Powrót mamy do pracy? To wyzwanie! Jakie kobiety mają możliwości?

Monika Krężel
Elżbieta Kowacka, mama 2-letniej Mai: Dbajmy o siebie, drogie mamy. Rozwijajmy się, szkolmy, tak by powrót na rynek pracy maksymalnie sobie ułatwić.
Elżbieta Kowacka, mama 2-letniej Mai: Dbajmy o siebie, drogie mamy. Rozwijajmy się, szkolmy, tak by powrót na rynek pracy maksymalnie sobie ułatwić. Fot. arc prywatne Elżbiety Kowackiej
Jak pogodzić życie rodzinne i zawodowe? Dlaczego kobiety obawiają się, że decyzja o urodzeniu dziecka wpłynie negatywnie na ich karierę? Czy pracodawcy niechętnie zatrudniają młode kobiety, bo te mogą w niedługim czasie urodzić dziecko? W tym tekście spróbujemy odpowiedzieć na pytania ważne dla młodych mam.

Wiele z nich ma dylemat: wrócić do pracy, bo to przecież wsparcie dla rodzinnego budżetu, czy raczej zostać z dzieckiem jak najdłużej w domu? Pytanie jest ważne, ale każda mama musi sobie na nie odpowiedzieć sama. Warto też wiedzieć, że są projekty EFS, dzięki którym kobiety wracające na rynek pracy mogą otrzymać wsparcie.

O tym, że młode mamy mają obawy przed powrotem do pracy, świadczą nie tylko ich opinie na portalach internetowych, ale też profesjonalne badania i raporty. Kobiety uważają, że podjęcie pracy zawodowej będzie bardzo trudne, a pracodawcy, że młode matki często będą przebywać na zwolnieniu lekarskim. Część kobiet obawia się nawet zwolnienia z pracy po urodzeniu dziecka.

Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown SMG/KRC kilka lat temu wykonał na zlecenie Fundacji Świętego Mikołaja badania społeczne dotyczące sytuacji zawodowej matek małych dzieci. Aż 75 proc. kobiet stwierdziło, że chce wrócić do pracy po zakończonym urlopie. 30 proc. ankietowanych obawiało się, że jeśli zaszłyby w ciążę, to mogłyby mieć problemy w pracy. 23 proc. badanych odpowiedziało, że po urlopie macierzyńskim może nie mieć dokąd wracać. Z raportu wynikało, że kobiety mają problemy z utrzymaniem pracy lub znalezieniem nowego zajęcia. Aż 42 proc. spośród niepracujących kobiet otrzymało wymówienie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Wszystko da się pogodzić, ale...

Elżbieta Kowacka z Sosnowca jest mamą dwuletniej Mai, życiową partnerką cudownego mężczyzny - jak o nim mówi - trenerem, przedsiębiorcą i społecznikiem. - Wróciłam do pracy na pełnych obrotach, gdy Maja skończyła rok - opowiada pani Elżbieta. - Choć tak naprawdę byłam aktywna także na urlopie macierzyńskim. Już w trakcie jego trwania działałam zawodowo, czytałam książki potrzebne w późniejszej pracy, realizowałam pierwsze zlecenia.

Jej zdaniem można pogodzić pracę zawodową z prowadzeniem domu i wychowywaniem dziecka, ale nie jest to proste. - Wszystko jest do pogodzenia, choć jest to skomplikowane zadanie. Pamiętam, jak trudny dla mnie był powrót do pracy, choć przecież mentalnie nie byłam wyłączona z działań zawodowych - wspomina Elżbieta Kowacka. - Nie warto rezygnować ze swoich marzeń i planów, ale modyfikować je, bo ma się dziecko przy boku. Rozumiem kobiety, które chcą zostać w domu, ale jeśli chce się wrócić do pracy, to już na urlopie macierzyńskim warto myśleć o tym, jak połączyć dom, dziecko i pracę.

Gdy pani Elżbieta wróciła do pracy, Mają przez rok zajmowała się babcia. - W kolejności przyszedł czas na żłobek i tu pojawia się następna przeszkoda dla rodziny, mianowicie dostępność miejsc w państwowych placówkach. Z konkurencyjną ofertą przychodzą prywatne placówki, jednak takie rozwiązanie to poważny wydatek, na który często nie stać rodziców - tłumaczy. - Brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach, a nie każdy może sobie pozwolić na zatrudnienie niani i nie każda babcia czy dziadek są w pełni dyspozycyjni, by przez tych kilka lat wspomóc swoje dzieci, sprawując opiekę nad wnukami. Tymczasem młode mamy chcą wracać do pracy, choćby ze względów finansowych - zwraca uwagę nasza bohaterka.

Jej znajome, które też rozpoczęły działalność zawodową po urodzeniu dzieci, bały się, że decyzja o posiadaniu dzieci wpłynie negatywnie na ich karierę. - To prawda, że pracodawcy mają obawy w zatrudnianiu przyszłych i młodych mam, boją się, że kobieta, która zajdzie w ciążę, może być wyłączona z życia firmy przez okres nawet dwóch lat. Dodatkowo pojawia się obawa, co jest absolutnie uzasadnione, że młode mamy będą brały zwolnienia lekarskie na dzieci, a absencja pracowników wpłynie na kondycję przedsiębiorstwa - podkreśla Elżbieta Kowacka.

Zdaniem pani Elżbiety, bardzo ważne jest prowadzenie dialogu między młodą mamą a pracodawcą. - Warto znaleźć nić porozumienia. Jest przecież szereg prac, które mamy mogą robić w domu, nie jest potrzebna ich obecność w biurze - mówi Elżbieta Kowacka. - Często obserwuję młode mamy i widzę, że niektóre decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Odkrywają u siebie talenty i chcą to wykorzystać, bowiem w tym widzą największą szansę dla siebie i dla swojej rodziny

Elżbieta Kowacka po urlopie macierzyńskim rozpoczęła i skończyła z sukcesem jeszcze roczną szkołę trenerów, zorganizowała dwie edycje Kongresu Mam - spotkania edukacyjno--motywacyjne dla przyszłych i obecnych mam mierzących się z powrotem na rynek pracy. Jest prezesem Fundacji Edukacja i Integracja Społeczna. - Polecam jeszcze branie udziału w projektach dla kobiet powracających na rynek pracy. Tych szkoleń jest naprawdę dużo, wiele z nich jest bezpłatnych, również finansowanych ze środków unijnych, w tym z EFS. Warto ich dla siebie poszukać w czasie przerwy związanej z urodzeniem dziecka - podpowiada.

Dużo zależy od pracodawcy

Duży wpływ na sytuację kobiet wracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, mają byli pracodawcy. Są firmy, które chętnie widzą z powrotem u siebie młode mamy, a są i takie, które nie pomagają w powrocie. Kodeks pracy gwarantuje kobietom wracającym do pracy określone prawa. Do nich należy m.in. to, że kobieta powracająca do pracy ma zagwarantowane, iż wróci na stanowisko, jakie zajmowała przed rozpoczęciem urlopu, z wynagrodzeniem nie niższym od tego przysługującego przed urlopem. Kobietom karmiącym dzieci przysługują przerwy na karmienie wliczane do czasu pracy, które można sumować.

Jak pracodawcy traktują mamy wracające do pracy? Opinie są różne.

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest pracodawcą, który respektuje prawa pracowników wynikające z Kodeksu pracy, w tym uprawnienia rodzicielskie. Pracownikom mającym dzieci przepisy przyznają wiele przywilejów, które umożliwiają im wypełnianie obowiązków rodzicielskich, sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, uczestniczenie w jego wychowaniu. Z tych uprawnień korzystają z reguły kobiety, ale przepisy zrównują obecnie sytuację obojga rodziców - mówi Bożena Rolka, kierownik Zespołu Organizacyjno-Prawnego ZDZ w Katowicach.

W ZDZ w Katowicach kobiety stanowią 75 proc. całego zespołu. - W latach 2016-2017 z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych korzystało 13 kobiet. Wszystkie matki powracające do pracy po urlopach obejmują wcześniej zajmowane stanowiska. Korzystają z przysługujących im praw - przerw na karmienie, dwóch dni opieki, zwolnień na dziecko chore i zdrowe, zakazu pracy w godzinach nadliczbowych, zakazu delegowania poza stałe miejsce pracy. Jeśli istnieje możliwość realizacji zadań w warunkach domowych, pracują zdalnie - wyjaśnia Bożena Rolka.

Pani Marzena z Gliwic wróciła po urlopie macierzyńskim do jednej z prywatnych firm. - Wszystko odbyło się tak, jak powinno. To samo stanowisko, ta sama pensja. Dziecko jednak często chorowało, brałam na nie zwolnienia. Ani się obejrzałam, jak po kilku miesiącach dostałam wypowiedzenie. Powód? Likwidacja stanowiska pracy - opowiada nasza czytelniczka.

Jaka jest szansa dla mam, które nie chcą wypaść z życia zawodowego po urlopie macierzyńskim? Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które pozwalają na przekwalifikowanie się, zdobycie nowych doświadczeń oraz, co najważniejsze - powrót na rynek pracy.
Jacek Kudzior, wicedyrektor WUP w Katowicach:
Godzenie życia rodzinnego i zawodowego to wyzwanie dla każdego z nas, nie da się jednak ukryć, że w szczególności dla kobiet. Udział w projekcie dla osób niepracujących to dostęp do profesjonalnego doradcy, który zdiagnozuje nasze mocne strony, pomoże opracować dobre CV, przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej. To również realna pomoc w postaci bezpłatnego szkolenia, oferty pracy czy stażu (w tym stypendia szkoleniowe i stażowe). Istotnym elementem w kontekście aktywizacji kobiet jest również wsparcie towarzyszące w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na czas udziału w projekcie.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) wspiera kobiety w obszarze rynku pracy i edukacji. Nie ma co prawda wydzielonego działania RPO skierowanego tylko dla kobiet, niemniej jednak w większości obszarów grupa ta jest w sposób szczególny uwzględniona.

W obecnej perspektywie na lata 2014-2020 wsparcie w projektach najczęściej ograniczone jest wprost do wybranych grup osób, w tym właśnie kobiet, zwłaszcza tych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, ale również osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych czy w wieku 50+.

Gdzie szukać informacji o projektach? Wejdź na stronę rpo.wup-katowice.pl do zakładki Znajdź dofinansowanie. Znajdziesz tam informacje o poszczególnych formach wsparcia oraz listy aktualnie dostępnych projektów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie działań RPO WSL, w ramach których wspierane są kobiety:

1. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Projekty aktywizacji zawodowej oferują m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże lub praktyki zawodowe. Mogą z nich skorzystać osoby nieaktywne zawodowo po 30. roku życia, w tym w szczególności kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci.

Lista aktualnych projektów znajduje się na stronie rpo.wup-katowice.pl w zakładce Znajdź dofinansowanie - Wsparcie dla osób nieaktywnych zawodowo.

Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Projekty dla osób, które zamierzają założyć własną firmę - nieaktywnych zawodowo po 30. roku życia, w tym w szczególności kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci. Oferują bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowo - doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia firmy (w tym pomoc w przygotowaniu biznesplanu) oraz tzw. wsparcie pomostowe, czyli pomoc finansową i doradczo-szkoleniową w pierwszym okresie działalności firmy (do 6 lub do 12 miesięcy).

Lista aktualnych projektów znajduje się na stronie rpo.wup-katowice.pl w zakładce Znajdź dofinansowanie - Dotacje na założenie własnej firmy.

2. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Poddziałanie 11.4.3 - Kształcenie ustawiczne

Projekty oferujące wysokiej jakości (zakończone egzaminami i potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) kursy informatyczne i językowe dla pracujących. Są skierowane do osób, które mają co najmniej 25 lat, pracują (również na podstawie umów cywilnoprawnych) i należą do grup defaworyzowanych, w tym kobiety, zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Lista aktualnych projektów znajduje się na stronie rpo.wup-katowice.pl w zakładce Znajdź dofinansowanie - Bezpłatne szkolenia.

Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych

Projekty oferują m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych (np. licea, technika i szkoły policealne dla dorosłych). Mogą z nich skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i nieaktywne zawodowo. Oferta nie jest w sposób szczególny dedykowana kobietom, niemniej jednak mogą z nich skorzystać wszyscy zainteresowani dostosowaniem swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Problem ten często dotyczy kobiet, które po kilkuletniej przerwie muszą „zacząć od nowa” i odświeżyć swoje kwalifikacje.

Wideo

Materiał oryginalny: Powrót mamy do pracy? To wyzwanie! Jakie kobiety mają możliwości? - Dziennik Zachodni

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
matka

świetne rozwiązanie. urodzić dziecko a potem niech odpowiedzialność za nie bierze babcia, pani w żlobku (na samą myśl mam ciarki), bo mamusia musi robić karierę i uczyć inne młode matki. jak ten świat ma być normalny?

b
babcia
No rzeczywiście bohaterstwo wrócić do pracy po macierzyński, który trwa rok. Siedź babo w domu do czasu aż dziecko nie pójdzie do przedszkola i po sprawie. Sama wychowywałam dzieci w stanie wojennym, jedna pensja , pokój u rodziców. Nigdy by mi do głowy nie przyszło aby zrywać dzieciaki przed piątą i do żłoba na drugi koniec miasta. Tego pokolenia nigdy nie zrozumiem chyba jestem z innej bajki.
x
xxx
Z treści wynika, że powrót do pracy i pogodzenie tego z wychowaniem dziecka to glównie zmartwienie mamy. Tak jakby polskie dziecko ojca nie miało. Rozumiem, wychować do wieku przedszkolnego i wracać do pracy, żeby nie było że pani prowadziła dom i wychowywała dzieci, na stare lata ma mikroemeryturkę a pan mąż wypasiony dochód którym ani myśli się z żoną podzielić.
Dodaj ogłoszenie