Ruszyła III edycja programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” w województwie lubuskim. Do wygrania granty o wartości do 20 000 złotych!

Materiał informacyjny Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe z 5 gmin z województwa lubuskiego mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór w całej Polsce jest prowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako właściciel 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach,
w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne.

Na terenie ok. 140 z nich PSE realizują tegoroczną edycję programu WSO, którego celem jest wsparcie najlepszych lokalnych inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Do pierwszej tury rekrutacji zostali zaproszeni uczestnicy z terenu 5 lubuskich gmin: Bledzew, Deszczno, Lubiszyn, Międzyrzecz, Pszczew. Pozostałe lubuskie gminy z terenów objętych inwestycjami PSE będą zaproszone do składania wniosku w kolejnych etapach.

Lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. zł na realizację projektów wprowadzających korzystne i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii:

  • Aktywność fizyczna,
  • Bezpieczeństwo,
  • Edukacja,
  • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
  • Środowisko naturalne,
  • Zdrowie,
  • Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Nabór wniosków do III edycji WSO został podzielony na trzy etapy. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły w kolejności opisanej w regulaminie programu dostępnym na stronie www.wzmocnijswojeotoczenie.pl. Pierwszych laureatów PSE wyłonią do końca maja, kolejnych w lipcu i październiku. Pierwszy nabór już trwa, a pomysły można zgłaszać do 17 maja.

- Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Potrzeba realizacji inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców miasteczek i wsi niejednokrotnie schodzi na dalszy plan, a środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na walkę z pandemią COVID-19 – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. – Dlatego WSO przyspiesza, by z rekordowym wsparciem w wysokości ok, 3,3 mln złotych dotrzeć do jeszcze szerszego grona aktywistów w całym kraju - dodaje.

W zeszłym roku PSE otrzymały w sumie ponad 200 zgłoszeń. Ponad 100 z nich wybrano do realizacji. – Wśród nich było 6 projektów z 5 gmin województwa lubuskiego, które nagrodziliśmy grantami w łącznej kwocie niemal 150 tysięcy złotych – przypomina Waldemar Lewandowski z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Kreatywność lokalnych społeczności zgłaszających wnioski sprawia, że dzięki pomocy PSE udało się wprowadzić zmiany, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata, zgodnie z nazwą programu, wzmacniając atuty okolicy – podkreśla.

W ubiegłym roku dzięki grantom przyznanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w gminach, w których realizowany jest projekt budowy: linii 400 kV Baczyna-Plewiska, przeprowadzono liczne działania społeczne. Jednym z nich był projekt „Budujemy równe szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka i programowanie na klockach Lego formą zagospodarowania czasu wolnego”, którego celem było wyrównanie szans w dostępie do tematycznych zajęć pozalekcyjnych dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew. Urząd gminy w Lubiszynie przeznaczył z kolei grant na stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla uczniów szkół w Lubiszynie i w Baczynie poprzez zakup szafek szatniowych oraz bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk w szkołach.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” jest realizowany po raz trzeci. W ubiegłych latach, PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.

Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków, oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Dodaj ogłoszenie