Promocje doktorskie i habilitacyjne na uniwersytecie. Po trzech latach przerwy powrót do tradycji

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski
Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. To pierwsza tego typu uroczystość po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią. W tym roku dyplomy stopnia naukowego doktora habilitowanego odebrało 11 osób, a stopnia naukowego doktora 80 osób.

Od początku istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego stopień naukowy doktora uzyskało 560 osób, z kolei stopień doktora habilitowanego 78 osób. Uniwersytet Zielonogórski posiada 21 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 21 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Promocje doktorskie i habilitacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim - 1 grudnia 2022 roku.

Promocje doktorskie i habilitacyjne na uniwersytecie. Po trz...

Przybyło nowych doktorów i doktorów habilitowanych

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, nie krył zadowolenia z powodu dużej liczby nowo wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych. Bo świadczy to o rosnącej sile naukowej i znaczeniu zielonogórskiej uczelni.

Podczas tegorocznej uroczystości nie brakowało wzruszeń i życzeń, dotyczących dalszego rozwoju naukowego, ale także zadowolenia z wykonywanej pracy dydaktycznej czy szczęścia w życiu prywatnym.

Bohaterami spotkania w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego byli:

 • Dr hab. inż. Barbara Francke - doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Na podstawie osiągnięcia naukowego: Wpływ trwałości rozwiązań hydroizolacyjnych na zapewnienie ochrony budynków przed wodą i wilgocią
 • Dr hab. Justyna Marta Jarczyk - doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
  Na podstawie osiągnięcia naukowego: Średnie: pewne równania funkcyjne z nimi związane, iterowanie ich par i operacja łączenia
 • Dr hab. Dariusz Mariusz Rogut - doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Na podstawie osiągnięcia naukowego: Mechanizmy sowieckich represji. Żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach (1944-1946) - studium przypadku, Zelów 2017
 • Dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski - doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Na podstawie osiągnięcia naukowego: Czasowo-dyskretne metody estymacji parametrów sygnałów
 • Dr hab. Marcin Wesołowski - doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
  Na podstawie osiągnięcia naukowego: Termodynamiczna emisja materii kometarnej, a migracja cząstek lodowo-pyłowych po powierzchni jądra komety.

PROMOCJE DOKTORSKIE

DYSCYPLINA ASTRONOMIA

Dr inż. Sławomir Andrzej Białkowski – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
Tytuł rozprawy: Charakterystyka promieniowania radiowego pulsarów na podstawie analizy pulsów pojedynczych i profili uśrednionych

DYSCYPLINA AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

Dr inż. Marcin Pazera – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
Tytuł rozprawy: Integrated fault diagnosis and fault-tolerant control strategies for multiple faults of dynamic systems

DYSCYPLINA FILOZOFIA

 • Dr Paulina Kłos-Czerwińska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
  Tytuł rozprawy: Problem indywiduacji na wybranych przykładach z filozofii współczesnej
 • Dr Renata Merda – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
  Tytuł rozprawy: Leszek Kołakowski a polska filozofia XIX i XX wieku. Dyskusje, polemiki, inspiracje.
 • Dr Julita Agnieszka Polańska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
  Tytuł rozprawy: Margherity von Brentano filozofia argumentowalna
 • Dr Anna Słoniowska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
  Tytuł rozprawy: Polska filozofia medycyny wobec eugenicznych wizji doskonalenia człowieka (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)

DYSCYPLINA HISTORIA

 • Dr Marek Józef Budniak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Tytuł rozprawy: Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w latach 1950-1954
 • Dr Marcin Maciejewski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Tytuł rozprawy: Tytulatura szlachty na Śląsku w okresie habsburskim (1526-1740)
 • Dr Piotr Daniel Markowicz – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Tytuł rozprawy: Działania specjalne brytyjskiego Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) i Biura Służb Strategicznych USA (OSS)
 • Dr Maciej Metecki – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Tytuł rozprawy: Wojskowy wymiar sprawiedliwości z perspektywy 14 Dywizji Piechoty w latach 1945-1957
 • Dr Tymoteusz Morela – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Tytuł rozprawy: Ksiądz prałat Joseph Kubis (1874-1945) - kapłan - społecznik - budowniczy kościołów i szpitali w Opolu
 • Dr Joanna Ojdana – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Tytuł rozprawy: Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny w latach 1964-2017
 • Dr Justyna Rogińska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  Tytuł rozprawy: Rodzina astronomów Kirch na przełomie XVII i XVIII w. Od tradycji cechu do instytucji naukowej.

DYSCYPLINA INŻYNIERIA MECHANICZNA

 • Dr inż. Michał Ociepa – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
  Tytuł rozprawy: Badanie stanu warstwy wierzchniej i właściwości tribologicznych elementów z utwardzonych stali proszkowych po procesie toczenia wykończeniowego ostrzami z regularnego azotku boru
 • Dr inż. Ewa Paradowska – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
  Tytuł rozprawy: Technologia wytwarzania nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząstkami złota jako podłoży czujników elektrochemicznych (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)

DYSCYPLINA JĘZYKOZNAWSTWO

 • Dr Urszula Majdańska-Wachowicz – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
  Tytuł rozprawy: Recenzja muzyczna w ujęciu genologicznym (na materiale czasopism "Teraz Rock" i "Rolling Stone")
 • Dr Elwira Topolnicka – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
  Tytuł rozprawy: Strona internetowa w ujęciu genologicznym

DYSCYPLINA LITERATUROZNAWSTWO

 • Dr Michał Banaszak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
  Tytuł rozprawy: Przekłady poezji George'a Herberta na język polski (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Dr Barbara Klimek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
  Tytuł rozprawy: Edukacyjny wymiar działalności Dyskusyjnych Klubów Książki. Studium empiryczne.

DYSCYPLINA MATEMATYKA

 • Dr Tomasz Hubert Kiwerski – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
  Tytuł rozprawy: Wybrane własności przestrzeni funkcyjnych generowanych przez operatr Cesàro
 • Dr Mariusz Sudzik – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
  Tytuł rozprawy: On continuous solutions of linear functionalequations of infinite order

DYSCYPLINA NAUKI BIOLOGICZNE

 • Dr Katarzyna Bilińska – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Identyfikacja i znaczenie komórek podporowych w mechanizmie powstawania zaburzeń węchu w chorobie COVID-19 (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Dr Sylwia Brodzka – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Środowiskowe i immunogenetyczne uwarunkowania zmian patofizjologicznych w zwyrodnieniu plamki żółtej
 • Dr Ewa Mariola Burda – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Kondycja fizjologiczna piskląt bociana białego Ciconia ciconia gniazdującego w kolonii i poza nią
 • Dr Justyna Beata Chachulska-Serweta – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Behawior budowy gniazd u cierniówki Sylvia communis i jego wpływ na sukces kojarzeniowy i lęgowy samca
 • Dr Monika Grandtke – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Charakterystyka morfologiczna układu białokrwinkowego piskląt bociana białego Ciconia ciconia
 • Dr Małgorzata Elżbieta Maj – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Zmienność morfologiczna cytisus scoparius w zachodniej Polsce
 • Dr Aleksandra Kożańska – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Analiza zróżnicowania genetycznego wirusa HPV w populacji kobiet w województwie lubuskim (rozprawa doktorska została wyróżniona)
 • Dr inż. Krzysztof Nowakowski – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Uwarunkowania środowiskowe kształtujące populację borsuka Meles meles w lasach gospodarczych zachodniej Polski
 • Dr Małgorzata Oszkinis-Golon – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Zróżnicowane flory i roślinności makrofitów na tle warunków siedliskowych zbiorników powyrobiskowych Łuku Mużakowskiego
 • Dr Marlena Barbara Paprocka – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Podatność wybranych hybrydowych odmian winorośli właściwej Vitis vinifera L. na żerowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulzer) i mszycy burakowej Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Dr Katarzyna Elżbieta Rektor – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Zmiany polimorficzne oraz wpływ stresorów środowiskowych i mechanizmów antyoksydacyjnych w zaćmie u ludzi (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Dr Katarzyna Stec nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Podatność wybranych odmian soi Glycine max (L.) Merr. na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris) (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Dr Marcin Warchałowski – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Uwarunkowania środowiskowe kształtujące populację podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) w Karpatach Zachodnich
 • Dr Magdalena Daria Wieczorek – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  Tytuł rozprawy: Charakterystyka i aktywność wybranych populacji jaszczurek zwinek (L.agilis), a zjawisko ektopasożytnictwa

DYSCYPLINA NAUKI FIZYCZNE

 • Dr Waldemar Grabowski – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
  Tytuł rozprawy: Badanie względnej spójności entropii z próby
 • Dr Kornelia Agnieszka Zaborowska – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
  Tytuł rozprawy: Mechanika pękania kości. Modelowanie uszkodzeń oraz pęknięć kości.

DYSCYPLINA NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Dr Edyta Wysocka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Tytuł rozprawy: Podejście procesowo-zasobowe w zarządzaniu jakością kształcenia w szkołach wyższych. Studium przypadku Uniwersytetu Zielonogórskiego. (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)

DYSCYPLINA NAUKI SOCJOLOGICZNE

Dr Krystyna Anna Górnicka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
Tytuł rozprawy: Najtrudniejszy wskaźnik. Bariery tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Studium socjologiczne.

DYSCYPLINA PEDAGOGIKA

 • Dr Mirosław Bobek – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształtowaniu kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły branżowej I stopnia
 • Dr Emilia Paulina Fornalik – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Aktywność muzyczna dzieci w przedszkolu
 • Dr Grzegorz Tomasz Hryniewicz – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Zawodowe uwarunkowania dysfonii u nauczycieli szkół podstawowych (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Dr Mirosława Kanar – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Wiedza o sobie dorosłych osób ze spektrum autyzmu (rozprawa doktorska została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Dr Hanna Monika Kołodziej – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Organizacja nauki języka polskiego w Niemczech w warunkach społeczeństwa wielokulturowego
 • Dr Małgorzata Kozłowska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Środowiskowo-rodzinne uwarunkowania problemów logopedycznych u dzieci z klas zerowych
 • Dr Monika Lato-Pawłowska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Życie seksualne i relacje w związkach osób z chorobą sercowo-naczyniową oraz ich społeczne uwarunkowania
 • Dr Teresa Maria Listwan – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Zawody ginące jako czynnik interweniujący w rozwój zawodowy absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy
 • Dr Renata Socha – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Poczucie dobrostanu nauczycieli, jako element kultury organizacyjnej szkoły
 • Dr Elżbieta Staniec – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  Tytuł rozprawy: Rodzinne i instytucjonalne uwarunkowania umiejętności przystosowawczych dorosłych osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

POLECAMY TEŻ

Mistrzostwa Polski studentów medycyny w szyciu chirurgicznych. Reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego obroniła mistrzowski tytuł

ZIELONA GÓRA: 42 osoby walczą o jedno miejsce na medycynie n...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie