Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Otwarte żłobki i przedszkola. Na jakich zasadach będą działać. Co musi zrobić rodzic, nauczyciel, dyrektor? Ważne informacje dla rodziców!

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski
Żłobki i przedszkola mogą być otwarte od 6 maja, pod warunkiem, że będą w stanie spełnić wytyczne, dotyczące reżimu sanitarnego
Żłobki i przedszkola mogą być otwarte od 6 maja, pod warunkiem, że będą w stanie spełnić wytyczne, dotyczące reżimu sanitarnego Jacek Katos, Mariusz Kapała
Od 6 maja samorządy mogą otwierać żłobki i przedszkola. Pod szczególnym reżimem sanitarnym. Co to oznacza w praktyce? Co muszą zrobić rodzice, samorządy, dyrekcje placówek oświatowych, nauczyciele?
Znamy wytyczne rządu w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli. To m.in.
 • dyrektor przyjmie tylko określoną liczbę dzieci, pierwszeństwo będą miały pociechy medyków i innych służb,
 • samorząd zapewni maseczki, płyny dezynfekujące itd.,
 • dzieci nie będą nigdzie wychodzić np. na spacery,
 • dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek

Czytaj również: Galerie handlowe otwarte na nowych zasadach. Sprawdź, co zmieni się w sklepach od 4 maja. Nowe wytyczne!

Trwa głosowanie...

Czy to dobry pomysł, by otwierać teraz przedszkola i żłobki?

Odmrażanie gospodarki to także otwarcie żłobków i przedszkoli

Szczegóły dotyczące wytycznych dla poszczególnych osób i instytucji, przedstawiamy w dalszej części artykułu. Warto się z nimi zapoznać. Nie ma co ukrywać, rodzice mają problem z opieką nad ich pociechami. Nie tylko ci, którzy pracują w szpitalach czy innych placówkach służby zdrowia, w handlu. Gospodarka ma być stopniowo odmrażana. By większość osób powróciła do pracy, konieczne jest zapewnienie opieki nad dziećmi. Jak to zrobić, by nikogo nie narażać na zakażenie koronawirusem?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 6 maja będzie można otwierać żłobki i przedszkola, ale to zależeć będzie od woli samorządów.

I to samorządy mają zrobić wszystko, by dostosować się do nowych warunków. Wytyczne zostały im przesłane.
W czwartek wielu gospodarzy miast, czy rząd pomoże także finansowo w sprostaniu tych wszystkich zaleceń. Minister edukacji Dariusz Piontkowski, odpowiedział na konferencji prasowej, że jeśli jakiś samorząd nie wie, jak otworzyć żłobki i przedszkola, to ministerstwo pomoże. A minister zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że do przedszkoli i szkół trafi milion litrów płynów dezynfekujących. Jedna nauczycielka ma się opiekować maksymalnie 12-osobową grupą, w szczególnych wypadkach może być ona powiększona o 2. Samorządy mają jednak wiele wątpliwości, czy to 6 maja uda się tak przygotować placówki, by mogły one funkcjonować pod ścisłym reżimem sanitarnym.

Przedszkola i żłobki w Zielonej Górze otwarte

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podkreśla, że otwarcie żłobków i przedszkoli to możliwość a nie obowiązek. Zielona Góra chce uruchomić placówki, ale gospodarz miasta zdaje sobie sprawę, że to nie takie proste i że w początkowym okresie mogą wystąpić jakieś problemy. Jednocześnie zaapelował, by jeśli ktoś ma możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem w inny sposób, powinien to wykorzystać i nie posyłać pociechy do żłobka czy przedszkola.

Władze Poznania tłumaczą, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i otwierać żłobki i przedszkola od 6 maja.

WIDEO: Samorządowcy nie chcą otwierać przedszkoli i żłobków. Domagają się od rządu szczegółowych wytycznych dot. warunków sanitarnych

źródło: TVN24/x-news

Przedszkola i żłobki otwarte na nowych zasadach

Czy uda się je ponownie uruchomić pod reżimem sanitarnym? Wytyczne zostały przekazane przez samorząd dyrektorom placówek oświatowych. Trwają narady i rozmowy, jak to sprawnie zrobić.
Pierwszeństwo do skorzystania z placówek będą miały dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, handlu.

Otwarte żłobki i przedszkola. Wytyczne dla rodziców

 • Rodzice nie mogą posłać dziecka do placówki oświatowej, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Rodzic ma także przypomnieć dziecku, aby unikało dotykania ust, nosa i oczu. Dziecko nie może też zabierać do przedszkola przedmiotów z domu np. ulubionego pluszaka czy zabawek, a także kredek, bloków.
 • Rodzice są zobligowani do poinformowania opiekunów lub dyrektora o stanie zdrowia dziecka, kategorycznie zabronione jest przyprowadzanie do placówki dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe.

Otwarte żłobki i przedszkola. Wytyczne dla organów prowadzących placówki oświatowe.

Organy prowadzące żłobki i przedszkola będą miały możliwość ograniczenia liczby dzieci mogących przebywać w placówce.

Ponadto ograny takie będą musiały:

 • zapewnić pomieszczenia do izolacji oraz ich wyposażenie,
 • zapewnić stosowanie środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni,
 • planować organizację pracę na podstawie analizy zebranych zdalnie (np. telefonicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć opiekuńczych,
 • zapewnić pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych, a także zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji,
 • zapewnić wsparcie dyrektora instytucji w organizacji żywienia, w tym wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. catering),
 • ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności,
 • poinformować rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

Otwarte żłobki i przedszkola. Wytyczne dla opiekunów w żłobkach i przedszkolach

Rząd radzi opiekunom w żłobkach i przedszkolach, aby wyjaśniali dzieciom nowe zasady, które będą obowiązywały od 6 maja.

Ponadto opiekunowie muszą stosować się do następujących wytycznych:

 • nie wolno organizować wyjść poza teren instytucji (np. spacer do parku),
 • należy usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinny być systematycznie dezynfekowane,
 • należy wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 • opiekun musi zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam mył im ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza,
 • organizując dziecku miejsce do spania, opiekun musi zadbać, by zapewnić przy tym odpowiedni dystans pomiędzy leżaczkami czy łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku należy je zdezynfekować,
 • opiekun musi unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj zajęcia relaksacyjne – może opowiadać znane wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska, które może włączyć dziecku.

Otwarte żłobki i przedszkola. Wytyczne dla dyrektorów żłobków i przedszkoli

Rządzący zwracają się także do dyrektorów, którzy muszą przestrzegać nowych wytycznych:

 • przy wejściu do budynku bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego. O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice,

 • jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem,

 • w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieś dla pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje,

 • zapewnij korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody.

  > Otwarcie przedszkoli i żłobków to regularna dezynfekcja klamek, poręczy, krzeseł, leżaczków, zabawek

 • dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizuj jednak tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem,

 • zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek , że każde dziecko bawi się inną),

 • przygotuj procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie powinni przychodzić chorzy opiekunowie i inni

 • w miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia, a także unikaj rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi,

  COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[20004639]},"component":"selected"}

 • wyznacz i przygotuj (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

 • przygotuj i umieść w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,

 • przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami,

 • pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność,

 • jeżeli organizujesz żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,

 • zorganizuj bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać. Wymagaj od dostawców cateringu pojemników i sztućców jednorazowych.

ZOBACZ TEŻ:

Nabory do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do miejskich przedszkoli rozpoczną się w tym roku dopiero 18 maja

Uwaga! Znamy ważne terminy naborów do przedszkoli i szkół. S...

POLECAMY RÓWNIEŻ

Szkoły są zamknięte od połowy marca, uczniowie uczą się zdalnie

Nie tylko nauczanie, ale i ocenianie to fikcja. Trójkowi dos...

od 7 lat
Wideo

iPolitycznie - Przemysław Czarnek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska