Segregacja odpadów. Sprawdź, czy robisz to prawidłowo! Pytania i odpowiedzi dotyczące segregacji śmieci

Redakcja

Wideo

Zobacz galerię (7 zdjęć)
Segregacja odpadów. Pozornie wszystko jest proste. Plastik do jednego pojemnika, papier do drugiego... Jednak okazuje się, że co odpad to decyzja. I dylematy. Jak prawidłowo segregować śmieci? Sprawdźcie!

Z segregacją śmieci w naszym regionie jak widać bywa różnie. Niektórzy bez bicia przyznają się, że wszystko wrzucają do odpadów zmieszanych. Inni chcą segregować i wciąż uczą się nowych zasad, jednak zauważają, że nie wszystkim zależy na odzyskaniu surowców.

Tymczasem Lubuszanie nie do końca wiedzą, gdzie wyrzucić np. potłuczony kubek czy skorupki od jajka. Na niektórych pojemnikach pojawiły się już informacje, jakie odpady powinny znaleźć się w danym kuble. Wkrótce takie oznaczenia pojawią się na wszystkich pojemnikach. W Zielonej Górze na przełomie lutego i marca ruszy również aplikacja, dzięki której mieszkańcy będą mogli sprawdzić na swoim smartfonie lub laptopie, gdzie dany odpad powinien trafić.

Trwa głosowanie...

Czy zawsze segregujesz wszystkie śmieci?

Segregacja śmieci. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Segregacja śmieci: co należy wrzucać do pojemnika na papier?

 • Opakowania z papieru lub tektury
 • gazety i czasopisma
 • katalogi
 • prospekty
 • foldery
 • papier szkolny i biurowy
 • książki i zeszyty
 • torebki i worki papierowe
 • papier pakowy

Segregacja śmieci: Jakiego papieru nie możemy wrzucać do pojemników na papier?

 • Papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego
 • papieru powlekanego folią i kalki
 • kartonów po mleku i napojach
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • worków po nawozach
 • cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Segregacja śmieci: Co należy wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne?

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
 • aluminiowe puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
 • złom żelazny i metale kolorowe
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
 • folia aluminiowa
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe

PRZECZYTAJ TEŻ

Segregacja śmieci: do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale nie powinno się wrzucać:

 • strzykawek
 • wenflonów i innych artykułów medycznych
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach
 • lakierach i olejach
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane?

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

Segregacja śmieci: do pojemnika na szkło nie powinno się wrzucać:

 • Szkła stołowego - żaroodpornego
 • ceramiki
 • doniczek
 • fajansu i porcelany
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • szkła kryształowego
 • reflektorów
 • nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach
 • termometrów i strzykawek
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • szyb samochodowych
 • luster i witraży, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Co należy wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?

 • Gałęzie drzew i krzewów
 • liście
 • kwiaty i skoszona trawa
 • trociny i kora drzew
 • owoce i warzywa itp., niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia

Do odpadów „zielonych” - roślinnych nie powinno się wrzucać:

 • Kości zwierząt
 • mięsa i padliny zwierząt
 • oleju jadalnego
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF, leków
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych

Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?

Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Segregacja śmieci: do odpadów zmieszanych nie powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.; elektrośmieci, odpadów gabarytowych.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie powinno się myć opakowań, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC), należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyklingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia, np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?

Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu zbiórki selektywnej. Mniejsze śmieci tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.

Segregacja śmieci: gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane, np. szkło okienne, ceramikę itp.?

Takie szkło powinno być zbierane oddzielnie przez gminy, ponieważ opakowania szklane nie mogą być przetwarzane razem z innymi rodzajami tego surowca.

Kwestia mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie

Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?

Jeśli w twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych są jeszcze zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności, tak żeby papier nie został przez nią zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

W przypadku, gdy odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.

Kwestia mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.

Gdzie wrzucamy zużyte opakowanie styropianowe po jedzeniu?

Zużyte opakowanie styropianowe po jedzeniu wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina powinna wskazać mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci i innych problematycznych odpadów. To możliwość legalnego pozbycia się śmieci, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić (zużyte baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK.

Gdzie należy wyrzucać popiół?

W przypadku popiołu należy go wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Segregacja śmieci: gdzie wyrzucać starą odzież, materiały itp.?

Starą odzież, buty, które zdatne są do użytku, można oddać do pojemników wystawionych przez instytucje zajmujące się charytatywną zbiórką odpadów lub dostarczyć bezpośrednio do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Segregacja śmieci: gdzie wyrzucać chemię domową?

Domowa chemia to substancje niebezpieczne, dlatego jeśli chcesz wyrzucić np. granulki do udrożniania rur, udaj się do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pamiętaj, że wrzucenie np. żrących substancji na bazie kwasów do jakiegokolwiek pojemnika na odpady może zagrażać czyjemuś zdrowiu i jest surowo zabronione.

Czy właściciel agroturystyki, który chce sortować śmieci, musi posiadać 10 kontenerów - pięć dla siebie i rodziny i pięć odrębnych dla swoich gości?

Firma wyłoniona po przetargu zorganizowanym przez gminę będzie odbierać odpady tylko z nieruchomości tzw. zamieszkanych. W przypadku firmy, gospodarstwa agroturystycznego lub innej działalności właściciel we własnym zakresie podpisuje umowę z wybranym przez siebie odbiorcą odpadów. Może więc się zdarzyć, że z jednej nieruchomości odpady będą odbierane przez dwie firmy. Każdy odbiorca odpadów musi wiedzieć, z których pojemników ma zabierać odpady. Obowiązek zapewnienia pojemników czy worków spoczywa na właścicielu (użytkowniku) nieruchomości. Zgodnie z przepisami maksymalna liczba rodzajów pojemników jest następująca: 1 pojemnik na zmieszane odpady, 3 worki lub pojemniki na odpady posegregowane, 1 pojemnik na bioodpady, jeśli nie kompostujemy tych odpadów.

Czy na opakowaniach znajdziemy sugestie co do segregacji?
Segregacja śmieci wymaga od domownika spoglądania na oznaczenia, które znajdują się na opakowaniach. Dzięki nim dowiemy się, czy dane odpady da się przetworzyć, czy nadają się one już tylko do pojemnika ze śmieciami zmieszanymi.

Segregacja śmieci: do jakiego worka wyrzucić słoik z przeterminowanym majonezem?

Zawartość słoika należy wyrzucić do pojemnika ze zmieszanymi śmieciami, natomiast sam słoik do pojemnika na szkło, a zakrętkę, jeśli jest metalowa, do pojemnika na metal.

Segregacja śmieci: jakie odpady należą do wielkogabarytowych?

To odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i workach na śmieci. Natomiast nie zaliczamy do nich elektroodpadów, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory etc.); opakowań kartonowych i foliowych; odpadów niebezpiecznych - farby, lakiery oraz inne po chemikaliach, a także opakowania po tych produktach; opon samochodowych; szyb, luster; odpadów poremontowych - gruz, ceramika budowlana, styropian, papa, wełna mineralna; podkładów kolejowych.

Tony odpadów

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W naszym kraju obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie. W tym 124 miliony ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji...

Informacje pochodzą m.in. z informatora Ministerstwa Ochrony Środowiska.

PRZECZYTAJ TEŻ

Jak prawidłowo segregować śmieci?

Komentarze 11

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gosc

Kary mają nas skłonić do segregowania surowców wtórnych, ale potem nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Nikt ich nie chce. Rosną więc góry makulatury i plastiku, bo recykling się nie opłaca

G
Gość

Co z tego, że większość segreguje odpady skoro pseudo przedsiębiorcy i mieszkańcy domków podrzucają śmieci do altan na osiedlach?

B
Basia

Mam dość tych selekcji. Nie dlatego,że mi się nie chce, lecz dlatego,że sąsiedzi wiszą w oknach i patrzą jak się do kontynentów idzie! To jest psychiczna udręka. Jak tak można!

R
Recykler
3 lutego, 19:31, Sonia:

A opakowania od lodów, ciastek, batonów itp. to zmieszane czy plastik?

Można wrzucać do tworzyw sztucznych. Żółty pojemnik lub worek.

G
Gość

Dupki segregacja czy robisz to prawidłowo sam tytuł coś już daje czyli co nerwy pytanie do wyworzących te śmiecie a wy robicie to prawidłowo jak nie to łep do kosza

S
Sonia

A opakowania od lodów, ciastek, batonów itp. to zmieszane czy plastik?

s
samorządowy portal

Niepotrzebujemy więcej recyklingu! Potrzebujemy mniej odpadów - mówi Michał Paca. - System oparty na procentowym liczeniu maskuje problem i rozgrzesza konsumpcję - dodaje ekspert branży gospodarki odpadami, autor bloga SortowniaOpinii.pl. Zawodowo zajmuje się oczyszczalniami ścieków, sortowniami, kompostowniami oraz zbiórką odpadów. Współtwórca inicjatywy LasNaZawsze.pl i programu edukacyjnego SchoolOfLife.pl.

Mówi też, że musimy doprowadzić do sytuacji, żeby producentom się opłacało wprowadzać na rynek produkty w opakowaniach zwrotnych.

p
portal samorzadowy

Kopiujemy błędy zachodnie i kupujemy od nich rozwiązania, żeby rozwikłać problemy, które nam podsuwają. Oni już to przeszli, wiedzieli, co się stanie, jak zbudujemy za dużo instalacji na odpady zmieszane, że będzie trzeba te MBP-y (instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – red.) i spalarnie zamykać, ale nas na tę ścieżkę zaprosili - mówi Michał Paca, ekspert branży gospodarki odpadami.

G
Gość

Szczerze mówiąc mam to w du pie 30zł na miesiąc gm LISZKI bandytyzm

O
Odpadowiec

Wszystkie globalne koncerny zbierające odpady mają w nosie to, co się z tymi odpadami stanie, ale one wszystkie promują selektywną zbiórkę. Dlaczego? Bo jeśli odpady zbieramy w jednym pojemniku, to ich przychody wyniosą X, ale jeśli zbieramy do pięciu pojemników, to wpłynie im co najmniej 2,5 razy to X. Dlatego, po części, dzisiaj mamy tak drogie odpady, bo zbieramy w pięciu pojemnikach.

Nie powiemy jednak teraz mieszkańcom, że segregacja nie ma sensu...

- Dzisiaj nie mamy już wyjścia. Musimy jednak doprowadzić do sytuacji, żeby producentom się opłacało wprowadzać na rynek produkty w opakowaniach zwrotnych. Wtedy oni przestaną „rżnąć głupa”, że selektywna zbiórka jest najważniejsza, tylko zajmą się źródłem problemu. Co do mieszkańców, to powinniśmy ich uczyć przede wszystkim tego, w jaki sposób ograniczyć wytwarzanie odpadów

G
Gość

A na osiedlach jak nie było tak nie ma wszystkich pojemników do poszczególnych odpadów.Jak zwykle nie przygotowani ...!!!

Dodaj ogłoszenie