1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o przetargu
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu

                 Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

                             ul. Powstańców Warszawskich 3, tel. 302-30-25 
                                                w Gdańsku

ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny (licytacja)

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego 
w zasobach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Licytacja odbędzie się dnia 02.09.2019. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy 
ul
Powstańców Warszawskich 3, sala narad.

1.   Mieszkanie kat. M-lpokój, łazienka, przedpokój z wnęką kuchenną, o 
powierzchni użytkowej 15,40 m2
powierzchni mieszkalnej 10,41 m2 w

Gdańskuprzy ul. Spadzistej 7 m 32 - III piętro

Cena wywoławcza 
Wysokość wadium

106.000,00 zł

10.600,00 zł

 

Uwaga!

1.  Wymagany wkład budowlany jest ceną wywoławczą.

2.  Możliwość uzyskania premii gwarancyjnej z likwidacji książeczki mieszkaniowej.

3.  Lokal wymaga remontu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni 
PKO 25 1020 1811 0000 0902 0014 1689.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu w zespole członkowskim (pokój nr 
3 
- parter), w dniu przetargu do godz. 1200

Informacji o lokalu udziela zespół członkowski GSM, pokój nr 3 od dnia 14.08.2019 r. do 
30.08.2019r. w godz.800 
- 1300

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. 
W przypadku nie wygrania lub uniewa
żnienia przetargu wadium podlega zwrotowi tj. w 
sposób
, w jaki dokonana została wpłata w terminie 3 dni po przetargu. Wadium przepada na 
rzecz Spółdzielni
, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 30 
dni od daty przetargu i nie spełni wymogów statutowych.

Regulamin ogłaszania i przeprowadzania ustnego przetargu znajduje się do wglądu 
w zespole członkowskim pok. nr 3, tel. (058) 302-53-28.

Lokal można oglądać w dniach od 14.08.2019 r. do 30.08.2019 r. w godz. od 800do 1300 
po uzgodnieniu telefonicznym pod nr (58) 302-05-35 lub (58) 302-04-23

\ Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie,

' bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników