Nie żyje prof. dr hab. inż. Stanisław Urban

  Nie żyje prof. dr hab. inż. Stanisław Urban

  mat. prasowe UZ

  Gazeta Lubuska

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  13 listopada 2017 roku zmarł prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Stanisław Urban związany z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2016-2019. Środowisko naukowe poniosło ogromną stratę. Utraciliśmy wybitnego naukowca, nieocenionego opiekuna naukowego, a przede wszystkim wspaniałego Człowieka. Poczucie humoru i niegasnąca życzliwość wobec innych były dodatkowymi atutami Pana Profesora.
  Profesor Stanisław Urban był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

  Profesor Stanisław Urban był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. ©mat. prasowe UZ

  Profesor Stanisław Urban był znanym ekonomistą uznawanym za twórcę dolnośląskiej szkoły naukowej agrobiznesu, cenionym w kraju i za granicą naukowcem. Był autorem licznych publikacji naukowych i prac wykonywanych na potrzeby praktyki oraz wychowawcą licznego grona pracowników naukowych zatrudnionych w kraju i za granicą. Dorobek Pana Profesora obejmował około 700 publikacji naukowych, w tym 470 oryginalnych prac twórczych, 11 monografii, 20 podręczników, 155 pozostałych publikacji oraz 28 redakcji prac zbiorowych. Przez wiele lat był związany z wrocławskim środowiskiem naukowym, gdzie rozpoczął swoją naukę i karierę zawodową. Był absolwentem Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie w 1966 r.
  uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa i przez rok był zatrudniony na stanowisku asystenta. W 1972 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1978 r. W 1980 r. został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1988 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, a w 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2006 r. został doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).  W latach 1967-1980 pracował w różnych instytucjach rolnych i przemysłu spożywczego na stanowiskach kierowniczych. Od 1980 r. do 2014 r. pracował w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie w latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego, a w latach 1993-2014 kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. W latach 2003-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych grupującego 8 katedr ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, którego był organizatorem. Pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego w latach 1984-1990. W latach 1984-1986 był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Świdnicy i w latach 1996-2007 pełnomocnikiem Rektora Akademii Ekonomicznej ds. kształcenia w Brzegu (woj. opolskie). Przez 11 lat prowadził wykłady zlecone na Politechnice Zielonogórskiej, a później Uniwersytecie Zielonogórskim, a od 2014 r. pracował w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadził wykłady gościnnie w Niemczech, Szwecji i na Białorusi.

  Był członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W kadencji 1997-1999 był wiceprezesem, a w latach 2007-2009 prezesem tego stowarzyszenia. W 2011 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego SERiA. W latach 1993-1998 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji we Wrocławiu. Był też członkiem wielu stowarzyszeń naukowo- technicznych.

  Profesor Stanisław Urban był w latach 1999-2010 członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. W kadencji 2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i jego prezydium oraz członkiem Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, a także członkiem jego prezydium.

  Był promotorem 21 obronionych prac doktorskich, recenzentem 43 prac doktorskich oraz w 41 przewodach habilitacyjnych, 19 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 11 wnioskach o stanowisko profesora nadzwyczajnego i w 4 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa.

  Profesor Stanisław Urban był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W 1981 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra za pracę habilitacyjną. W 2014 r. Uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. Został też odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także wieloma odznakami i medalami.

  Przeczytaj też: Alina Janowska nie żyje

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  GazetaLubuska.pl poleca:

  Pracuj u nas - Seco Warwick zaprasza!

  Pracuj u nas - Seco Warwick zaprasza!

  Rezolutne przedszkolaki o świętach Bożego Narodzenia

  Rezolutne przedszkolaki o świętach Bożego Narodzenia