyszłości. Zostaną podsumowane zmiany zachodzące na rynku w wyniku pandemii SARS COV-2 . Przedsiębiorcy dowiedzą się, na rozwoju których obszarów powinni się skupić, by sprostać konkurencji, a prelegenci wyznaczą nowe kierunki działań. Zostanie również podkreślona istota współdziałania na linii nauka-biznes-samorząd, a to wszystko, by wesprzeć rozój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Gorzowa i przyległych gmin – Kłodawy, Bogdańca, Deszczna i Santoka. Takie współdziałanie jest niezbędne, aby sprostać konkurencji oraz dostosować kompetencje do rynku w dobie gospodarki cyfrowej.

Żyjemy w czasach VUCA, co w kontekście zarządzania organizacjami oznacza zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność otoczenia biznesowego. Nowe czasy stawiają przed liderami nowe wymagania. Poza kluczowymi kompetencjami menadżerskimi, na wagę złota stają się umiejętność dostosowania się do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości oraz szybkość w docieraniu do informacji, ich selekcja i wykorzystanie w praktyce, a także umiejętność odpowiedniego analizowania zmiennych i przewidywania ich konsekwencji. To coś więcej, niż zarządzanie ryzkiem, to umiejętność ciągłego definiowania i wyprzedzania trendów. Od paradygmatu transakcyjnego – opartego na rozwiązaniach, które sprawdziły się w przeszłości, symbolizowanego między innymi poprzez kontrolę i analizę, następuje przejście do paradygmatu relacyjnego – na który składają się empatia, intuicja oraz kreatywność. Ponadto w czasach pandemii koronawirusa coraz bardziej zyskiwał na popularności model przywództwa rozproszonego. Oznacza on odejście od tradycyjnego zarządzania na rzecz samosterujących się zespołów, w których przywódcy wybierani są w drodze demokratycznych wyborów i zmieniają się w zależności od sytuacji.

Spotkanie będzie składało się z pięciu głównych sesji:

 • Odnaleźć się w chaosie,
 • Czy wszyscy musimy być on-line,
 • Pokolenie „zet” wyzwaniem naszych czasów,
 • Trendy przyszłości,
 • Zielona energia zaczyna się dziś.

- W ramach każdego panelu przewidziane są konfrontacje prelegentów. Będą oni się ze sobą spierać, ale oczywiście merytorycznie, na argumenty. Przykładowo usłyszymy, czy warto w tych czasach być on-line i poznamy uzasadnienia zwolenników i przeciwników. Takie konfrontacje zostaną przeprowadzone podczas forum gospodarczego po raz pierwszy, więc będzie miało ono nieco inną formę niż dotychczasowe - mówi Jacek Gumowski, dyrektor Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Prelegentami Forum będą między innymi:

 • Izabela Kielczyk - psychoterapeuta ludzi biznesu, właścicielka i wiceprezes zarządu Pracowni Psychorozwoju Kielczyk,
 • Dobromir Ciaś – właściciel i prezes grupy EDGE NPD,
 • Jagoda Ślusarz – Talent Specialist, HR Hints
 • Damian Różycki - Dyrektor ds. Rozwoju w Columbus Energy S.A., Prezes Zarządu spółki EFFI Research Sp. z.o.o.,
 • Maciej Kawecki – prorektor WSB w Warszawie, Prezes Zarządu Instytutu Lema,
 • Katarzyna Cheba – członek Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego,
 • Piotr Andrzej Guział – Prezes Zarządu Orlen DE,
 • Przemysław Kołodziejak – Prezes PGE Energia Ciepła.
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Pierwsza sesja nosi tytuł "Odnaleźć się w chaosie". Na początku 2020 roku świat opanował koronawirus SARS-COV2. Z dnia na dzień zamknięte zostały granice, zarówno lądowe, jak i powietrzne, restauracje, obiekty sportowe, kina czy teatry. Opustoszały ulice największych miast, media przekazywały coraz to nowsze informacje, wzrastał niepokój społeczny. Wszystko to napędziło lawinę ,,fake newsów” oraz potęgowało strach o zdrowie i życie. Rządy państw dotkniętych epidemią ogłosiły lockdown, nie tylko społeczny ale i gospodarczy. Gwałtownie zamknięto wiele branż, pozostawiając otwarte tylko kluczowe sektory gospodarki. Wiele osób straciło pracę, a przedsiębiorcy zostali zmuszeni do natychmiastowego wdrożenia rozwiązań, które pozwoliłyby im przetrwać. Dla niektórych było to zamknięcie produkcji, reorganizacja pracy fabryki lub zmiana charakteru działalności usługowej. Wiele firm mierzyło się ze zmianą organizacji pracy i przejściem z sytemu stacjonarnego na pracę zdalną. Rzeczywistość VUCA wymaga ciągłej nauki i zwinności. Sposób postrzegania swoich możliwości ma ogromne znaczenie w adaptowaniu się do zmian. Czy jest jedna droga, by odnaleźć się w chaosie? Na to pytanie postara się odpowiedzieć między innymi Izabela Kielczyk, pscyhoterapeuta ludzi biznesu, właścicielka i wiceprezes zarządu Pracownia Psychorozwoju Kielczyk.

Prelegenci podczas drugiej sesji plenarnej spróbują odpowiedzieć na pytanie: Czy wszyscy musimy być on-line? Trudno jest wyobrazić sobie współczesny świat bez komputera, internetu, zakupów przez internet czy zdalnych zajęć i spotkań. Ze względu na pandemię COVID-19 rewolucja cyfrowa przyśpieszyła jeszcze bardziej. Może wydawać się nawet, że do internetu przeniosło się całe życie społeczne i biznesowe. Jednak dane statystyczne pokazują, że w czerwcu 2020 roku jedynie 10 procent zatrudnionych osób pracowało zdalnie. Czy zatem wszyscy musimy być on-line? Istnieją przecież sektory, w których nie da się całkowicie wprowadzić pracy zdalnej, a przynajmniej nie w krótkim okresie. Różne perspektywy wirtualnego świata zaprezentują Dobromir Ciaś, właściciel i prezes zarządu EDGE NPD oraz Jagoda Ślusarz - telent specialist, HR Hints.

Trzecia sesja odniesie się do pracowników urodzonych po 1995 roku, należących do pokolenia Z, którzy będą stanowić coraz większy procent na rynku pracy. Pokolenie to wyróżnia się pewnymi specyficznymi cechami, które pracodawcy będą musieli zrozumieć i się do nich dostosować. „Zetki” na pierwszym miejscu stawiają swój rozwój i zainteresowania, zdecydowanie lepiej niż inne generacje pracowników zachowują tak zwany work-life balance. Cechuje ich także brak przywiązania do miejsca, znacznie łatwiej im pracować z zespołach rozproszonych lub zdalnie. Ponadto nie znają świata bez technologii i social mediów. Pracodawcy, chcąc zainteresować potencjalnych pracowników powinni zwrócić uwagę na nowe technologie, elastyczność form pracy, umożliwić sprawdzenie się na wielu płaszczyznach zawodowych, wspierać w rozwoju. Pokolenie Z z pewnością okaże się wyzwaniem dla HR-owców, ale zmiany w zarządzaniu są nieuniknione. Na ten temat będzie dyskutować Damian Różycki - dyrektor ds. rozwoju w Columbus Energy S.A., prezes zarządu spółki EFFI Research Sp. z o.o.

"Trendy przyszłości" to czwarta, specjalna sesja. Przyszłość zaczyna się dziś i zależy od aktualnych wyborów oraz decyzji. Sieć 6G, elekromobilność, hybrydowość pracy, zmiany w modelu konsumpcji technologii, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i badanie trendów przyszłości przewidziane odpowiednio wcześniej pomagają we wcześniejszej reakcji na problemy, które się pojawią – zarówno w biznesie, jak i w każdej innej przestrzeni.

Poszukiwać trendów przyszłości będą Maciej Kawecki, prorektor WSB w Warszawie, prezes zarządu Instytutu Lema, a także Katarzyna Cheba - członek zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego.

Piąta sesja "Zielona energia zaczyna się dziś" będzie dotyczyć energetyki. Wezmą w niej udział dwie osoby – Prezes Orlen DE Piotr Guział i Prezes PGE Energia Ciepła, Przemysław Kołodziejak. Eksperci opowiedzą o energetyce przyszłości i wskażą na przyszłe trendy w tej dziedzinie, która ma ogromne znaczenie w wielu obszarach życia - poczynając na ekonomii aż po ekologię.

Eksperci skonfrontują swoje poglądy, ale możliwe jest także, że finalnie wzajemnie poprą swoje teorie. Rozmowy będą moderowane przez prowadzących, którzy nadadzą im odpowiedni kierunek i dynamikę. Podsumowania dokona prof. dr hab. Jerzy Hausner - przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Jak zaznacza dyrektor Gumowski, dzięki forum można wymieniać się doświadczeniami, co jest szczególnie cenne obecnie, w szybko zmieniającym się świecie. Coroczne spotkania są okazją do networkingu, a także do nawiązywania relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a nowe doświadczenia pozwalają zaistnieć, rozwijać się i myśleć naprzód tak, by reagować na wyzwania przyszłości.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją spotkań z 2018 i 2019 roku. Ma ona za zadanie również rozwinąć teorię wysp i archipelagów w zastosowaniu dla MOF GW. Teoria jest jednym z nurtów tematycznych ruchu Open Eyes Economy, czyli idei ekonomii opartej na wartościach i relacjach. Podstawę koncepcji stanowi metafora mówiąca, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). To właśnie od współpracy między podmiotami i sektorami zależy siła rozwojowego potencjału MOF. Na drugim Forum Gospodarczym został podjęty temat kompetencji przyszłości. Dotychczas przewagę rynkową dawały produkty, zaś w gospodarce cyfrowej tę rolę pełnią kompetencje i dostęp do danych, które można odpowiednio przetworzyć, podzielić i wykorzystać. Podczas trzeciej, tegorocznej edycji, zostaną poszerzone i kontynuowane tematy związane z biznesowymi i społecznymi trendami.

Wydarzenie skierowane jest do przede wszystkim do przedsiębiorców z województwa lubuskiego, w szczególności z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, osób prowadzących działalność gospodarczą, zarządzających przedsiębiorstwami prywatnymi i podmiotami publicznymi, naukowców, osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą na szczeblu lokalnym i regionalnym, władz samorządowych, posłów i senatorów.

Forum odbędzie się w formie jednodniowej konferencji, a obrady będą otwarte dla publiczności. Po sesjach wydarzenie zostanie podsumowane wystąpieniem zamykającym Forum.

Ramowy program wydarzenia:

9:00 - 9:10 Otwarcie – Prezydent Jacek Wójcicki

9:10 - 9:25 Głos: Jutro zaczyna się dziś

9:25 - 10:05 Sesja: Odnaleźć się w chaosie

10:05 - 10:45 Sesja: Czy wszyscy musimy być online?

10:45 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 - 11:45 Sesja: Pokolenie ZET wyzwaniem naszych czasów

11:45 - 12:30 Sesja: Trendy przyszłości

12:30 - 13.00 Sesja: Energetyka

13:00 - 13:20 Podsumowanie

13:20 - 14:30 wspólny lunch i networking

Tegoroczna edycja forum odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej (ulica Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski) w godzinach 9:00-14.30.

Dodaj ogłoszenie