Pogrzeb prezydenta Gdańska. O. Wiśniewski, dominikanin z Lublina: Trzeba skończyć z pogardą!

RED
Przemek Świderski
"Trzeba skończyć z nienawiścią. Trzeba skończyć z nienawistnym językiem. Trzeba skończyć z pogardą. Trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych" - apelował podczas pogrzebu prezydenta Gdańska, ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin z Lublina i przyjaciel zmarłego. Jego przemówienie wiele osób zebranych w Bazylice Mariackiej przyjęło oklaskami na stojąco.

Wystąpienie ojca Ludwika Wiśniewskiego podczas pogrzebu Pawła Adamowicza:

"Gdańsk. Z Gdańska wielokrotnie wychodził głos, właściwie krzyk, który wielu ludziom przywracał moralną równowagę.

80 lat temu z Gdańska, z Westerplatte wyszedł rozpaczliwy krzyk wołający do całego świata, że wolność jest wartością bezcenną. Że wolności trzeba bronić, zawsze bronić.

Niemal 40 lat temu z Gdańska wyszedł apel w którym dobitnie wołano, że należy porzucić stary świat, świat egoizmu, walki klas, że należy tworzyć nowy świat, świat solidarności w którym jeden człowiek bierze na siebie brzemię drugiego człowieka. I w którym porzuca się etos walki ze złem - złem, a buduje się świat w którym zło zwycięża się dobrem.

Gdańsk słusznie się nazywa, i Paweł to wiele razy powtarzał, miastem wolności i solidarności.

Dziś przeżywamy tu w Gdańsku nowy dziejowy, historyczny moment. Cała Polska, a może nie tylko Polska czeka ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego Polaka. I które przywróci moralną równowagę w naszym kraju i w naszych sercach.

W ostatnich dniach wielu ludzi próbowało formułować to przesłanie, które wynika ze śmieci Pawła. Jestem przekonany, że Paweł, który jest już u Boga, chce żebym wypowiedział następujące słowa:

Trzeba skończyć z nienawiścią. Trzeba skończyć z nienawistnym językiem. Trzeba skończyć z pogardą. Trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych. Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę nienawiści na ulicach, w mediach, w internecie, w szkołach, w parlamencie, a także w Kościele.

Człowiek posługujący się językiem nienawiści, człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju. I będziemy odtąd tego przestrzegać.

Maryjo, która królujesz w tym mariackim kościele, kiedy zdjęto z krzyża Jezusa, wzięłaś go w swoje ramiona i przytuliłaś do serca. Prosimy, weź w swoje ramiona Pawła, przytul do serca i zaprowadź do domu Ojca. Przytul do swego serca najbliższych Pawłowi i tych, których ugodziła ta śmierć, niezrozumiała, niesamowita.

Przytul nas tak, abyśmy naprawdę odważnie umieli budować nasze osobiste życie. Ale także żebyśmy naprawdę umieli budować nasze wspólne polskie życie!

Pogrzeb prezydenta Gdańska. Mieszkańcy Lublina zbierają się ...

ZOBACZ TEŻ: Lublin żegna Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska:

Magdalena i Antonina Adamowicz żegnają się z Pawłem Adamowic...

Wideo