Nagrody i wyróżnienia dla CZG-12 w latach 2001-2016

mat. partneraZaktualizowano 

ROK 2001

1)Nagroda pieniężna w wysokości 200 000 zł przyznana przez NFOŚiGW w Warszawie za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” (Poznań, 21 listopada 2001 r.)

2)II Nagroda w Konkursie o Srebrną Puszkę - przyznawana przez Fundację RECAL i „Przegląd Komunalny” dla najlepszych pomysłów edukacyjnych wykorzystujących program recyklingu aluminiowych puszek po napojach (Poznań, 20 listopada 2001 r.)

ROK 2002

3)Wyróżnienie w III edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w kategorii: Gmina Przyjazna Środowisku (Warszawa, 23 stycznia 2002 r.)

ROK 2003

4)Wyróżnienie w IV edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Ministra Środowiska w kategorii: Promotor Ekologii (Warszawa, 3 lutego 2003 r.)

5)Nagroda Główna w II edycji „Konkursu o EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii” w kategorii: „Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych” (Katowice, 13 czerwca 2003 r.)

6)Tytuł „Mistrza Recyklingu” Fundacji „Nasza Ziemia” przyznany podczas finału IV. edycji „Konkursu o Puchar Recyklingu Przeglądu Komunalnego” (Poznań, 18 listopada, 2003 r.)

7)Nagroda pieniężna WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 20 000 zł przyznana podczas finału IV edycji „Konkursu o Puchar Recyklingu Przeglądu Komunalnego” (Poznań, 18 listopada 2003 r.)

8)Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł w I edycji konkursu „ Segreguj Odpady” – zbiórka opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak organizowanego przez RekoPol Organizację Odzysku (Poznań, 18 listopada 2003 r.)

9)Nagroda Główna w 7 edycji Konkursu Ministra Środowiska "LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, 2003" w kategorii: „związek gmin” wraz z nagrodą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 200 000 zł (Warszawa, 9 grudnia 2003 r.)

ROK 2004

10)Nagroda Główna w V edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w kategorii: Promotor Ekologii (Warszawa, 7 stycznia 2004)

11)Nagroda Główna w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT 2003 Ziemi Lubuskiej w kategorii: Ekologia (Zielona Góra, 27 lutego 2004 r.)

12)Wielki Puchar Recyklingu Banku Ochrony Środowiska jako Nagroda Główna w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 15 listopada 2004 r.)

13)Nagroda pieniężna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 25 000 zł w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

14)Nagroda pieniężna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 10 000 zł w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

15)I Nagroda w wysokości 10 000 zł w kategorii „Opakowań wielo-materiałowych” ufundowana przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

16)Nagroda firmy STARPAK w postaci 10 000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

17)Dyplom „Mistrza Edukacji Ekologicznej” oraz nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

18)„Statuetka Lidera Tworzyw Sztucznych” w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu, ufundowana przez WIBO (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

19)„Srebrna Puszka” w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu oraz pojemnik na puszki ufundowany przez RECAL (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

20)„Szklana Statuetka” w V edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 16 listopada 2004 r.)

ROK 2005

21)Przedłużenie znaku w kategorii „Promotor Ekologii” na rok 2005 w VI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (Warszawa, 18 stycznia 2005 r.)

22)Nagroda finansowa w wysokości 25 000 zł ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach VI edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 15 listopada 2005 r.)

23)Nagroda Elana PET Sp. z o.o. w kategorii Lider Zbiórki Tworzyw - Szabla Recyklingu – w ramach VI edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 15 listopada 2005)

ROK 2006
24)Wyróżnienie w V edycji „Konkursu o EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii” w kategorii: „Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych” za „likwidację i rekultywację gminnych składowisk odpadów w celu ochrony obszarów przylegających do Parku Narodowego „Ujście Warty” (Katowice, 2006 r.)

25)Nagroda Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. „za innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska” w ramach XIV „EURO-TARGÓW” 2006 (Gorzów Wlkp., 23 września 2006 r.)

26)Certyfikat „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska” Nagroda Główna przyznana w Konkursie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością (Poznań, 2 października 2006 r.)

27)Nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach VII edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 21 listopada 2006 r.)

28)„Złota Bela Makulatury” w VII edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 21 listopada 2006 r.)

29)Tygrys Recyklingu 2006 w VII edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 21 listopada 2006 r.)

ROK 2007
30)MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (Warszawa, 26 stycznia 2007 r.)
31)MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ Rada Miejska w Sulęcinie Uchwałą Nr XII/72/07 z dnia 24 września 2007 r. przyznała Celowemu Związkowi Gmin CZG-12 „MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ”

ROK 2008
32)Statuetka REKARTON - nagroda za zbiórkę opakowań po płynnej żywności w IX edycji Konkursu o Puchar Recyklingu oraz nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł ufundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Poznań, 27 października 2008 r.)

33)Nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach IX edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (Poznań, 27 października 2008 r.)

34)Nominacja do Tygrysa Recyklingu

ROK 2009
35)Wyróżnienie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nagrodą finansową (5 000,00 zł) za całokształt gospodarki odpadami i działania podejmowane na rzecz recyklingu podczas finału X edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu (Poznań, 24 listopada 2009 r.)

ROK 2010
36)Wyróżnienie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nagrodą finansową za całokształt gospodarki odpadami i za działania podejmowane na rzecz recyklingu. Doceniony został również wkład włożony w segregację puszek aluminiowych – wyróżnienie w kategorii „Srebrna Puszka”. (23 listopada 2010 r.)

ROK 2011
37)Statuetka SREBRNA PUSZKA - nagroda dla Celowego Związku Gmin CZG-12 za zbiórkę puszek aluminiowych, wraz z nagrodą finansową przyznaną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ROK 2012
38)Statuetka REKARTON -- nagroda za zbiórkę opakowań po płynnej żywności w XIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu oraz nagroda finansowa w wysokości 8 000 zł ufundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Poznań, 2012 r.)

ROK 2013
39)Wyróżnienie w XIV edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu – w konkursie Związek otrzymał wyróżnienie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze za osiągnięcia uzyskane w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz wyróżnienie w selektywnej zbiórce baterii.

40)Nominacja Celowego Związku Gmin CZG-12 do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP w kategorii Partnerstwo Samorządów za inicjatywę „Kompleksowy system gospodarki odpadami” – 28 maja 2013r.

41)Udział w Ogólnopolskim Konkursie Odzysku Odpadów Opakowaniowych O.O. REKOPOL
- w konkursie Związek otrzymał wyróżnienie za działania związane z edukacją ekologiczną

ROK 2014
42)Wyróżnienie w XV konkursie Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu – nagroda finansowa (8000,00 zł) przyznana za całokształt gospodarki odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Poznań, 14 października 2014 r.)

ROK 2016
43)Nagroda LIDER ZBIÓRKI TWORZYW w kategorii Lider Recyklingu w ramach XVII Konkursu o Puchar Recyklingu (Poznań, 11 października 2016r.)
44)Firma Roku –Celowy Związek Gmin CZG-12 został wyróżniony za przeprowadzone innowacyjne technologie produkcji w roku 2014 i 2015. Organizatorem konkursu był Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość" z Sulęcina oraz Starostwo Powiatowe w Sulęcinie w partnerstwie z Przekrojem Lokalnym.

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3