Pomostówki tylko za najcięższą pracę

Stefan Cieśla 0 95 722 57 72 [email protected]
Sejm przyjął ustawę o emeryturach pomostowych. Zamiast ok. miliona pracowników, dostanie je ok. 250 tys. osób. Teraz ustawą zajmuje się Senat.

CO TO JEST POMOSTÓWKA
Emerytura pomostowa będzie wypłacana między naszym odejściem z pracy, a uzyskaniem ustawowego wieku emerytalnego. Zastąpi obecne emerytury wcześniejsze, które znikną całkowicie od 2009 r.

KOMU BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ PO 1 STYCZNIA 2009 r.
Przyjęta przez posłów ustawa przewiduje, że pomostówki dostaną osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które do 1 stycznia 1999 r. przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub wykonywały w tym czasie pracę o szczególnym charakterze. Posłowie wprowadzili też poprawkę przewidującą, że osoby które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach, otrzymają specjalną rekompensatę za utratę prawa do wcześniejszej emerytury.
WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA
Na emeryturę pomostową uprawnieni będą mogli przejść na pięć lat, (w niektórych zawodach na 10 lat) przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, czyli w wieku 55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni. Muszą mieć też staż ubezpieczeniowy - 20 lat kobiety, 25 lat mężczyźni oraz rozwiązać umowę o pracę.

KOMU PRZYSŁUGUJE
Listę uprawnionych posłowie ograniczyli do kilkudziesięciu zawodów i prac, wykonywanych w najcięższych warunkach, wymagających też specjalnych predyspozycji psychofizycznych, od których zależy bezpieczeństwo innych ludzi. Są to m.in. górnicy w kopalniach i kamieniołomach oraz wydobywający ropę i gaz, murarze pieców hutniczych, kowale w kuźniach przemysłowych, dokerzy, piloci, nauczyciele w specjalnych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich, personel domów pomocy społecznej i szpitali psychiatrycznych, lekarze pracujący na ostrych dyżurach. Listę uprawnionych przygotowali eksperci z dziedziny medycyny pracy.

KTO STRACIŁ UPRAWNIENIA
Posłowie nie zgodzili się, aby pomostówki przyznać wszystkim nauczycielom i pracownikom kolei, stracą je m.in. dziennikarze, telefonistki, listonosze, kierowcy miejskich autobusów i tramwajów.

CZY RODZINY MAJĄ JAKIEŚ PRAWA
Wprowadzony został też zapis, że członkom rodziny zmarłego, który był uprawniony do emerytury pomostowej, przysługiwać będzie renta rodzinna oraz dodatek dla sierot zupełnych.

TERAZ CZEKAMY
Teraz ustawą o pomostówkach od minionego czwartku zajmuje się Senat. Przyjmując rządowy projekt ustawy, posłowie odrzucili jednocześnie prezydencki projekt, który zakładał przedłużenie na 2009 r. obecnie obowiązujących przepisów o wcześniejszych emeryturach. Prezydent Lech Kaczyński zapowiadał jednak wielokrotnie, że zawetuje rządowy projekt. Gdyby tak się stało, a Sejm nie odrzuciłby prezydenckiego weta, od przyszłego roku nie byłoby ani pomostówek, ani wcześniejszych emerytur dla osób pracujących w najcięższych warunkach.

Wykaz prac w szczególnych warunkach

1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich
wzbogacaniu.
2. Prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych.
3. Zalewanie form odlewniczych, transportowanie naczyń odlewniczych z płynnym,
rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy).
4. Ręczna obróbka wykańczająca odlewów: usuwanie elementów układu wlewowego,
ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco.
5. Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub
odlewniczych.
6. Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach
koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych.
7. Prace przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów
szklanych w hutnictwie szkła.
8. Kucie ręczne w kuźniach.
9. Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali
nieżelaznych.
10. Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie,
dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu
materiałów.
11. Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza
lub metali nieżelaznych.
12. Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych.
13. Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub
sortowaniu koksu.
14. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjno -
egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie.
15. Prace przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami
ogniotrwałymi.
16. Prace przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych.
17. Formowanie wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych
narzędzi wibracyjnych.
18. Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów
ceramicznych.
19. Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych.
20. Prace dokerów bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku.
21. Prace rybaków morskich.
22. Prace na statkach żeglugi morskiej.
23. Prace na morskich platformach wiertniczych.
24. Prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy.
25. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych przy poszukiwaniu złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego.
26. Prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej,
gazu ziemnego i siarki.
27. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych w górnictwie otworowym
siarki.
28. Spawanie łukowe lub cięcie termiczne w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze,
z utrudnioną wentylacją, (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).
29. Malowanie, nitowanie lub montowanie elementów wyposażenia w pomieszczeniach o
bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury,
itp.).
30. Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po
substancjach niebezpiecznych.
31. Prace przy ręcznym układaniu asfaltu.
32. Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace
rozbiórkowe związane z ich usuwaniem.
33. Prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór.
34. Prace bezpośrednio przy ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową.
35. Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej
0°C.

Źródło: www.mps.gov.pl

Wykaz prac o szczególnym charakterze

1. Prace pilotów (1) statków powietrznych.
2. Prace kontrolerów ruchu lotniczego.
3. Prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska.
4. Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich.
5. Prace maszynistów (2) pojazdów trakcyjnych i kierowników pociągów.
6. Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (3).
7. Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.
8. Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
9. Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (4).
10. Prace operatorów reaktorów jądrowych.
11. Prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których wymagane są uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych.
12. Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
13. Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi, mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego (5).
14. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu.
15. Prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną.
16. Prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.
17. Prace członków zespołów ratownictwa medycznego.
18. Prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego).
19. Prace członków zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych.
20. Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych (6).
21. Prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych (7).
22. Prace personelu medycznego szpitali psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami (8).

Wyjaśnienie oznaczeń

(1) pilot, instruktor
(2) maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych
(3) dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra
(4) wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami ADR
(5) określone w odniesieniu do osób, środowiska oraz mienia w rozporządzeniu ministra środowiska z 30 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 r. nr 5 poz. 58)
(6) wg ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002, nr 11, poz. 109)
(7) wg ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.)
(8) wg ustawy z 19 października 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535, ze zm.).

Źródło:www.mps.gov.pl

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie