Regulamin akcji "We dwoje"

as

Regulamin akcji WE DWOJE

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi polegającej na pobraniu kontaktów do cudzych ofert za pomocą wiadomości SMS Premium.
3. Usługa jest oferowana w rubryce „We dwoje” ukazującej się w „Gazecie Lubuskiej” średnio raz w tygodniu oraz na portalu gazetalubuska.pl. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Użytkownikiem usługi może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
5. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w akcji korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w akcji z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

II. Korzystanie z Usługi
1. Użytkownik, który chce pobrać kontakt do cudzej oferty wysyła wiadomość SMS na numer 7136 o treści Anons. i dalej po kropce numer przypisany do oferty (koszt SMS 1 zł/1,23 zł z VAT). W odpowiedzi użytkownik otrzymuje numer telefonu do osoby, która nadała ogłoszenie.
2. Ogłoszenia, które są publikowane w rubryce We dwoje oraz na portalu gazetalubuska.pl trafiają do Organizatora za pośrednictwem listu wraz wypełnionym i podpisanym kuponem zgłoszeniowym, który drukowany jest w gazecie. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez redakcję pod kątem wiarygodności danych i zgodności treści z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi. Nadawca ogłoszenia akceptuje warunki niniejszego regulaminu, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na kuponie.
3. Zgłoszenie może być dostarczone drogą mailową na adres: [email protected] lub za pośrednictwem poczty na adres „Gazeta Lubuska”, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „We dwoje”. Każde zgłoszenie powinno zawierać treść ogłoszenia, kupon zgłoszeniowy uzupełniony o imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę i podpis osoby, której zgłoszenie dotyczy.
4. Numer telefonu osoby zamieszczającej ofertę jest kodowany. Użytkownik, który chce skorzystać z usługi i otrzymać numer telefonu do autora oferty, wysyła wiadomość SMS na numer o treści określonej przy ofercie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

III. Reklamacje
1. Reklamacje związane z akcją mogą być kierowane do Organizatora na adres: Gazeta Lubuska, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „We dwoje”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska