W piątek, 7 grudnia, w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu "Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego".

Celem konkursu była promocja podmiotów ekonomii społecznej jako wiarygodnych producentów i usługodawców.

Do konkursu zgłosiło się 35 uczestników, którzy oceniani byli przez kapitułę w trzech kategoriach:

1. Przedsiębiorstwa społeczne
przedsiębiorstwa społeczne w tym spółdzielnie socjalne funkcjonujące
min. 24 miesiące.

2. Podmiot Ekonomii Społecznej
Centra Integracji Społecznej oraz stowarzyszenia i fundacje funkcjonujące
minimum 24 miesiące i prowadzące działalność odpłatną statutową i/lub gospodarczą.

3. Debiut

Podmioty ekonomii społecznej, prowadzące działalność odpłatną statutową i/lub prowadzące działalność gospodarczą min. 12 przez rok.

Oto zwycięzcy konkursu:

1. Kategoria Przedsiębiorstwo Społeczne
- laureatem została Spółdzielnia Socjalna „Nasze Zaodrze” z Nietkowic
- finalistą zostało Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ze Świebodzina.

2. Kategoria Podmiot Ekonomii Społecznej
- laureat: Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego „Rondo” z Zielonej Góry.
- finalista: Centrum Integracji Społecznej w Witnicy.

3. Kategoria Debiut
- laureat: Spółdzielnia Socjalna Koliber z Gorzowa
- finaliści: Spółdzielnia Socjalna „Wedo Studio” oraz „U Babci Nonci” z Gorzowa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przyznał dodatkowe trzy nagrody. Otrzymały je:
- Spółdzielnia Socjalna Art.Music z Dobiegniewa
- Stowarzyszenie P.A.R.K. z Nowej Soli
- Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich.

Polecamy także nasz najnowszy Magazyn Informacyjny