1/7
Zgodnie z rozporządzeniem i informacjami podanymi przez...
fot. pexels/ Lina Kivaka

Jakie kwalifikacje musi posiadać osoba, by móc zajmować to stanowisko bezterminowo?

Zgodnie z rozporządzeniem i informacjami podanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, osoby, które mogą zajmować to stanowisko:
- mają wykształcenie magisterskie z pedagogiki specjalnej (lista kierunków podana jest dalej) albo
- mają wykształcenie licencjackie lub II stopnia (dwuletnie magisterskie uzupełniające) w zakresie pedagogiki specjalnej albo
mają pięcioletnie studia w zakresie pedagogiki (np. pedagogiki ogólnej) oraz studia podyplomowe/ kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe z edukacji włączającej. Za wystarczające w tym przypadku uznawane jest także ukończenie dwuletniego studium nauczycielskiego, które następnie uzupełnione zostało trzyletnimi studiami magisterskimi z zakresu pedagogiki oraz studiami podyplomowymi/ kursem kwalifikacyjnymi w zakresie pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe z edukacji włączającej.

Należy więc sprawdzić, jakie wykształcenie posiada dana osoba. Jeśli jest ono na poziomie licencjata, dwuletnich studiów magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnego, to wówczas można objąć to stanowisko bezterminowo.

W momencie, gdy dana osoba posiada wykształcenie z pedagogiki nie-specjalnej (na poziomie licencjatu, dwuletnich studiów magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich), należy sprawdzić, czy posiada odpowiedni kurs z zakresu pedagogiki specjalnej. Jeśli tak, może pełnić tę funkcję bezterminowo.

2/7
W okresie przejściowym pedagogiem specjalnym może być osoba,...
fot. pexels/ Christina Morillo

Jakie kwalifikacje są wymagane do pełnienia funkcji pedagoga specjalnego terminowo (do 31 sierpnia 2027)?

W okresie przejściowym pedagogiem specjalnym może być osoba, która posiada:
- Uprawnienia do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela, która posiada dodatkowo studia podyplomowe/ kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej;
- Tylko w przedszkolach – uprawnienia do pracy w przedszkolu/ szkole na stanowisku nauczyciela klas 1-3, oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).

3/7
Resort edukacji podaje, że pojęcie pedagogiki specjalnej...
fot. pexels/ Arthur Krijgsman

Jak rozumiane jest pojęcie "pedagogiki specjalnej"?

Resort edukacji podaje, że pojęcie pedagogiki specjalnej rozumiane jest dość szeroko. Można je łączyć z następującymi kierunkami studiów/spejcalizacjami:
- Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
- Resocjalizacja;
- Surdopedagogika;
- Tyflopedagogika;
- Oligofrenopedagogika;
- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- Pedagogika resocjalizacyjna;
- Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
- Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
Pedagogika korekcyjna.

4/7
Czy w ramy kierunków, o których mowa w poprzednim punkcie...
fot. pexels/ Ksenia Chernaya

Czy w ramy kierunków, o których mowa w poprzednim punkcie wchodzi terapia pedagogiczna?

Czy w ramy kierunków, o których mowa w poprzednim punkcie wchodzi terapia pedagogiczna?

- Tak, jeśli studia z terapii pedagogicznej były realizowane w ramach studiów z pedagogiki specjalnej, np. pedagogika specjalna – terapia i diagnoza pedagogiczna albo w trakcie studiów prowadzone były zajęcia z pedagogiki specjalnej - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przeglądaj więcej
Poprzednie
1 z 3
Następne

Polecamy

Bez alkoholu kobiety w Katarze bezpieczniejsze

Bez alkoholu kobiety w Katarze bezpieczniejsze

LM siatkarek. Polski tercet rozpoczyna rywalizację. Zobacz zapowiedź!

LM siatkarek. Polski tercet rozpoczyna rywalizację. Zobacz zapowiedź!

Prosta sałatka z tortellini na szybką przekąskę. Przepis na sylwestra

Prosta sałatka z tortellini na szybką przekąskę. Przepis na sylwestra

Zobacz również

Praca dla cywilów w policji i służbie granicznej. Na jakie zarobki mogą liczyć?

Praca dla cywilów w policji i służbie granicznej. Na jakie zarobki mogą liczyć?

10 najmniejszych wiosek w Lubuskiem. Są tu miejsca, gdzie nikt nie mieszka!

10 najmniejszych wiosek w Lubuskiem. Są tu miejsca, gdzie nikt nie mieszka!

Dodaj ogłoszenie