Gazeta Lubuska

  Krzysztof Wojciechowski

  Od 1991 współorganizator Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 1994 pracuje w Słubicach, kierując jako dyrektor organizowaniem, a następnie bieżącą pracą Collegium Polonicum, wspólnej placówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą. Placówka ta ma w tej chwili 4.000 absolwentów, w dużej mierze z województwa lubuskiego, a także z reszty Polski i 35 innych krajów świata. 2002 założyciel Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum, która w istocie swej pracuje na rzecz rozwoju regionu. W trakcie swego istnienia zrealizowała około 60 projektów o łącznej wartości 20 milionów złotych. W ramach tych projektów około 7.000 Lubuszan podniosło swoje kwalifikacje, włączyło się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego bądź nawiązało kontakty z sąsiadami zza Odry. Fundacja reprezentowana jest w zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Założyciel Stowarzyszenia „My Life – historia opowiedziana” e.V., które zarejestrowane jest we Frankfurcie nad Odrą, ale działa transgranicznie, prowadząc między innymi w Collegium Polonicum Archiwum Ludzkich Losów. W Archiwum tym zgromadzone są w tej chwili dokumenty biograficzne dotyczące ok. 1000 osób, w tym 400 albumów biograficznych Lubuszan i Brandenburczyków. Stowarzyszenie wydało kilka publikacji, w tym książkę o lubuskich i brandenburskich opozycjonistach z czasów komunistycznych. Stowarzyszenie organizując spotkania, wystawy i imprezy kulturalne stara się zbliżyć do siebie najstarsze i najmłodsze pokolenie, podnosić świadomość historyczną oraz zbliżać Polaków i Niemców. Autor wielu publikacji z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, etyki i filozofii. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz regionu i stosunków polsko-niemieckich.
  We współpracy z zespołem Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum (jako członek Zarządu) zdobyli 15 milionów złotych na projekt „Rozkręcamy społeczny biznes”, tworzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze oraz wspierającej go sieci ośrodków lokalnych. Celem projektu jest włączenie do życia ekonomicznego regionu osób z obszaru wykluczenia (trwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, walczących z nałogami itp.). Adresatami projektu są zarówno osoby indywidualne jak i tzw. podmioty ekonomii społecznej o charakterze przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielnie). W projekcie wydawany jest również miesięcznik w klimacie ekonomii społecznej „PressES”. Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie regionalnej kultury obchodzenia się z wykluczeniem społecznym oraz rozwój gospodarczy województwa.
  Duży wkład Krzysztof Wojciechowski włożył w organizację jubileuszu 25-lecia istnienia Collegium Polonicum, czego skutkiem jest popularyzacja placówki uniwersyteckiej, znajdującej się na terenie województwa lubuskiego, ale będącej najbardziej umiędzynarodowioną placówką uniwersytecką w Polsce (27% studentów zagranicznych, przy polskiej przeciętnej 2%). Wydał książkę „Eksperyment i wiedza. 25 lat Collegium Polonicum”, która podsumowuje doświadczenia ćwierćwiecza akademickiej współpracy polsko-niemieckiej. Jego celem jest dalsze umocnienie Collegium Polonicum jako sztandarowego przykładu współpracy polsko-niemieckiej, miejsca spotkań naukowych, kulturalnych i obywatelskich na skalę regionalną, polsko-niemiecką i europejską oraz siedziby organizacji pozarządowych.

  Krzysztof Wojciechowski

  25 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  231 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  GazetaLubuska.pl poleca:

  Wideo