Skwierzyna: Radni odrzucili projekt, burmistrz jest oburzony

Dariusz Brożek
Burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros twierdzi, że odrzucenie przez radę projektów uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jest szkodliwe dla miasta i przedsiębiorców.
Burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros twierdzi, że odrzucenie przez radę projektów uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jest szkodliwe dla miasta i przedsiębiorców. Dariusz Brożek
Podczas wczorajszej sesji radni odrzucili projekty dwóch uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Zdaniem burmistrza, decyzja jest szkodliwa dla miasta i przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w Skwierzynie.

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy radni przeznaczyli w tegorocznym budżecie 40 tys. zł. Wczoraj debatowali nad projektami dwóch uchwał w tej sprawie. Oba odrzucili. Zdaniem burmistrza Tomasza Watrosa, wczorajsza decyzja powstrzyma rozwój miasta i jest szkodliwa dla przedsiębiorców, którzy chcą tutaj zainwestować.

- Jedna z firm straci przez to dwa miliony unijnej dotacji - zaznacza.

Przeciw głosował m.in. radny Stanisław Rucki, który przez blisko dwa lata obecnej kadencji kierował gminnym parlamentem. Jesienią ub.r. stracił stanowisko szefa rady, teraz jest liderem antyburmistrzowskiej opozycji Tłumaczy, że projekty uwzględniały tylko część wniosków złożonych w urzędzie miejskim przez mieszkańców i przedsiębiorców. Twierdzi, że gmina powinna traktować wszystkich równo.

Zdaniem burmistrza, wprowadzenie wszystkich postulowanych zmian będzie znacznie droższe, a rada nie zabezpieczyła na to pieniędzy. I dodaje, że wcześniej nikt nie zgłaszał takich zastrzeżeń. Do sprawy niebawem wrócimy.

Wideo

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Z
ZXC

Czekam również na Burmistrza, który odważy się skontrolować poczynania byłego zarządcy miasta - miał to zrobić obecny Burmistrz, jednak powstał szum i zero efektów.

Z
ZXC

Według mnie Burmistrz, w kwestii inwestycji w mieście, burmistrz powinien mieć ostateczne (najważniejsze) zdanie. Nitk nie będzie pamiętał, że Pani Krysia czy Pan Janek zadecydowali o tym iż nie będzie danej inewsytcji lub ktoś popełnił błąd. Tak jak w przypadku Hali Sportowej, która miała powstać w Skwierzynie - Burmistrz Tomasz Watros obiecał wybudowanie Hali i słowa nie dotrzymał, nie interesuje mnie to że ktoś się pomylił - jest to żenujące wytłumaczenie i dzięki tej decyzji Burmistrz Tomasz Watros raczej nie otrzyma od mojej osoby, ponownego głosu w przyszłych wyborach.

j
jan

Ależ przecież pan burmistrz w kampanii obiecywał złote góry; pieniądze miały leżeć na ulicy - tylko trzeba było wyciągnąć ręce; trzeba stawiać na młodych - postawił na Woźniaka i jemu podobnych. I co z tego wyszło ?

a
art

niektórzy umieją tylko podjudzać i rozdmuchiwać wymyślone konflikty - oczywiście nie proponując żadnych własnych rozwiązań.

Nie ma dobrych rozwiązań sprawiedliwych dla wszystkich- wiadomo tylko, że trzeba będzie płacić więcej.

K
Krzysz

Quo vadis moja kochana Skwierzyno ?

G
Gość

Oto skopiowana część interpelacji p.Ruckiego w sprawie planu zagosp.przestrz. z dn.29.10.2012 r

Nawiązując do treści odpowiedzi na swoje zapytanie z ostatniej sesji w sprawie
inwentaryzacji słupów oświetleniowych radny S.Rucki zapytał, ile faktycznie opraw
oświetleniowych znajduje się na terenie Skwierzyny, które są własnością gminy.
Przypomniał, że w gminie prowadzona była modernizacja oświetlenia ulicznego, która
polegała na wymianie całych opraw. Przed modernizacją na terenie gminy było 876
punktów, natomiast po inwentaryzacji i dodatkowej rozbudowie było ich 986. W
międzyczasie punktów na pewno dobudowano. Radny przytoczył stanowisko Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych z kwietnia 2008 r. w brzmieniu: JJ W przypadku, gdy
instalacja oświetleniowa stanowi własność zakładu energetycznego, gmina nie jest w żaden
sposób uprawniona do ponoszenia nakładów na modernizację punktów świetlnych, nie
będących jej własnością".
W związku z powyższym radny zapytał, czyje punkty były modernizowane i czyją stanowią
własność. Jeżeli nie gminy, to dlaczego je modernizowano? Dlaczego przez tyle lat nie
przeprowadzono inwentaryzacji punktów świetlnych?
Druga kwestia przedłożona przez radnego S.Ruckiego dotyczyła miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna, który został przyjęty w czerwcu 2010
I. Poinformował, że w późniejszym czasie okazało się, iż wystąpiły dość duże rozbieżności
między tym co było w planie a wcześniejszym studium uwarunkowań. Na przestrzeni r.
2011 do Burmistrza wpłynęło 20 wniosków mieszkańców, które obejmowały zmiany
dotyczące 53 działek. Gmina również wykazała'potrzeby zmiany do 31 działek. Do lutego
2012 r. wpłynęły 43 wnioski o zmianę w planie dla 6 działek. Zmiany w mpzp są
kosztowne, w związku z czym p. Burmistrz zdecydował, że wszystkie wnioski będą
zbierane do końca roku, po czym przystąpi się do opracowania planu. Jest to słuszne.
Spośród wnioskujących wielu czuło się pokrzywdzonych, ponieważ czekali długi czas.
W związku z interwencją wnioskujących radny wystąpił z prośbą do pracowników
merytorycznych o przygotowanie zestawienie wszystkich wniosków, po czym planował
zorganizowanie spotkania, na którym sprawy zostałyby wyjaśnione. Spotkanie takie
zorganizował p.Burmistrz w kwietniu br. informując m.in., że chętnie by to zrobił, ale Rada
nie przeznaczyła na ten cel więcej pieniędzy. Radny oznajmił, iż nie przypomina sobie,
żeby p.Burmistrz wnosił do projektu uchwały budżetowej w tym zakresie jakiekolwiek
uwagi.
Radny stwierdził, że p.Burmistrz spośród dotychczas złożonych wniosków o zmianę w mpzp
Skwierzyny dokonał wyboru terenów, które zostaną objęte planem w pierwszej kolejności.
Uruchomił także procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy.
\ W związku z powyższym chciałby wiedzieć, kto dał p.Burmistrzowi prawo do dokonania
takiego wyboru.
Poza tym zapytał, jakie p.Burmistrz podjął czynności wobec Biura Planowania
Przestrzennego, które opracowało plan, by Biuro w ramach gwarancji usunęło występujące
nieprawidłowości na swój koszt.
Radny oczekuje, że na następną sesję p.Burmistrz przedłoży Radzie projekty uchwał
obejmujące wszystkie wnioskowane działki i że w projekcie uchwały budżetowej na r. 2013
znajdą się ku temu stosowne zapisy.
Kończąc zapytał, jakie koszty poniosła Gmina Skwierzyna na Rowerowe Poselstwo
oraz gdzie można zapoznać się z rozliczeniem kosztów tego przedsięwzięcia.

A oto odp. p.burmistrza z października 2012 r.

2. Odpowiadając na Pańskie zapytanie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Skwierzyna uchwalonego uchwałą Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w
Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 r. uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r., poz.
647) uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza. W związku
z powyższym plan miejscowy sporządza się z inicjatywy rady miejskiej lub burmistrza. Burmistrz
Skwierzyny przystąpił do procedury zmiany miejscowego planu na podstawie powyższego
artykułu.
Pracownik merytoryczny kilkakrotnie przedstawiał Burmistrzowi wykaz złożonych
wniosków dotyczących zmiany miejscowego planu. Wyboru terenów przewidzianych do zmiany
miejscowego planu dokonano podczas posiedzenia Kierownictwa Urzędu Miejskiego.
Odnosząc się do drugiego pytania informuję, iż udzielenie odpowiedzi na nie jest
niemożliwa z uwagi na fakt, iż nie wskazał Pan o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi oraz
czego miałaby dotyczyć gwarancja.
Artykuł 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że
plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium,
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
Pragnę przypomnieć, iż to Rada Miejska w Skwierzynie podejmując w dniu 24 czerwca
2010 r. uchwałę Nr XLI/335/1O w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Skwierzyna jednocześnie stwierdziła, iż przedmiotowa uchwała jest zgodna z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.
Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Skwierzynie przedmiotowa uchwała wraz z
załącznikami i dokumentacją prac planistycznych została przesłana do Wojewody Lubuskiego w
celu oceny jej zgodności z przepisami prawa. Wojewoda stwierdził zgodność z prawem i
opublikował uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Od dnia 22
października 2010 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyny jest
obowiązującym aktem prawa miejscowego.
Specyfika pracy urbanisty przy opracowywaniu projektu planu miejscowego dotyczy
""
również ewentualnej gwarancji na wykonane prace rozumianej jako bezwarunkową konieczność
usuWania wad w określonym terminie po oddaniu pracy - przy czym z istoty postanowień
gwarancyjnych wynika konieczność skutecznej reakcji gwaranta w określonym czasie.
Należy sobie zadać pytanie czy ówczesny Burmistrz Skwierzyny wnosił zastrzeżenia do
przedkładanych dokumentów.
Rozwiązania przyjmowane w opracowywanym przez urbanistę projekcie planu
miejscowego w trakcie procedury modyfikowane są - niekiedy bardzo radykalne - w wyniku
zarówno żądań gminy jak i tych zgłaszanych przez innych uczestników procedury sporządzania
planu miejscowego (organy administracji, autorzy wniosków i uwag). Oznacza to, iż finalny
Jlprodukt" uzyskuje kształt niejednokrotnie narzucony przez zamawiającego bądź też innych
uczestników procedury tworzenia planu miejscowego, a tym samym nie do końca zależny jest od
urbanisty. Trudno zatem zobowiązać urbanistę w trybie gwarancyjnym do nanoszenia zmian czy
poprawek, skoro zmiany te mogą dotyczyć opracowania w kształcie wynikającym z wprowadzenia
do projektu planu miejscowego uwag podmiotów niezależnych od urbanisty.

Ponadto końcowym efektem pracy urbanisty jest uchwała rady gminy będąca aktem
prawa miejscowego. Przedmiotowa uchwała podlega kontroli pod kątem zgodności z prawem
przez wojewodę i ewentualnie przez sądy administracyjne. Zakładając, iż powyższe organy w
ramach kontroli legalności uchwały zakwestionują ją, zaś jej niezgodność z prawem da się
powiązać z wykonaniem pracy praz urbanistę - trudno sobie w takim wypadku wyobrazić
"naprawę" wykonanego opracowania w trybie gwarancyjnym a zwłaszcza "naprawę" w
określonym w udzielonej gwarancji terminie. Można oczywiście mówić o odpowiedzialności na
zasadach ogólnych - jednakże dla zaistnienia takiej odpowiedzialności nie są potrzebne żadne
szczególne uregulowania umowne. Wystarczające w tym wypadku będą ogólnie obowiązujące
przepisy kodeksu. cywilnego.
Wobec powyższego na dzień dzisiejszy trudno jest mówić o tym, że to wykonawca
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest winny za kształt
uchwalonego miejscowego planu.
Plan miejscowy nie jest tworzony po to by odpowiadać oczekiwaniom każdego
indywidualnego inwestora. Rolą planu miejscowego jest zapewnienie ładu przestrzennego danej
jednostki oraz harmonijny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Jego zapisy nie mogą
być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które to wyraża politykę przestrzennądanej gminy.
Nie wszystkie wskazane we wnioskach tereny kwalifikują się do zmiany miejscowego
planu, ponieważ nie we wszystkich przypadkach zaproponowane zmiany są zgodne z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Tak oto mili Państwo temat był znany panu burmistrzowi od bardzo dawna. Dlaczego więc w artykule twierdzi,że o niczym nie wiedział? Odpowiedzcie sobie sami.......
Treść tych interpelacji jest na BIP-e w zakładce archiwum

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3