Poseł Katarzyna Osos w trosce o czyste powietrze

Materiał informacyjny Biuro Poselskie Posła RP Katarzyny Osos

Pani Poseł, wystosowała Pani 9 zapytań i interpelacji w sprawie działań związanych z walką z zanieczyszczeniem powietrza oraz realizacji programu „Czyste Powietrze”. Czy polepszenie jakości powietrza, którym oddychamy, to jeden z priorytetów Pani działań?

Walka o czyste powietrze powinna być dla nas wszystkich priorytetem. Jak podaje Polski Alarm Smogowy i Smoglab, w Polsce przez choroby związane ze smogiem rocznie umiera przedwcześnie blisko 46 tys. osób, a smog skraca prognozowaną długość życia średnio o 2 lata. W naszym kraju głównym jego źródłem są tzw. kopciuchy – kotły niskiej klasy, do których wrzucane jest dosłownie wszystko, w tym także śmieci. Dlatego wymiana starych pieców powinna być naszym celem.

Dlaczego ten problem wciąż istnieje, skoro realizowany jest program „Czyste Powietrze”, a także wiele samorządowych programów, które dofinansowują wymianę pieców?

Owszem, mamy ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, który funkcjonuje od 2018 roku. Cały czas jednak zastanawiamy się, dlaczego w ramach tego programu wymienianych jest tak mało kotłów. Przez pierwsze dwa lata wymieniono zaledwie 70 tys. kopciuchów! Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Po pierwsze, nadal mamy niską świadomość społeczną odnośnie istnienia takich programów. Po drugie, z rozmów z mieszkańcami wynika, że procedury związane z uczestniczeniem w programie „Czyste Powietrze” są wciąż zbyt skomplikowane. Programy samorządowe radzą sobie lepiej, dlatego dobrze, że gminy mogą wreszcie włączyć się w realizację rządowego programu. Na dzień 5 marca 33 lubuskie gminy podpisały porozumienie z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”. Jednak bez pełnego zaangażowania Rządu i samorządów w walkę z zanieczyszczonym powietrzem nie uda nam się poprawić jego jakości, co będzie miało wpływ na zdrowie i życie Lubuszan.

Pani Poseł, co poradziłaby Pani osobom, które wciąż wahają się, czy wymienić piec na nowy?

W naszym województwie w przeciągu kilku najbliższych lat wejdą w życie uchwały antysmogowe samorządu województwa lubuskiego, według których będzie można użytkować wyłącznie kotły, piece i kominki spełniające wymogi emisyjności i sprawności zgodnie z ekoprojektem. Dlatego już dziś warto pomyśleć o wymianie pieca na nowszy i bezpieczniejszy zarówno dla nas, jak i dla środowiska.

Dziękuję za rozmowę.

46 tys. Polaków umiera rocznie przez smog *dane Polskiego Alarmu Smogowego
33 lubuskie gminy podpisały porozumienie na realizację programu „Czyste Powietrze” *stan na 5 marca 2021

Dodaj ogłoszenie