Seniorzy seniorom. Wyjątkowe przedsięwzięcie dla osób w wieku 60+

Artykuł sponsorowany Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

Poznając specyfikę wieku senioralnego, możemy dowiedzieć się wiele o sobie. Właśnie dlatego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, dała początek wyjątkowemu projektowi pt. „Uczymy się seniora”, który ma przygotować seniorów do roli nieformalnych opiekunów osób starszych, ale i wspomóc ich samych w codziennych wyzwaniach, problemach i potrzebach. Właśnie trwa rekrutacja uczestników do cennego przedsięwzięcia.

- Nasz projekt odpowiada na autentyczne potrzeby osób starszych – podkreśla Olga Oskierko, trener projektu i psycholog seniora. – Społeczeństwo się starzeje, a wiele z istniejących programów nie do końca wpasowuje się w potrzeby osób starszych, szczególnie mieszkających w małych miejscowościach. Nasze przedsięwzięcie stworzono na podstawie wnikliwej analizy środowiska senioralnego, wsłuchania się w potrzeby i problemy.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy kilku gmin naszego województwa w wieku 60+, którzy do końca grudnia uczestniczyć będą w sześciu bezpłatnych, comiesięcznych spotkaniach, które pozwolą kompleksowo poznać specyfikę wieku senioralnego w obszarze zdrowotnym, społecznym oraz psychologicznym. Wiedza, którą nabędą uczestnicy, niewątpliwie stanie się wsparciem dla nieformalnych opiekunów osób starszych, a także wszystkich tych, którzy chcieliby nabyć nowe kompetencje – niezwykle istotne i pomocne w codziennym życiu każdego seniora, ale też w pracy zawodowej.

Inicjatywa skierowana jest do osób 60+ z gmin: Świdnica i Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk i Zabór, Sulechów i Trzebiechów oraz Kolsko i Bojadła. W ramach projektu odbędzie się sześć bezpłatnych warsztatów, po jednym w każdym miesiącu. Jak zaznacza Olga Oskierko, warsztaty będą dostosowywane do potrzeb oraz możliwości grupy.

Łącznie projekt obejmie 110 osób z ośmiu gmin. Warto się śpieszyć, gdyż zainteresowanie warsztatami jest bardzo duże. Pierwszym krokiem przy wdrażaniu pomysłu była współpraca z gminami, ze szczególnym naciskiem na zorientowanie się, jakie są potrzeby osób starszych. Do przedsięwzięcia może dołączyć każdy, kto zamieszkuje w jeden z ośmiu gmin i ukończył 60. rok życia.

- Osoby, które przystąpią do projektu nabędą wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą doradzić nie tylko znajomemu czy sąsiadowi, ale również pomóc sobie samemu, gdyż tak naprawdę „ucząc się seniora”, uczymy się o sobie – wyjaśnia O. Oskierko.

Projekt potrwa do grudnia. Na lipiec zaplanowano warsztaty dotyczące dietetyki oraz potrzeb seniorów. W sierpniu przybliżone zostaną kwestie cyfryzacji oraz możliwości seniorów w czasie pandemii. We wrześniu, bezpieczeństwo oraz aktywność fizyczna osób starszych, w październiku podstawowa opieka, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz profilaktyka, a w listopadzie podstawowe choroby wieku senioralnego. Zajęcia, które zakończą się w grudniu dotyczyć będą komunikacji oraz empatii. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkoleń. – Bloki tematyczne powstały po wnikliwej analizie potrzeb seniora, zajęcia mają odpowiadać na realne problemy i wątpliwości. Podczas pierwszych zajęć chcemy poznać uczestników, by móc w razie potrzeby zmodyfikować program. Jeśli więc okaże się, że wielu z nich opiekuje się osobą chorą na Alzheimera, nasze warsztaty poświęcimy takiemu zagadnieniu. Zajęcia mają być mile i pożytecznie spędzonym czasem, który da również praktyczną pigułkę wiedzy i wesprze seniorów w codziennej, trudnej roli.

- Projekt zakłada doskonalenie kompetencji nieformalnych opiekunów osób starszych – podkreśla pani Olga. – W Polsce motyw opiekuńczy jest bardzo silny, jeśli chodzi o rodzinę, gdyż aż 85% procent opiekunów osób starszych to ich bliscy. Podczas gdy społeczeństwa zachodnie realizują model profesjonalny – zawodowy, gdzie opiekunami są osoby z zewnątrz, w Polsce seniorem najczęściej opiekuje się rodzina, a bardzo często drugi senior, np. małżonek. Jest to bardzo obciążają rola w życiu, dlatego też opiekunowie potrzebują kompleksowego wsparcia, wiedzy oraz umiejętności psychologicznego podejścia. I nasz projekt ma właśnie takie kompleksowe wsparcie zapewnić.

Warto dodać, że projekt daje również kompetencje, które będą przydatne w pracy zawodowej, np. podczas dodatkowej pracy zarobkowej. Odbycie szkolenia wyposaża w wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać będąc nieformalnym opiekunem seniora, a należy podkreślić, że rynek pracy i zapotrzebowanie pod tym względem są naprawdę duże.

Olga Oskierko, z zawodu psycholog seniora, nie ukrywa, że pozytywnie należy ocenić wzrastającą liczbę programów skierowanych do osób starszych, jednak wciąż jest to wyłącznie kropla w morzu potrzeb. – Niestety, ale widoczna jest również tendencja do generalizacji grupy seniorów, podczas gdy to bardzo zróżnicowane środowisko, mające różne potrzeby i problemy. Mówiąc o seniorze, możemy mówić o osobie mającej 60 lat, ale i 90, więc są to aż trzy pokolenia różnicy, dlatego nie można generalizować i w naszym programie stawiamy przede wszystkim na rozpoznanie potrzeb, a sam projekt ma być elastyczny i dostosowany do różnic oraz potrzeb pomiędzy grupami wiekowymi.

- Niestety, ale w Polsce jest również bardzo mało specjalistów zajmujących się seniorami, w tym lekarzy geriatrów. Zapotrzebowanie na kompleksową opiekę seniorami wyraźnie wzrasta, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że i specjalistów będzie przybywać. Potrzeby są ogromne i to na różnych frontach: oprócz pożądanej aktywizacji osób starszych, jest również ciemna strona starości – chociażby problemy zdrowotne i bardzo częste depresje. By móc przeciwdziałać i zapobiegać, konieczne jest powiększenie kadry zajmującej się seniorami, a także projekty – takie jak ten realizowany przez lokalną grupę działania, które nie pozostawią nieformalnych opiekunów seniorów bez wsparcia i profesjonalnego doradztwa.

Rekrutacja trwa – zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 666 975 797, mailowo: lubuskisenior@gmail.com lub bezpośrednio w urzędach ośmiu gmin uczestniczących w projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zaś realizatorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z Zaboru. Co ważne, organizatorzy na bieżąco monitorują i dostosowują formę prowadzenia warsztatów do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Dodaj ogłoszenie