Czekający na otwarcie odcinek budowanej ul. Aglomeracyjnej (im. Zbigniewa Herberta) połączy nowe rondo przy ul. Zjednoczenia (im. Mariana Szpakowskiego) z ul. Dąbrowskiego. Ciągnący się m.in. przy wieżowcach przy ul. Lisiej fragment drugi ma już wymalowane na jezdni pasy, stoją znaki drogowe i latarnie.

Kiedy przejedziemy z nowego ronda na ul. Zjednoczenia do ul. Dąbrowskiego? Są opóźnienia w oddaniu tego fragmentu inwestycji, ale… - Być może uda się otworzyć ten fragment ulicy do końca tygodnia – powiedział nam w poniedziałek, 5 listopada 2018 r. Paweł Urbański, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami w zielonogórskim Urzędzie Miasta.

Uwaga! Na razie – na tym etapie budowy trasy - pierwszeństwo będą miały pojazdy jadące ul. Dąbrowskiego.

Na razie, bowiem po ukończeniu całej ul. Aglomeracyjnej, pierwszeństwo mają mieć pojazdy jadące tą ulicą.
Pojazdy jadące ul. Dąbrowskiego – czy od strony wiaduktu, czy od strony Centrum Przyrodniczego – będą się włączały do ruchu na prawoskrętach. A żeby dalej pojechać ul. Dąbrowskiego, będą musiały zawracać na najbliższych rondach: nowym na ul. Zjednoczenia lub im. Anny Borchers (ulice: dzisiejsza Dworcowa, Kupiecka, Batorego).